Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Logo Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informacje ogólne:

 • Zespół opiniodawczo - doradczy i pomocniczy samorządu województwa,
 • Ciało instytucjonalizujące zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym,
 • Posiada charakter regionalny, co wyraża się w jej składzie,
 • Skład Rady zachowuje parytet członków, ze względu na ich przynależność do odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, administracja publiczna),
 • Pracami Rady kieruje dwóch równorzędnych współprzewodniczących,
 • Kadencja Rady trwa 3 lata.

Misja i Cele:

 • Realizacja zasady dialogu obywatelskiego,
 • Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
 • Kształtowanie właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • Doskonalenie relacji partnerskich obu sektorów,
 • Współpraca w konkretyzowaniu zadań objętych programami współpracy oraz form współpracy wszystkich szczebli administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.

Zadania Rady:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w Małopolsce;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 • współpraca i wymiana informacji z gminnymi i powiatowymi radami działalności pożytku publicznego z regionu;
 • promowanie dobrych przykładów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kadencje

W Kadencji 2019-2022 Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego przewodniczą:
 
 • Iwona Gibas - współprzewodniczący strony samorządowej
 • Barbara Dziwisz - współprzewodnicząca strony pozarządowej

Skład całej Rady: 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu;
 • Małgorzata Dulak – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Robert Bylica – Radny Województwa Małopolskiego;
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Ireneusz Hyra – okręg m. Kraków;
 • Jakub Kucharczuk – okręg m. Kraków;
 • Jarosław Komorniczak – okręg m. Kraków;
 • Paweł Pawłowski – okręg krakowski;
 • Izabela Miłkowska – okręg oświęcimski;
 • Adam Flaga – okręg tarnowski;
 • Michał Mółka – okręg nowosądecki;
 • Barbara Dziwisz – okręg nowotarski.

PROTOKOŁY

APELE / STANOWISKA

 

DOKUMENTACJA Z NABORU KANDYDATÓW V KADENCJI

DOKUMENTY:

Zdjęcia z nominacji do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji:

Przedstawia posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, siedzący członkowie Rady wokół stołu

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z Współprzewodniczącym strony pozarządowej Panią Barbarą Dziwisz

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

 

 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Zbigniew Mączka – Burmistrz Gminy Radłów, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
 • Adam Korta – Starosta Bocheński, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego;
 • Małgorzata Dulak - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Elżbieta Achinger – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Wojciech Kozak – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Joanna Czarnik – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg m. Kraków;
 • Anna Styszko – Federacja Małopolska Pozarządowa, okręg m. Kraków;
 • Mariusz Kusion – Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, okręg m. Kraków;
 • Anna Kapusta – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, okręg krakowski;
 • Bartłomiej Kasperczyk – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, okręg oświęcimski;
 • Adam Flaga – Zielony Pierścień Tarnowa, okręg tarnowski;
 • Wioletta Derymacka – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, okręg nowosądecki;
 • Dariusz Waligórski – Klub Sportowy „BÓR”, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:

 • Anna Pieczarka – Współprzewodniczący strony administracji
 • Bartłomiej Kasperczyk – Współprzewodniczący strony pozarządowej

PROTOKOŁY

DOKUMENTACJA

STANOWISKA

Zdjęcia z nominacji do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji:

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
 • Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
 • Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki, przedstawiciel Konwentu Starostów.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Krzysztof Musiorski – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Urszula Rusecka – Radna Województwa Małopolskiego,
 • Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, okręg krakowski;
 • Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski;
 • Renata Poreda – Stowarzyszenie WIOSNA, okręg krakowski;
 • Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, okręg nowosądecki;
 • Grażyna Wiatr – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, okręg tarnowski;
 • Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, okręg oświęcimski;
 • Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:

 • Jacek Krupa - Współprzewodniczący strony administracji
 • Tomasz Otko - Współprzewodniczący strony pozarządowej

POSIEDZENIA

POSIEDZENIA

Zapraszamy do współpracy!

Adres e-mail: