Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Talenty

Województwo Małopolskie realizuje wiele projektów dotyczących wspierania talentów, uzdolnień, podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia szans do przyszłego zatrudnienia. Jednym z nich jest nowa inicjatywa edukacyjna MAŁOPOLSKIE TALENTY. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół z trzech etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzyć swój warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY jest efektem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli specjalizującym się we wspieraniu rozwoju kadry oświatowej oraz Stowarzyszenia WIOSNA, które od 15 lat realizuje ideę mądrej pomocy i promuje aktywne postawy w społeczeństwie.

We współczesnej edukacji umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w pracy. Dlatego celem realizowanego projektu jest nie tylko stworzenie warunków dla rozwoju kompetencji kluczowych przedmiotowych - języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale również tych ponadprzedmiotowych - społecznych i umiejętności uczenia się. Na uczniów czekają: profesjonalna diagnoza uzdolnień, zajęcia realizowane w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest nie tylko inwestycją w uczniów. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczcieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjami.

Działania w ramach MAŁOPOLSKICH TALENTÓW dedykowane są uczniom i nauczycielom, których szkoły zostały włączone w projekt przez organ prowadzący lub inny podmiot np. organizacje i firmy działające w obszarze edukacji.

Projekt realizowany jest od I 2016 do X 2022 roku na obszarze Małopolski. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o MAŁOPOLSKICH TALENTACH można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.malopolskietalenty.pl