Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O projekcie

 „Małopolska. Kultura wrażliwa” to pierwszy systemowy, realizowany w skali całego województwa projekt, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez nie z oferty kulturalnej.

Głównym celem projektu w 2017 roku jest zwiększenie poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Szkolimy się i edukujemy
Jedną z kluczowych kwestii w ułatwieniu dostępu do instytucji kultury osobom z niepełnosprawnościami jest odpowiednie nastawienie i zachowanie ich pracowników. Nawet jeśli placówka nie jest w pełni przystosowana infrastrukturalnie do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, to wrażliwość i otwartość pracowników pierwszego kontaktu może mieć dla odwiedzającego decydujące znaczenie. Niekiedy, mimo szczerych chęci, pracownicy nie mają jednak wystarczającej wiedzy i umiejętności, żeby w odpowiedni sposób powitać w instytucji osobę z niepełnosprawnością. Dlatego w projekcie „Małopolska. Kultura wrażliwa” koncentrujemy się na działaniach szkoleniowych i edukacyjnych, wyznaczających kierunek rozwoju instytucji w zakresie dostępności.

Prowadzimy szkolenia z profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu dla pracowników pierwszego kontaktu oraz szkolenia kompetencyjne dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie zmian, czyli menedżerów dostępności. Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz sposobów, w jaki można te potrzeby zaspokajać, tak aby ich wizyta w instytucji kultury mogła się stać sytuacją codzienną.

Przygotowujemy Wytyczne dostępności, czyli standardy otwartości i dostępności instytucji kultury dla różnych grup odbiorców. Pracujemy z grupą ekspertów, w której skład weszli przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury.

Prowadzimy kampanię informacyjną
Chcemy zwracać uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do kultury, ale także zachęcić tę grupę odbiorców do zapoznania się z już dostępną ofertą.

Oceniamy instytucje kultury i przyznajemy świadectwa dostępności
Chcemy sprawdzić, ile spośród naszych jednostek spełnia zebrane w Wytycznych dostępności warunki, a także przekazać wszystkim zalecenia, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone. Instytucjom, które spełnią wymagane standardy dostępności, zostaną przyznane świadectwa potwierdzające, że obiekt danej instytucji jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: poruszających się na wózku, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących.

Wymienione działania są realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Siódmy Zmysł, Fundacją Między Uszami) oraz z przedstawicielami instytucji kultury i środowiska naukowego.

Projekt jest finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Funkcję koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.