Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inwestycje w kulturze

Drewniany kościół

W ostatnich latach udało się przygotować i z sukcesem wykonać wiele oczekiwanych, poważnych oraz ambitnych zadań o charakterze inwestycyjnym w Małopolsce. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje sektor ochrony dziedzictwa kulturowego i kultury.

Efekty tych działań widoczne są w każdym miejscu Małopolski; powstała nowoczesna i bardziej dostępna infrastruktura kultury, zrealizowano wiele wartościowych projektów przyczyniających się do upowszechnienia oraz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz prezentacji sztuki i działań artystycznych. Kultura obecna jest też w przestrzeni wirtualnej. Wieloaspektowy rozwój zaobserwować można w wielu miejscach Małopolski: nowe obiekty, przestrzenie wystawiennicze, nowe możliwości prezentacji własnych przedsięwzięć i spełniania oczekiwań uczestników i odbiorców kultury.

Województwo małopolskie przywiązuje dużą wagę do rozwoju programowego regionalnych instytucji kultury, w tym także rozwoju infrastruktury, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach strategicznych tj. Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego.

Przestrzeń kultury. Infrastruktura, to ona decyduje o możliwościach dla kreacji i uczestnictwa w kulturze. Bez jakościowego skoku w XXI wiek twórcy i ich dzieła oraz człowiek szukający kontaktu z dziedzictwem materialnym i niematerialnym, z kulturą, będą skazani na miałkość i komercję. Fundamentalne znaczenie musi mieć dalsze szybkie wychodzenie z cywilizacyjnej zapaści sprzed 30 lat, a kultura nie może być obszarem marginalizowanym, bowiem jest „uprawą duszy człowieka”. Dlatego tak istotne były i nadal są ambitne projektowo zamierzenia inwestycyjne oparte o biznes plan – studium wykonalności (projekcja programowej odmiany, realia organizacyjne i prognoza zmiany, efekty ekonomicznej poprawy).

 

Galeria zdjęć