Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kancelaria Zarządu

 • koordynuje działalność publiczną Marszałka i Zarządu Województwa
 • organizuje obsługę stron zgłaszających się do Marszałka i Zarządu
 • organizuje i wykonuje obsługę prasową Marszałka, Zarządu oraz Urzędu
 • koordynuje działania z zakresu relacji publicznych samorządu województwa
 • prowadzi sprawy wynikające z funkcji reprezentacyjnych Marszałka oraz Członków Zarządu
 • koordynuje działania związane z integracją wewnętrzną Województwa
 • opracowuje priorytety współpracy zagranicznej Województwa
 • proponuje cele i kierunki strategii współpracy z regionami państw Unii Europejskiej oraz innymi regionami
 • opracowuje zasady współpracy z organizacjami międzynarodowymi
 • nadzoruje procedury i przygotowuje projekty umów o współpracy międzynarodowej
 • koordynuje współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu, w tym samorządami i parlamentarzystami
 • realizuje projekt Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
 • zapewnia obsługę pracy Zarządu
 • nadzoruje obieg dokumentów związanych z wykonywaniem zadań Zarządu
 • nadzoruje i koordynuje pracę Agend Zamiejscowych Urzędu
 • prowadzi sprawy z zakresu interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków komisji Sejmiku

Kancelaria Zarządu

Dyrektor Kancelarii Zarządu: Katarzyna Pasiut
Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu: Dawid Puszko

Sekretariat Kancelarii Zarządu:
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
I piętro, pokój 141
tel.: 12 6160 959
e:mail:

Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków