Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kancelaria Zarządu

Dyrektor Kancelarii Zarządu: Katarzyna Pasiut
I Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. komunikacji zewnętrznej, współpracy regionalnej, międzynarodowej i wspierania inicjatyw obywatelskich: Dawid Puszko
II Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu: Paulina Surman

Sekretariat Kancelarii Zarządu:
Adres Biura:
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
I piętro, pokój 141 i pokój 134
tel.: 12 61 60 959, 12 61 60 991
e:mail:
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kancelaria Zarządu:

 1. koordynuje działalność publiczną Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu,
 2. organizuje obsługę stron zgłaszających się do Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu,
 3. nadzoruje obieg dokumentów związanych z wykonywaniem zadań Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu,
 4. prowadzi sprawy wynikające z funkcji reprezentacyjnych Marszałka, Wicemarszałków oraz Członków Zarządu,
 5. organizuje i wykonuje obsługę prasową Marszałka, Wicemarszałków, Zarządu oraz Urzędu,
 6. koordynuje działania z zakresu relacji publicznych Województwa,
 7. koordynuje sprawy związane ze współpracą Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu z samorządami lokalnymi i regionalnymi, administracją rządową, parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami,
 8. opracowuje priorytety współpracy zagranicznej Województwa,
 9. proponuje cele i kierunki strategii współpracy z regionami państw Unii Europejskiej oraz innymi regionami zagranicznymi,
 10. przeprowadza procedury w zakresie przystępowania i występowania z organizacji międzynarodowych,
 11. przygotowuje projekty umów o współpracy międzynarodowej i prowadzi dalsze procedury,
 12. zapewnia obsługę pracy Zarządu,
 13. prowadzi sprawy z zakresu interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków komisji Sejmiku,
 14. prowadzi i koordynuje współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi,
 15. prowadzi i koordynuje realizację budżetu obywatelskiego samorządu województwa,
 16. nadzoruje i koordynuje pracę Agend Zamiejscowych Urzędu,
 17. planuje, prowadzi i koordynuje zadania z zakresu marketingu Województwa, w tym wzmacniania marki regionu,
 18. koordynuje działania promocyjne realizowane przez Urząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne,
 19. inicjuje partnerską współpracę w zakresie promocji regionu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami komercyjnymi oraz społecznymi,
 20. prowadzi i redaguje wojewódzki serwis internetowy,
 21. prowadzi badania marketingowe i ewaluacyjne.