Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rada Programowa ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce

Wprowadzenie:

Zrównoważony i kompleksowy rozwój turystyki w regionie to zadanie – w dobie powszechnego dostępu do usług turystycznych i rosnącej pozycji turystyki w sektorze gospodarki – istotne nie tylko ze względu na aspekt ekonomiczny, ale również na wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Rola turystyki we współczesnym świecie stale rośnie – i jest czynnikiem rozwoju kultury, bodźcem do rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Dlatego jej starannie przemyślany rozwój jest tak ważny z punktu widzenia władz samorządowych, odpowiedzialnych za kreowanie polityki dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie.

Rada Programowa ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce to ciało opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego i jednocześnie Forum współpracy samorządowców, przedsiębiorców turystycznych, środowiska naukowego i organizacji branżowych działających na rynku turystycznym w Małopolsce.
Rada wspólnie z przedstawicielami całego środowiska turystycznego ma na celu nakreślić założenia programowe Kierunków Rozwoju Turystyki w Województwie Małopolskim na najbliższe lata, co umożliwi planowanie spójnych działań samorządów wszystkich szczebli z zakresu turystyki
i zaktywizuje sektor prywatny do podejmowania wspólnych działań i jeszcze szerszego inwestowania w sektor turystyczny

Statystyka:

 • 16,7 mln odwiedzających (wzrost o 800 tys./2017 r.)
 • 14 mld zł. wydatków osób odwiedzających (wzrost o 6,54 %/2017 r.)
 • Ok. 8% PKB brutto (Aglomeracja Krakowska), ok. 4 % - 6% PKB brutto w Małopolsce
 • 6.8 mln pasażerów Kraków Airport (wzrost o 934 tys./2017 r.)
 • 45 000 miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich
 • 566 obiektów hotelarskich (I miejsce w Polsce)
 • 2311 przewodników górskich (I miejsce w Polsce)
 • 638 Biur podróży (II miejsce w Polsce)

Zadania Rady

 1. Nakreślenie założeń programowych oraz głównych kierunków prac nad opracowaniem projektu dokumentu strategicznego pn. „Kierunki Rozwoju Turystyki w Małopolsce”, w tym określenie harmonogramu oraz metodologii prac;
 2. Opiniowanie i akceptowanie poszczególnych etapów prac dokumentu strategicznego
  pn. „Kierunki Rozwoju Turystyki w Małopolsce”;
 3. Zatwierdzenie ostatecznego projektu dokumentu strategicznego pn. „Kierunki Rozwoju Turystyki w Małopolsce”;
 4. Czuwanie nad właściwym wdrażaniem zapisów dokumentu strategicznego pn. „Kierunki Rozwoju Turystyki w Małopolsce”, w tym m.in. wskazywanie określonych projektów i zadań do realizacji, proponowanie kolejności finansowania projektów i zadań, itp.;
 5. Monitorowanie i ewaluacja dokumentu strategicznego pn. „Kierunki Rozwoju Turystyki w Małopolsce” oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących zwiększenia efektywności realizacji dokumentu;
 6. Wspieranie rozwoju skomercjalizowanej oferty turystycznej Małopolski;
 7. Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i dobrego funkcjonowania zrównoważonej przestrzeni turystycznej;
 8. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji potencjału kadrowego branży turystycznej;
 9. Wspieranie działań na rzecz zintegrowanego marketingu turystycznego Małopolski.

Dokumenty organizacyjne

 

Zapraszamy do współpracy!

Sekretarz Rady:
Anna Niedźwieńska