Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kancelaria Sejmiku

  • zapewnia warunki organizacyjne i techniczne pracy Sejmiku, jego komisji oraz klubów Radnych
  • udziela pomocy Radnym Województwa w wykonywaniu mandatu i w tym celu gromadzi materiały od administracji rządowej i samorządowej, stwarza warunki do korzystania z opracowań specjalistycznych, ekspertyz, literatury. W tym celu ma zapewnioną pomoc ze strony Dyrektorów Departamentów
  • zapewnia Radnym warunki do prowadzenia obrad
  • prowadzi rejestr uchwał Sejmiku
  • opracowuje i gromadzi dokumentację Sejmiku
  • prowadzi sprawy z zakresu interpelacji i zapytań Radnych oraz wniosków komisji Sejmiku
  • współdziała w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych oraz referendów

p.o. Dyrektora: Piotr Malaga
Zastępca Dyrektora: Piotr Polanek

Adres do korespondencji
30-017 Kraków,
ul. Racławicka 56

Adres Biura
31-156 Kraków,
ul. Basztowa 22,
I piętro

tel.: 12/ 616-09-64
630-34-10
fax: 430-03-05
e-mail: