Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kancelaria Sejmiku

Dyrektor: Michał Ciechowski
p.o. Zastępcy Dyrektora: Michał Gawroński

Sekretariat Kancelarii Sejmiku:
Adres Biura:
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków
I piętro
tel.: 12/ 616-09-64
630-34-10
fax: 430-03-05
e-mail:
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kancelaria Sejmiku:

  1. zapewnia warunki organizacyjne i techniczne pracy Sejmiku, jego komisji oraz klubów Radnych,
  2. udziela pomocy Radnym Województwa w wykonywaniu mandatu i w tym celu gromadzi materiały od administracji rządowej i samorządowej, stwarza warunki do korzystania z opracowań specjalistycznych, ekspertyz, literatury. W tym celu ma zapewnioną pomoc ze strony Dyrektorów Departamentów,
  3. zapewnia Radnym warunki do prowadzenia obrad,
  4. prowadzi rejestr uchwał Sejmiku,
  5. opracowuje i gromadzi dokumentację Sejmiku,
  6. współdziała w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych oraz referendów,
  7. zapewnia obsługę prawną dla Sejmiku Województwa i Radnych.