Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Gospodarka odpadami

Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest, które są wprowadzane bezpośrednio do bazy azbestowej.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej, są również zobowiązane do przedkładania ww. informacji marszałkowi województwa.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, przedkładają powyższe informacje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w formie uproszczonej.

Przedsiębiorca, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest corocznie aktualizuje informacje w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku oraz przedkłada marszałkowi województwa na bieżąco informację o wykorzystywanych PCB.

Podstawa prawna: art. 162 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. PCB, azbestu) – BIP

Pozostałe przydatne informacje można znaleźć na stronie Bazy Azbestowej (BA), która jest nieodpłatnym, ogólnopolskim narzędziem internetowym pozwalającym na bieżącą inwentaryzację ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Polski w układzie gmin i województw.

 

Zobacz więcej informacji dot. gospodarki odpadami w dziale BIZNES