Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Środowiska

Dyrektor Departamentu Środowiska: Karolina Laszczak
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska ds. Sprawozdawczości i Opłat: Tomasz Pietrusiak 
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska ds. Programów Ekologicznych: Piotr Łyczko
Geolog Województwa Małopolskiego: Marzena Gancarz

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Opis lokalizacji
tel. 12 63 03 140 
fax. 12 63 03 141 
e-mail:

Infolinia w sprawach BDO – 12 397 44 44

Departament Środowiska:

 1. realizuje zadania województwa wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
 2. opracowuje i realizuje w zakresie działań województwa programy ochrony i kształtowania środowiska na szczeblu wojewódzkim, w tym związane z gospodarką wodną, odpadami, ochroną przed hałasem i ochroną powietrza:
  a) program ochrony środowiska,
  b) plan gospodarki odpadami,
  c) program ochrony środowiska przed hałasem,
  d) program ochrony powietrza,
 3. realizuje inne zadania ustawowe dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 4. wydaje decyzje reglamentujące korzystanie ze środowiska w zakresie: odpadów, wody i powietrza,
 5. realizuje zadania z ustawy o bateriach i akumulatorach,
 6. realizuje zadania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłaty za substancje kontrolowane, opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłaty recyklingowej za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 7. prowadzi rachunkowość opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłaty za substancje kontrolowane, opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłaty recyklingowej za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 8. realizuje zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 9. prowadzi działania w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
 10. realizuje zadania z zakresu ochrony przyrody oraz wykonuje czynności związane z nadzorem sprawowanym przez Zarząd nad Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań statutowych.

Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.