Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Informacje dla osób Głuchych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski jest regionalną samorządową jednostką administracji publicznej. Urząd działa na rzecz rozwoju Małopolski oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa. Kierownikiem urzędu jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Do zadań urzędu należy obsługa organów samorządu Województwa Małopolskiego – Sejmiku, Zarządu i Marszałka, umożliwiająca wykonanie wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa.

Najważniejsze zadania realizowane przez urząd dotyczą:

 • aktywizacji gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim,
 • przygotowania i wdrażania strategii rozwoju województwa małopolskiego,
 • obsługi funduszy europejskich, w tym pomocy dla  podmiotów zewnętrznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego w staraniach o środki europejskie;
 • zapewnienia potrzeb transportowych mieszkańców województwa małopolskiego oraz rozwoju transportu w regionie,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym działań na rzecz ochrony powietrza i ochrony przed hałasem,
 • rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • edukacji oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji Małopolski,
 • rozwoju oferty przemysłu czasu wolnego i usług turystycznych,
 • inwestycji strategicznych realizowanych przez województwo małopolskie samodzielnie lub w partnerstwie.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dostępna jest usługa tłumacza języka migowego

Uwaga!

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu:
e-mail: , faks: +48 12 63 03 126 oraz skontaktować się z Urzędem przez internet - Załatw sprawę przez internet

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).