Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) jest częścią systemu zarządzania regionem. Wspiera doskonalenie tego systemu poprzez realizację badań i wprowadzanie efektów prac w obieg szerokiej debaty publicznej. Prace MORR koncentrują się na wspieraniu procesów prowadzenia i definiowania kierunków wdrażanych polityk publicznych przez decydentów województwa małopolskiego: Zarząd Województwa Małopolskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Departamencie Rozwoju Regionu i pełni funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Cele Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego:

  • realizacja badań i analiz
  • pozyskiwanie oraz dostarczanie danych i informacji
  • dostarczanie rekomendacji i prognoz
  • nawiązywanie i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami w Polsce i Europie
  • zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej wiedzy.

Jednym z celów Obserwatorium jest rozwijanie i pogłębianie współpracy z szerokim gronem interesariuszy, w tym z:

  • instytucjami publicznymi
  • instytucjami statystyki publicznej
  • instytucjami badawczymi
  • uczelniami wyższymi
  • firmami prywatnymi zajmującymi się problematyką badań społecznych, gospodarczych, ewaluacją polityk publicznych czy też doradztwem gospodarczym.

Działania Obserwatorium współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi serwis internetowy z biblioteką publikacji wydawanych na temat województwa małopolskiego.