Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Stypendia Sportowe

Stypendia sportowe Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23” dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa.

Grafika pt. Sportowa Małopolska

Małopolanie uzyskujący wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, zasługują na wyróżnienie w postaci stypendiów sportowych, a tym samym stworzenie im jak najlepszych warunków do uprawiania sportu, dając perspektywę osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników sportowych.

Celem funduszu stypendialnego jest tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi sportu i podnoszeniu poziomu sportowego zawodnikom, przygotowującym się do startów na imprezach najwyższej rangi, w tym m.in. do udziału w III Igrzyskach Europejskich, wspierając jednocześnie proces wyselekcjonowania utalentowanych sportowców, dając im możliwość osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników sportowych.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, jednego z niżej wymienionych:

  1.  zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich,
  2. zdobycie medalu na mistrzostwach świata,
  3. zdobycie medalu na mistrzostwach Europy,
  4. uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich,
  5. członkostwo w Kadrze Narodowej polskiego związku sportowego w danym sporcie, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  6. zdobycie złotego medalu na mistrzostwach Polski;

2) wynik sportowy należy osiągnąć w jednej z następujących dyscyplin sportowych: Badminton; Biegi górskie; Gimnastyka; Judo; Kajakarstwo – Slalom, Sprint; Karate; Kolarstwo – MTB, Szosowe; Koszykówka 3x3; Łucznictwo; Pięciobój nowoczesny; Piłka Ręczna plażowa; Pływanie synchroniczne; Podnoszenie ciężarów; Rugby 7; Siatkowka halowa; Siatkówka plażowa; Skoki narciarskie na igelicie; Strzelectwo sportowe; Szermierka; Taniec sportowy – Breaking; Tenis stołowy; Triathlon; Wspinaczka sportowa; Zapasy.

W ramach funduszu stypendialnego przyznaje się stypendia:

1) w roku 2021 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku,
2) w roku 2022 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia złożenia wniosku,
3) w roku 2023 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia złożenia wniosku.

Można otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. Nie można otrzymać stypendium za ten sam wynik sportowy więcej niż jeden raz.

Stypendia sportowe będą przyznawane od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku, przy czym w danym roku kalendarzowym można otrzymać stypendium na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z wyjątkiem roku 2022 kiedy to stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic /opiekun prawny. Inicjatywa przyznania stypendium może również pochodzić od Zarządu Województwa Małopolskiego.