Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wydarzenia

 • Publikujemy kolejny Newsletter Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. rewitalizacji (...) więcej

  Konsultacje inwestycji w ramach reformy planowania przestrzennego (KPO)

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje publiczne naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-konsultacjach-publicznych-dla-gmin

  Opiniowane przedsięwzięcia będą związane z przygotowaniem i uchwaleniem przez gminy planów ogólnych, programów rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na ich wykonanie samorządy będą mogły otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa).

  Składanie uwag odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: , w terminie do 22.02.2024 r.

   

  Podsumowanie seminarium FRL „Porozmawiajmy o rewitalizacji”

  Na KCWR zamieszczono podsumowanie Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Porozmawiajmy o rewitalizacji”: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/regiony-rewitalizacji-edycja-30-rusza-nowa-edycja-programu-podsumowanie-seminarium-frl-porozmawiajmy-o-rewitalizacji/

  W podsumowaniu zjadają się wszystkie prezentacje z Forum oraz link do nagrania.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 - Aktualizacja Zasad

  Na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji dostępne są zaktualizowane „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” (wersja z 24.08.2023) (PDF 856 KB). Pierwsza wersja Zasad została opublikowana w sierpniu 2022 r., zaktualizowane Zasady zostały podpisane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 24 sierpnia 2023 r

  Więcej informacji w Aktualnościach KCWR: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/rewitalizacja-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027/

   

  Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji czyli wszystko o rewitalizacji w jednym miejscu

  A gdyby tak wszystko o rewitalizacji dostępne było w jednym miejscu? Zapraszamy do odwiedzenia Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w nowej odsłonie. W poszczególnych zakładkach  zaktualizowano dostępne materiały:

  O rewitalizacji – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są publikacje powstałe po 2015 roku związane z programowaniem i realizacją procesu rewitalizacji. Znajdziesz tutaj zarówno podręczniki, wyniki ewaluacji i monitorowania rewitalizacji, wyniki kontroli czy publikacje z dobrymi praktykami rewitalizacyjnymi.

  Program rewitalizacji – krok po kroku – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdziesz aktualną definicję o rewitalizacji oraz wskazówki – podane w przystępnej formie interaktywnego schematu – jak opracować gminny program rewitalizacji czyli podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji.

  Przepisy prawne – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się przepisy prawne dotyczące rewitalizacji, a także dokumenty związane z możliwościami finansowania rewitalizacji ze środków unijnych.

  Dowiedz się więcej – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są odesłania do innych stron i portali internetowych, w których można poszerzać wiedzę o rewitalizacji i łatwiej docierać do treści związanych z programowaniem i realizacją rewitalizacji.

  Nie pomijaj działu Aktualności – tutaj znajdziesz najświeższe informacje i dużo inspiracji. Zachęcamy do lektury!

  www.rewitalizacja.gov.pl

   

  Konkurs na rzecz współpracy międzypokoleniowej

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. 

  Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

  Wyzwaniem w tym konkursie jest obowiązkowe partnerstwo z podmiotem z Norwegii.

  Poniżej znajdują się linki do ogłoszenia w języku polskim i angielskim:

  https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-rzecz-wspolpracy-miedzypokoleniowej/

  https://www.eog.gov.pl/en/site/guide-for-applicants/calls-for-proposals/open-call-for-funding-bilateral-for-intergenerational-cooperation/?ts=638297743302786071

   

  Podsumowanie konkursu HUMAN SMART CITIES czyli przegląd dobrych praktyk

  Zachęcam do zapoznania się z publikacjami podsumowującymi doświadczenia miast z realizacji projektów w ramach konkursu pn. HUMAN SMART CITIES.  Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

  Wybrane 24 miasta realizowały projekty z obszarów takich jak: środowisko, partycypacja społeczna, zrównoważona mobilność, inteligentne zarządzanie danymi. Obowiązkowym elementem każdego z projektów było opracowanie podręcznika dobrych praktyk – czyli podręcznika podsumowującego to, co udało się wypracować w ramach projektu. Poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podręcznik może służyć innym miastom, które będą chciała podobne rozwiązania wdrożyć u siebie.

  Podręczniki są dostępne na stronie www.popt.gov.pl à https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/projekty/projekty-human-smart-cities/dobre-praktyki/  

 • 8 września o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie dla 18 miast uprawnionych do wsparcia projektów rewitalizacyjnych w ramach 7 Priorytetu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie w Małopolsce. (...) więcej

  Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady wpisu programów rewitalizacji do Wykazu gminnych programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego stanowiących Strategie Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) na lata 2021 - 2027. W miarę możliwości przybliżone zostaną również zasady wsparcia projektów rewitalizacyjnych w ramach FEM. Będziemy chcieli też usłyszeć od przedstawicieli miast, na jakim etapie są prace nad GPR oraz odpowiedzieć na ich ewentualne pytania lub wątpliwości.

  Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej budynku UMWM przy ul. Racławickiej 56.
  Czekamy na zgłoszenia z uprawnionych miast pod adresem mailowym .

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). ( (...) więcej

  Nowe treści na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

  Na KCWR opublikowano nowe treści czyli podsumowania Zadania Regiony Rewitalizacji w 8 kolejnych województwach (warmińsko-mazurskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, opolskim, lubelskim, mazowieckim, małopolskim). Link do Aktualności KCWR: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/#/domyslne=1

  Zachęcam do zapoznania się z efektami prac Koleżanek i Kolegów z innych regionów, a także upowszechniania wypracowanych materiałów wśród gmin z waszego województwa – w szczególności polecam dział Publikacje do pobrania:

  • Małopolska - Dobre praktyki – czyli cykl wywiadów z rewitalizatorami z 4 małopolskich gmin;
  • Mazowsze - poradniki dla gmin, cykl artykułów dotyczących procesu rewitalizacji, materiały dot. projektu pn. „Moja dzielnica wymaga zmian? Rewitalizacja okiem dziecka”;
  • Opolskie - poradniki dla gmin oraz publikacje o rewitalizacji nie tylko w woj. opolskim;
  • Podlaskie - Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030;
  • Śląskie - poradniki dla gmin;
  • Kujawsko-Pomorskie – przegląd dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego;
  • Warmińsko-Mazurskie – raport z badania gmin;
  • Wielkopolska – raport z oceny zaangażowania organizacji pozarządowych w działania na obszarze rewitalizacji; cykl artykułów o rewitalizacji;
  • Zachodniopomorskie - film pt. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich”;
  • Pomorskie - odcinki o rewitalizacji w województwie pomorskim w ramach podcastu Urbcast;
  • Lubuskie – poradnik o rewitalizacji i przegląd dobrych praktyk;
  • Podkarpackie – cykl artykułów o rewitalizacji.  

   

  Publikacje Narodowego Instytutu Dziedzictwa o dziedzictwie w rewitalizacji

  Zachęcam do lektury publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa – NID realizując zadanie „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach” wypracował wiele dobrych praktyk dotyczących roli i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji.

  Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik - czyli publikacja, która zbiera wszystkie wypracowane dobre praktyki, standardy, narzędzia, sposoby postępowania z dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji. Opracowanie skierowane jest do samorządów, liderów i liderek lokalnych, organizacji pozarządowych.  Publikacja służy pomocą w praktycznym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, procesie ochrony i wykorzystywania potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym oraz społecznym gminy i społeczności.
  https://samorzad.nid.pl/publikacje/dziedzictwo-kulturowe-w-rewitalizacji-praktyczny-poradnik/

  Życie między zabytkami – o dziedzictwie w rewitalizacji – publikacja to głos w dyskusji na temat miejsca i roli dziedzictwa w rewitalizacji. Zawiera dziesięć wywiadów z różnymi ekspertami, zarówno ze środowisk konserwatorskich czy samorządowych, jak i praktyków zajmujących się na co dzień rewitalizacją.
  https://samorzad.nid.pl/publikacje/miedzy-zabytkami-o-dziedzictwie-w-rewitalizacji/

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

   

  Publiczna dyskusja o miastach i rewitalizacji

  Zachęcam do przeczytania ciekawych artykułów, w których znajdziemy odwołanie do rewitalizacji:

  Nie tylko betonoza. Miasta w dobie zmian klimatu - Równość (rownosc.eu) – Artykuł red. Filipa Górskiego o problemie z zabetonowanymi przestrzeniami publicznymi.

  Niestety często rewitalizacja nadal kojarzona jest z tym nieszczęsnym betonowym placem – o czym pisze red. Paweł Mrozek w artykule: Czy każda rewitalizacja kończy się betonowym placem? | AiB (architekturaibiznes.pl)  Pamiętajcie zatem aby wspierać dobre projekty rewitalizacyjne, a rewitalizacja stała mocno na nogach czyli filarach zrównoważonego rozwoju. 

  Aby zakończyć optymistycznym akcentem zapraszam do Leszna, który wg red. Pawła Mrozka jest najlepszym miastem w Polsce: Leszno. Miasto nieidealne, ale i tak najlepsze. Paweł Mrozek | AiB (architekturaibiznes.pl)  W Lesznie na wizerunek miasta, a zwłaszcza jego centrum miały wpływ m.in. działania w ramach rewitalizacji, w tym Modelowej Rewitalizacji Miast. Co warto zapamiętać – to aby mądrze gospodarować tym co już jest – co wg mnie jest sednem rewitalizacji – zamiast podejścia „albo złoto, albo błoto”.

   

  Procedura oceny GPR w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

  W województwie lubelskim trwają prace nad „Procedurą oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Do 20 stycznia br. trwały konsultacje społeczne projektu procedury. Projekt można podejrzeć na stronie: Konsultacje procedury oceny gminnych programów rewitalizacji - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - Województwo Lubelskie

  A o stanie przygotowań regionów do uruchomienia nowej perspektywy trwa dyskusja podczas dwudniowych (24-25.01.2023)warsztatów w Łodzi  dla Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi 2021-2027 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/warsztaty--programowanie-2021-2027

   

  Nowe treści na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

  Na KCWR opublikowano nowe treści:

  Podsumowanie Zadania Regiony Rewitalizacji w 5 województwach (Wielkopolskim, Podkarpackim, Lubuskim, Świętokrzyskim, Łódzkim): https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/#/domyslne=1 

  I starsze materiały:

  Materiały wypracowane w ramach Projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/projekt-pn-edina-rozwoj-efektywnosci-energetycznej-w-specjalnych-strefach-rewitalizacji-i-na-obszarach-miejskich-edina-2020-2022/

  Podsumowanie dobrych praktyk z Hrubieszowa, Opola Lubelskiego, Stalowej Woli, Starachowic i Warszawy wypracowane w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/dobre-praktyki-z-hrubieszowa-opola-lubelskiego-stalowej-woli-starachowic-i-warszawy-wypracowane-w-ramach-modelowej-rewitalizacji-miast/

   

  Niezmiennie polecam Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

  www.rewitalizacja.gov.pl

   

  Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
  Projekt pn. "Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • Wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze skorzystać ze szkolenia na temat monitorowania oraz oceny aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji lub chcieliby utrwalić swoją wiedzę w tym zakresie, serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line 4 października 2022 r. (...) więcej

  Szkolenie adresowane jest zarówno do samorządów, które posiadają już program rewitalizacji (a tym samym zobowiązane są do jego monitorowania i oceny), jak i do tych, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Tematy omawiane podczas szkolenia są ilustrowane przykładami, a zagadnienia zostały tak dobrane, aby były przydatne nie tylko w zakresie rewitalizacji, ale także w przygotowywaniu i monitorowaniu innych dokumentów gminnych o charakterze programowym i strategicznym.

  Program szkolenia on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Wszystkich, którzy pragną poszerzyć i przećwiczyć w praktyce wiedzę zdobytą na naszych rewitalizacyjnych szkoleniach serdecznie zapraszamy na warsztaty doradcze „Aktualizacja GPR w efekcie jego monitorowania i oceny”. (...) więcej

  Warsztaty odbędą się 23 września 2022 roku, w godzinach 9.00-15.00, w formule stacjonarnej, w siedzibie UMWM w Krakowie przy ul. Wielickiej 72B, sala 106.

  Program warsztatów

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze skorzystać ze szkolenia na temat opracowania lub aktualizacji gminnego programu rewitalizacji lub chcieliby utrwalić swoją wiedzę w tym zakresie, serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line 12 września 2022 r. (...) więcej

  Szkolenie adresowane jest zarówno do samorządów, które posiadają już program rewitalizacji (a tym samym zobowiązane są do jego monitorowania i oceny), jak i do tych, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Tematy omawiane podczas szkolenia są ilustrowane przykładami, a zagadnienia zostały tak dobrane, aby były przydatne nie tylko w zakresie rewitalizacji, ale także w przygotowywaniu i monitorowaniu innych dokumentów gminnych o charakterze programowym i strategicznym.

  Program szkolenia on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie.

  W dokumencie znajduje się także cały rozdział poświęcony rewitalizacji, tj. rozdział II.4. Wdrażanie IIT w obszarze rewitalizacji. W rozdziale wskazano podstawy opracowania gminnego programu rewitalizacji i jego wpisu do wojewódzkiego wykazu gminnych programów rewitalizacji. Wskazano zasady wyboru projektów rewitalizacyjnych do dofinansowania, ich finansowania i monitorowania. Podkreślono także rolę Zespołów ds. rewitalizacji.

  Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 do pobrania tutaj.

  Więcej informacji pod linkami:

  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/rewitalizacja-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027/

   

  Nowe treści na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

  Na KCWR opublikowano nowe treści:

 • Z przyjemnością informujemy, iż dostępna jest już publikacja „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji - Narzędziownik". (...) więcej

  Opracowanie powstało w ramach projektu „EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Przedstawia możliwości wykorzystania narzędzi wspierających podmioty prywatne planujące modernizację budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji. Narzędziownik powstał jako efekt serii warsztatów, w których brali udział przedstawiciele: miast posiadających Specjalną Strefę Rewitalizacji (Bytom, Łódź, Kalisz, Opole Lubelskie, Ośno Lubuskie, Płock, Polkowice, Świnoujście, Włocławek), organizacji pozarządowych zajmujących się efektywnością energetyczną, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W publikacji zaprezentowano również niemieckie doświadczenia w zakresie poprawy efektywności energetycznej na obszarach rewitalizacji. Treści zawarte w podręczniku są sformułowane w formie pytań i odpowiedzi.

  Zapraszamy do lektury!

  Publikacja do pobrania tutaj.

 • Gminy, które chciałyby skorzystać z usługi indywidulanego wsparcia doradczego w zakresie rewitalizacji świadczonej od 1 lipca do 10 października 2022 r. mogą już składać wnioski. (...) więcej

  Wsparcie adresowane jest do małopolskich gmin, które planują prowadzenie rewitalizacji po 2023 r. w oparciu o gminny program rewitalizacji.

  Usługę realizować będą eksperci z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

  Wsparcie eksperckie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 10 października 2022 r. Szczegóły znajdują się w Zasadach korzystania z usługi wsparcia doradczego.

  Gminy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu korzystania z usługi doradczej.

  Nabór gmin zainteresowanych tą formą wsparcia odbywać się będzie w formule ciągłej, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w projekcie.

  Aby skorzystać z usługi doradczej wystarczy wypełnić krótki wniosek o udzielenie wsparcia doradczego oraz przesłać go na adres:

  Wniosek o udzielenie wsparcia doradczego w wersji edytowalnej

  Wsparcie doradcze udzielane będzie w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, realizowanego przez Województwo Małopolskie i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

  logotypylogotypy

 • Wszystkich zainteresowanych efektywnym korzystaniem z zasobów dziedzictwa w rozwoju lokalnym zapraszamy do udziału w organizowanych przez NID szkoleniach. Cykl obejmuje 5 spotkań w formule online, które odbywać się będą od 13 do 22 czerwca. (...) więcej

  Szkolenia adresowane są do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za dziedzictwo, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne, a także do: przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, aktywistów; słowem wszystkich organizacji i osób, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. 

  Szkolenia są interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin.

  Szczegóły na temat poszczególnych szkoleń i ekspertów prowadzących znajdują się w informatorze.

  Szkolenia są bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

  Konieczna jest rejestracja – na każde szkolenie oddzielnie: 

   

  13 czerwca:

  10.00 - 10.45 Wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedzictwem, Aleksandra Chabiera

  10.45 - 11.00 przerwa

  11.00 - 13.00 Prawo ochrony zabytków, mec. Jacek Brudnicki

  Rejestracja: https://app.livewebinar.com/833-595-518

   

  15 czerwca

  10.00 - 11.30 Dziedzictwo w planowaniu strategicznym a rozwój gminy, dr Paulina Legutko-Kobus

  11.30 - 11.45 przerwa

  11.45 - 13.45 Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo, dr Paulina Legutko-Kobus, Anna Kozioł, Aleksandra Chabiera

  Rejestracja: https://app.livewebinar.com/966-631-530

   

  20 czerwca:

  10.00 - 10.45 Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym, Agnieszka Lorenc-Karczewska

  10.45 - 11.30 Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym i ochrona krajobrazu – dr Anna Fogel

  11.30 - 11.45 przerwa

  11.45 - 12.30 Rola Parku Kulturowego jako mechanizmu projektowania rozwoju lokalnego opartego na ochronie dziedzictwa, dr Anna Fogel

  12.30 - 13.30 Zieleń zabytkowa – Magdalena Lisowska

  Rejestracja: https://app.livewebinar.com/711-975-353

   

  21 czerwca:

  10.00 - 11.30 Edukacja o dziedzictwie, Barbara Kazior i Agnieszka Gajc

  11.30 - 11.45 przerwa

  11.45 - 13.15 Partycypacyjne podejście do dziedzictwa lokalnego, Barbara Kazior

  13.15 - 13.30 przerwa

  13.30 - 14.30 Nowe funkcje obiektów zabytkowych, Aleksandra Chabiera

  Rejestracja: https://app.livewebinar.com/957-658-408

   

  22 czerwca:

  10.00 - 12.00 Finansowanie projektów bazujących na dziedzictwie, Barbara Kozłowska

  12.00 - 12.15 przerwa

  12.15 - 13.45 Rewitalizacja i dziedzictwo. Wspólna droga, Maria Badeńska-Stapp

  13.45 - 14.15 Rewitalizacja – pogłębienie niektórych tematów, Maria Badeńska-Stapp

  Rejestracja: https://app.livewebinar.com/309-191-469

   

  W razie pytań prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Chabierą, e-mail:  

  Serdecznie zapraszamy!

 • Wszystkich, którzy pragną poszerzyć i przećwiczyć w praktyce wiedzę zdobytą na naszych rewitalizacyjnych szkoleniach serdecznie zapraszamy na warsztaty doradcze „Aktualizacja GPR w efekcie jego monitorowania i oceny”. (...) więcej

  Warsztaty odbędą się 31 maja i 1 czerwca 2022 roku, w godzinach 9.00 - 15.00, w formule stacjonarnej, w siedzibie UMWM w Krakowie przy ul. Wielickiej 72B, sala 106.

  Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać go na adres mailowy

  Formularz zgłoszenia

  Program warsztatów

  Liczy się kolejność zgłoszeń, ale w przypadku dużej liczby chętnych będziemy uruchamiali kolejne terminy.

  Warsztaty są organizowane w ramach zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin z terenu województwa małopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

  logotypy

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Planując działania rewitalizacyjne warto postrzegać zieleń jako potencjał obszaru rewitalizacji i zasób, który należy chronić i rozwijać. Dlaczego? Ponieważ zieleń w mieście i w danej dzielnicy nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale także służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt. Niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Dbałość o środowisko jest nierozerwalnie związana z modernizacją budynków mieszkalnych – efektywność energetyczna, budownictwo zrównoważone to zjawiska, które powinny być obecne w dobrych procesach rewitalizacji.  

  Więcej można dowiedzieć się dzięki inicjatywom i dobrym praktykom – zapraszamy do lektury.

  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

  Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), który jest interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się zmianami klimatu i ich skutkami. Ośrodek swoje działania rozpoczął od kwietnia 2020 r. w strukturach IOŚ-PIB i dostarcza wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, wspierając administrację publiczną i samorządy, współpracując m.in. ze środowiskiem akademickim oraz instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą, wspiera również biznes i organizacje pozarządowe. KOZK realizuje projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu, edukacji klimatycznej. Obszarem jego działalności jest także odporność klimatyczna sprawiedliwa transformacja, bezemisyjny i niskoemisyjny transport, zielone innowacje, zrównoważone finanse.

  W ramach swojej działalności KOZK wydaje także Kwartalnik KOZK. Kwartalnik stanowić ma inspirujące źródło wiedzy, dobrych praktyk i przydatnych rozwiązań, jak i forum dialogu o polskiej drodze do neutralności klimatycznej. Dotychczasowe publikacje:

  Kwartalnik KOZK 1/2021: Miasta z klimatem

  Kwartalnik KOZK 2/2021: Zielone finanse i miejska odporność klimatyczna

  Kwartalnik KOZK 3/2021: Sprawiedliwa Transformacja

  Kwartalnik KOZK 4/2021: Zrównoważone finanse – a w nim m.in. artykuł pt. „Zamiast betonozy. Rewitalizacja miast – dla ludzi i klimatu”.

  Zapraszamy do lektury!

  Wyszukiwarka EkoDotacji

  W ramach platformy internetowej Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu została uruchomiona Wyszukiwarka EkoDotacji: http://ekodotacje.ios.edu.pl/

  W wyszukiwarce EkoDotacji znajduje się ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Jest bazą wiedzy na temat aktualnych programów wsparcia w zależności od rodzaju danej inwestycji.

  Więcej informacji na temat wyszukiwarki EkoDotacji znajduje się na stronie na stronie: https://ios.edu.pl/aktualnosci/ruszyla-wyszukiwarka-ekodotacji-wszystkie-rodzaje-wsparcia-zielonych-inwestycji-w-jednym-miejscu/

  Seria publikacji „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic”

  Zapraszamy do lektury serii publikacji pn. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Publikacje stanowić mogą źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Dużą rolę w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, w tym także w kontekście rewitalizacji, które stanowić mogą inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin. W skład serii wchodzą następujące tomy:

  Tom I. O znaczeniu zieleni w miastach (PDF 7 MB)

  Tom II. Kształtowanie zieleni w procesach rewitalizacji (PDF 12.6 MB)

  Tom III. Błękitna infrastruktura w procesach rewitalizacji (PDF 7.8 MB)

  Tom IV. Psychologiczne związki człowieka z naturą (PDF 5.1 MB)

  Tom V. Miasta wobec zmian klimatu (PDF 8.2 MB)

  Publikacje powstały w ramach projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

  Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA

  Zachęcamy do uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin w ramach kolejnego etapu projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Szkolenia realizowane są przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Fundację Poszanowania Energii oraz Inicjatywę Mieszkaniową dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe).  

  Szkolenia realizowane są w okresie marzec-czerwiec i obejmują swoim zakresem następujące tematy:  

  • Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji – aspekty prawne i finansowe 
  • Wprowadzenie standardów do efektywności energetycznej – programy i modele wsparcia
  • Poprawa efektywności energetycznej modernizowanych budynków mieszkalnych. 

  W przeciągu najbliższego półrocza planowane jest przeprowadzenie sześciu jednakowych szkoleń stacjonarnych w różnych lokalizacjach dla przedstawicieli z urzędów, zarządców nieruchomości, wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, TBSów, organizacji pozarządowych lub innych interesariuszy. Organizatorzy kierują zaproszenie do przedstawicieli miast posiadających gminne programy rewitalizacji lub inne uchwały dotacyjne wspierające remonty prywatnych budynków mieszkalnych.

  Więcej informacji o wydarzeniach na stronie: https://edina.irmir.pl/aktualnosci-2/

  Publikacja „Węglem i nie węglem”

  Zapraszamy do lektury publikacji „Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania”

  W publikacji omawiane są wyniki badania wskazujące, że kamienice mogą być niemal równie ciepłe, jak współczesne budynki, a odejście od paliw stałych jest warunkiem nie tylko poprawy jakości powietrza w miastach, ale również zachowania atrakcyjności kamienic dla przyszłych pokoleń.

  Publikacja jest efektem pracy naukowców z Wydziałów Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, działających w ramach Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego. Publikacja powstała w realizacji komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY 4 (https://divercity4.pl/), finansowanej w ramach Środków Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

  Podcast o miastach  

  A dla tych co wola posłuchać polecamy podcast Urbcast – np. odcinki:

  Odcinek 80: Budownictwo zrównoważone – czyli jak budować dla przyszłych pokoleń? (gościni: Alicja Kuczera – CEO w PLGBC – Polish Green Building Council): https://urbcast.pl/odcinek80/  Z odcinka można dowiedzieć się, że sposób w jaki budujemy, ma przełożenie nie tylko na nasze życie, ale przede wszystkim na życie przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest aby włączyć do procesów planowania i projektowania myślenie długoterminowe.

  Odcinek 64: Jak i po co projektować DLA krajobrazu? (gościni: Natalia Budnik): https://urbcast.pl/odcinek64/ Z odcinka można dowiedzieć się, że architektura krajobrazu to nie jedynie projektowanie ogrodów. Wystarczy spojrzeć na topowe zagraniczne projekty dla krajobrazu, aby zrozumieć, że ta dziedzina kryje zdecydowanie więcej.

  Do posłuchania także na platformach podcastowych.

 • Ocena stopnia realizacji GPR jest nie tylko wymogiem ustawowym, ale przede wszystkim jest kluczowa dla decyzji o kontynuacji programu, jego aktualizacji lub uchyleniu. Wszystkich, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z monitorowania i ewaluacji lub chcieliby utrwalić swoją wiedzę w tym zakresie, serdecznie zapraszamy. (...) więcej

  UWAGA: zmiana terminu szkolenia - pierwotny termin szkolenia (26 kwietnia) został przesunięty na 11 maja.

  Szkolenie odbędzie się w formule on-line i adresowane jest zarówno do samorządów, które posiadają już program rewitalizacji (a tym samym zobowiązane są do jego monitorowania i oceny), jak i do tych, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Tematy omawiane podczas szkolenia są ilustrowane przykładami, a zagadnienia zostały tak dobrane, aby były przydatne nie tylko w zakresie rewitalizacji, ale także w przygotowywaniu i monitorowaniu innych dokumentów gminnych o charakterze programowym i strategicznym.

  Program szkolenia on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy gminy zainteresowane tematyką współpracy i koordynacji w zarządzaniu procesem rewitalizacji, w tym metodami angażowania interesariuszy oraz dywersyfikacją źródeł finansowania. (...) więcej

  Tematem szkolenia będą między innymi metody angażowania partnerów społecznych do realizacji działań rewitalizacyjnych, a także sposoby aktywizacji gospodarczej  rewitalizowanych obszarów i współpracy z sektorem prywatnym w procesie rewitalizacji. Porozmawiamy o potencjale projektów rewitalizacyjnych „małej skali” oraz wykorzystaniu „pozarewitalizacyjnych” narzędzi wzmacniania wspólnot lokalnych. Omówiona zostanie koncepcja lokalnego funduszu rewitalizacji, w tym finansowe i organizacyjne instrumenty wspierania remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych.

  Szkolenie realizowane będzie w formule on-line.

  Termin szkolenia: 11 lub 12 kwietnia (do wyboru).

  Program szkolenia online

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna (edytowalna).

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy gminy zainteresowane tematem wzmacniania wspólnot lokalnych i angażowania społeczności lokalnych w procesy rewitalizacji, szczególnie w aspekcie partycypacyjnego kształtowania przestrzeni publicznych. (...) więcej

  Zasady procesu partycypacji, partycypacyjne kształtowanie przestrzeni sąsiedzkich oraz błękitno-zielona infrastruktura i usługi ekosystemowe to główne wątki, które będą omawiane podczas szkolenia.

  Szkolenie realizowane będzie w formule on-line.

  Termin szkolenia: 6 kwietnia.

  Program szkolenia online

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna (edytowalna).

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Wszystkich, którzy nie zdążyli skorzystać ze szkoleń w lutym, zapraszamy na szkolenie 4 kwietnia. (...) więcej

  Podczas szkolenia omawiać będziemy proces przygotowania gminnego programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Szkolenie odbędzie się w formule on-line i adresowane jest zarówno do samorządów, które posiadają już programy rewitalizacji, jak i tych gmin, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Program szkolenia

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy gminy zainteresowane problematyką dostępności w rewitalizacji, ale także w strategiach rozwoju gminy, planowaniu przestrzennym czy w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów. (...) więcej

  Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane z dostępnością w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025, m.in. wymogi nałożone na gminne programy rewitalizacji przez ustawę o dostępności.

  Proponujemy dwa terminy szkoleń (do wyboru):

  • 29 marca (wtorek) – szkolenie w formule stacjonarnej
  • 31 marca (czwartek) – szkolenie w formule on-line

  Program szkolenia stacjonarnego

  Program szkolenia online

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Podcast NID: Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków. Sezon drugi

  Wykorzystanie potencjału dziedzictwa w procesach rewitalizacji w polskich miastach jest coraz częstsze i coraz więcej jest ciekawych przykładów dobrych praktyk. Na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/materialy/dziedzictwo-w-rewitalizacji-wypowiedzi-praktykow-sezon-drugi/ pojawił się drugi sezon podcastów czyli wypowiedzi kolejnych ośmiu ekspertów – praktyków rewitalizacji.  Są wśród tych ekspertów twórcy krajowego i regionalnych systemów rewitalizacji – w tym Paulina Sikorska z Mazowsza i Grzegorz Gawrysiak z Podlasia, osoby odpowiedzialne za proces rewitalizacji w miastach, a także eksperci i doradcy. Każda z wypowiedzi dotyczy tego, jak ujmowanie są elementy dziedzictwa w procesach rewitalizacji. Seria zawiera 8 podcastów. Rozmowy z ekspertami przeprowadzili Andrzej Brzozowy i Rajmund (Kuba) Ryś z firmy Projekty Miejskie. Zapraszamy do odsłuchu!

  Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

  Pomysł na przygotowanie podręcznika "Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów" zrodził się z przekonania, że poprawa zarządzania danymi, którymi dysponują urzędy miast oraz podległe im instytucje i spółki miejskie, ma absolutnie fundamentalne znaczenie, zarówno z punktu widzenia bardziej efektywnego wykorzystania nowych technologii w procesach administracyjno-zarządczych, jak i z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego. Poprawa jakości i dostępności danych w mieście to pierwszy krok na drodze do tego, aby nie tylko firmy, ale również miejskie instytucje publiczne (i sami mieszkańcy miast, którym te instytucje służą) odnosiły realną korzyść z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji. 

  Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę można polecić szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych. Podręcznik będzie również pomocny na etapie tworzenia diagnoz oraz systemu monitorowania procesu rewitalizacji.
  Podręcznik został przygotowany w ramach projektu predefiniowanego "Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju, w ramach programu Rozwój lokalny" realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

  Więcej informacji oraz podręcznik do pobrania na stronie: https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/dane-miejskie-zarzadzanie-danymi-w-miastach-podrecznik-dla-samorzadow/

  Jak powstawał Urban Lab?

  Zapraszam do zapoznania się z animacją podsumowującą 3-letni projekt Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021), który realizowany był przez Instytut rozwoju miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Urban lab to w skrócie narzędzie wspomagające zarządzanie miastem, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przy czynnym udziale ich mieszkańców. W ramach projektu opracowana w Instytucie koncepcja urban labu została pilotażowo wdrożona w dwóch polskich miastach – Gdyni oraz Rzeszowie. Animacja krótko prezentuje powstałe efekty projektu. Dłuższym podsumowaniem jest natomiast publikacja pt. „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie”. Więcej informacji o projekcie i jego efektach na stronie: https://urbanlab.net/

  Model można wykorzystać do budowania współpracy ze społecznością lokalną także w ramach procesu rewitalizacji.

  Światowe Forum Miejskie (WUF11)

  Światowe Forum Miejskie (WUF11) coraz bliżej. Jego organizacja to jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i partnerów – UN-Habitat, Miasta Katowice, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Rady Młodych WUF11. To też ogromne wyzwanie – programowe, organizacyjne i promocyjne. O podejmowanych działaniach można dowiedzieć się z nowej strony internetowej i profilu na Facebooku. Oba kanały komunikacji obsługuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Oprócz informacji o samym wydarzeniu, znajdują się tam też artykuły o polityce miejskiej, wideo i podcasty. Adres nowej strony internetowej to gov.pl/wuf11.
  Z kolei profil na Facebooku nosi nazwę „WUF11 – cities of the future”, a bezpośredni link, który kieruje do profilu to: https://www.facebook.com/WUF11. Zachęcamy do polubienia, śledzenia i rozpropagowania profilu.

  Jednocześnie przypominamy, że trwa rejestracja na Światowe Forum Miejskie. Można się zarejestrować jako uczestnik lub zgłosić chęć zorganizowania własnego wydarzenia lub stoiska. Zachęcamy też do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej WUF11 prowadzonej przez UN-Habitat oraz strony Miasta Katowice: https://wuf11.katowice.eu/pl/#

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Regiony Rewitalizacji w działaniu

  Ambitne Podlaskie wypracowało pierwszą w kraju Regionalną Politykę Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030. Została ona stworzona po to, aby ustanowić system wspierania rewitalizacji w gminach w ramach prowadzenia polityki regionalnej w województwie podlaskim, a także po to, aby była praktycznym narzędziem skutecznego wspomagania rozwoju lokalnego w województwie.

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/rpr/regionalna-polityka-rewitalizacji-wojewodztwa-podlaskiego-2030.html

  Dokument został zaakceptowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej o czym można przeczytać tutaj: https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/czas-na-rewitalizacje.html

  Podkarpackie publikuje

  Zachęcamy do lektury 8 artykułów, które w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają różne zagadnienia procesu rewitalizacji:

  • aktualizacja programu rewitalizacji
  • dostępność w rewitalizacji
  • praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia GPR
  • rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji
  • rola zieleni w procesie rewitalizacji
  • włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji
  • zarządzanie procesem rewitalizacji
  • znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych

  Artykuły dostępne do pobrania na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/rewitalizacja/8662-artykuly-instytutu-miast-i-regionow-dotyczace-rewitalizacji

  Okiem eksperta na Śląsku

  Zachęcamy do lektury ekspertyzy pn. „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”. Opracowanie systematyzuje wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wskazuje najefektywniejsze doświadczenia, w tym określa ramy powołania odrębnej jednostki wyspecjalizowanej w prowadzeniu procesów rewitalizacji, tzw. inżyniera rewitalizacji. Oprócz przybliżenia idei „inżyniera rewitalizacji” opracowanie ma pomóc w podjęciu decyzji co do wdrożenia takiego rozwiązania na własne potrzeby.

  Publikacja dostępna tutaj: https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/Rewitalizacja/%C5%9Al%C4%85skie%20programy%20rewitalizacji/Ekspertyza_in%C5%BCynier%20rewitalizacji.pdf

  oraz tutaj: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/aktualnosci_rewitalizacja

  Pomorskie edukuje

  Dla spragnionych wiedzy o mieście Zespół ds. rewitalizacji przygotował listę lektur tzw. książkowy „Pakiet miejskihttps://www.rpo.pomorskie.eu/-/pakiet-miejski-ksiazki-o-tematyce-miejskiej-czesc-i oraz listę czasopism https://www.rpo.pomorskie.eu/-/czasopisma-dla-miast-co-czytac-

  Dla tych, którzy wolą posłuchać jest lista podcastów https://www.rpo.pomorskie.eu/-/podcasty-o-tematyce-miejskiej-zapraszamy-do-odsluchu

  Centra Kompetencji NID ds. Rewitalizacji

  Centra Kompetencji NID ds. rewitalizacji pomagają gminom w zarządzaniu dziedzictwem, doradzają jak zweryfikować jego zasób i walory oraz jak wykorzystać ich potencjał w procesie rewitalizacji. Więcej informacji o ofercie i działalności Centrów dostępnych jest na stronie: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/ ale można się także z nią zapoznać z bardzo przystępnej animacji: https://www.youtube.com/watch?v=nERDcjb3USE

  Cykl seminariów FRL o WUF11

  ZMP rozpoczyna nowy cykl seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Seminaria będą poświęcone przygotowaniu polskich miast do udziału w 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego, który odbędzie się 26-30 czerwca br. w Katowicach. World Urban Forum (WUF11) to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki miejskiej oraz zrównoważonej urbanizacji powołane do życia przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).Cykl seminariów FRL przygotowujących do WUF11 ma na celu przybliżenie przedstawicielom miast głównych kwestii, wokół których zorganizowane są tegoroczne obrady Światowego Forum Miejskiego, takich jak miasta sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

  Więcej informacji o WUF11 można znaleźć na stronie: https://wuf11.katowice.eu/

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Działania w ramach programu wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” – podsumowanie na koniec 2021 roku

  Celem programu wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji” zainicjowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Działanie to realizowane jest poprzez współprace z Urzędami Marszałkowskimi – Zespołami ds. rewitalizacji, organizującymi szkolenia i doradztwo dla gmin. Do końca roku 2021 – pomimo sytuacji pandemicznej – przeprowadzono 229 spotkań edukacyjnych dla gmin w ramach czterech obowiązkowych modułach szkoleniowych. Ponadto przeprowadzono konsultacje z 234 gminami w ramach wsparcia doradczego. Zorganizowano także 34 spotkania edukacyjne w ramach tematów dodatkowych. Powstało 16 regionalnych serwisów o rewitalizacji promujących działania rewitalizacyjne oraz dobre praktyki, a w 6 województwach rozbudowano geoprtal regionalny o moduł „Rewitalizacja”. Opracowano także dokumenty wspomagające realizację przez gminy procesu rewitalizacji, m.in. „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”, ekspertyza dotycząca operatora rewitalizacji i 2 filmy o rewitalizacji.

  W roku 2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało także porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, który realizuje komplementarny projekt wsparcia gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe.

  Szczegółowe informacje tutaj – zapraszamy do lektury.

 • Od 3 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady eksperckiego wsparcia doradczego dla gmin z obszaru województwa małopolskiego w zakresie rewitalizacji. (...) więcej

  Ze względu na duże zainteresowanie gmin wsparciem doradczym wprowadzono zmiany polegające na:

  • wyodrębnieniu dwóch etapów naboru wniosków, z przypisaniem puli godzin przeznaczonych na wsparcie doradcze w ramach poszczególnych etapów naboru;
  • ustanowieniu limitu godzin wsparcia doradczego na gminę w wysokości 15 godzin w ramach jednego etapu naboru, z możliwością składania kolejnego wniosku w etapie drugim;
  • wprowadzeniu zasady, iż o wsparcie doradcze mogą się ubiegać gminy planujące prowadzenie rewitalizacji po 2023 r. w oparciu o gminny program rewitalizacji.

  W związku ze zgłaszanym przez gminy zapotrzebowaniem na indywidualne szkolenia z tematów, które są lub będą realizowane w ramach projektu w formule grupowych szkoleń/warsztatów, zdecydowano o wyłączeniu indywidualnych szkoleń z oferowanych form wsparcia doradczego i przeznaczeniu dostępnej puli godzin na konsultacje on-line oraz analizy materiałów przesyłanych przez gminy. Gminy, które zgłaszały zapotrzebowanie na szkolenia indywidualne, zapraszamy do udziału w szkoleniach grupowych.  

  Z uwagi na zmianę zasad przesunięto o 10 dni okres realizacji wsparcia doradczego – udzielane ono będzie w okresie od 10 lutego 2022 r. do 10 października 2022 r.

  Pozostałe zmiany mają charakter techniczno-redakcyjny.

  Zasady korzystania z usługi wsparcia doradczego – wersja aktualna

  Wszystkie wnioski o udzielenie wsparcia doradczego (także te złożone do 3 lutego 2022 r.) rozpatrywane będą według zasad obowiązujących od 3 lutego 2022 r., a wsparcie realizowane będzie w ramach puli godzin przeznaczonych na pierwszy etap naboru.

  Wsparcia doradczego udzielać będą specjaliści z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Gminy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu korzystania z usługi doradczej.

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia. Wystarczy wypełnić krótki wniosek o udzielenie wsparcia doradczego oraz przesłać go na adres email:

  Do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia doradczego, które ma być świadczone w okresie od 10 lutego do 30 czerwca 2022 r. – wniosek do pobrania

  Nabór wniosków o udzielenie wsparcia doradczego, które ma być udzielane od 1 lipca do 10 października 2022 r. rozpocznie się 1 czerwca 2022 r.

  Wsparcie doradcze udzielane będzie w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, realizowanego przez Województwo Małopolskie i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

  logotypy

 • Gminy zainteresowane stosowaniem ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych zapraszamy na szkolenie 28 lutego 2022 r. (...) więcej

  Podczas szkolenia omawiana będzie procedura ustanowienia, korzyści, skutki prawne i finansowe takich narzędzi jak: zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i prawo pierwokupu, a także specjalna strefa rewitalizacji oraz miejscowy plan rewitalizacji.

  Szkolenie odbędzie się w formule on-line.

  Program szkolenia

  Do udziału w szkoleniu zachęcamy zarówno gminy, które posiadają już programy rewitalizacji, jak i te samorządy, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie 28.02.2022 r.

  Szkolenie realizowane jest w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Rozpoczynamy cykl szkoleń „GPR krok po kroku”, podczas których omawiać będziemy proces przygotowania gminnego programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji. (...) więcej

  Do udziału w szkoleniach zachęcamy zarówno gminy, które posiadają już programy rewitalizacji, jak i te samorządy, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Szkolenia realizowane będą w formule on-line w dwóch terminach: 8 i 21 lutego 2022 r.

  Szkolenie w dniu 8 lutego dedykowane jest gminom miejskim i miejsko-wiejskim.

  Gminy wiejskie zapraszamy na szkolenie w dniu 21 lutego.

  Program szkolenia

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie 8 lutego 2022 r.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie 21 lutego 2022 r.

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Wszystkich, którzy nie mogli skorzystać ze szkoleń w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, zapraszamy na szkolenie 7 lutego 2022 r. (...) więcej

  Szkolenie odbędzie się w formule on-line i adresowane jest zarówno do samorządów, które posiadają już program rewitalizacji (a tym samym zobowiązane są do jego monitorowania i oceny), jak i do tych, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Tematy omawiane podczas szkolenia są ilustrowane przykładami, a zagadnienia zostały tak dobrane, aby były przydatne nie tylko w zakresie rewitalizacji, ale także w przygotowywaniu i monitorowaniu innych dokumentów gminnych o charakterze programowym i strategicznym.

  Program szkolenia on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować, wystarczy wersja elektroniczna.

  Formularz zgłoszenia na szkolenie w wersji edytowalnej

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Nabór wniosków o udzielenie indywidulanego wsparcia doradczego w zakresie rewitalizacji rozpoczęty! (...) więcej

  Małopolskie gminy realizujące procesy rewitalizacyjne, jak również te, które zastanawiają się czy podjąć działania w tym zakresie, mogą skorzystać z usługi indywidulanego wsparcia doradczego.

  Usługę realizować będą eksperci z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, na podstawie umowy zawartej w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, realizowanego przez Województwo Małopolskie i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

  Wsparcie eksperckie będzie realizowane w okresie od 1 lutego 2022 r. do 30 września 2022 r.

  Gminy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu korzystania z usługi doradczej.

  Nabór gmin zainteresowanych tą formą wsparcia odbywać się będzie w formule ciągłej, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w projekcie.

  Aby skorzystać z usługi doradczej wystarczy wypełnić krótki wniosek o udzielenie wsparcia doradczego oraz przesłać go na adres:

  Wniosek o udzielenie wsparcia doradczego - archiwalny

  Zasady korzystania z usługi wsparcia doradczego - archiwalne

  logotypy

 • Rozpoczynamy cykl szkoleń dla małopolskich gmin na temat monitorowania i ewaluacji rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji. (...) więcej

  Szkolenia adresowane są zarówno do samorządów, które posiadają już program rewitalizacji (a tym samym zobowiązane są do jego monitorowania i oceny), jak i do tych, które dotychczas działań rewitalizacyjnych nie rozpoczęły, ale zastanawiają się nad ich podjęciem.

  Szkolenia organizowane są osobno dla miast (gmin miejskich i miejsko-wiejskich) oraz osobno dla gmin wiejskich. Dzięki temu tematy omawiane podczas szkolenia są ilustrowane adekwatnymi przykładami. Co istotne, omawiane zagadnienia zostały tak dobrane, aby były przydatne nie tylko w zakresie rewitalizacji, ale także w przygotowywaniu i monitorowaniu dokumentów gminnych o charakterze programowym i strategicznym.

  Terminy szkoleń dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich15 listopada (stacjonarne) oraz 22 listopada6 grudnia (on-line).

  Szkolenie dla gmin wiejskich odbędzie się 7 grudnia (on-line).

  Program szkolenia stacjonarnego 

  Program szkolenia on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając na adres mailowy  wypełniony formularz zgłoszenia.

  Formularz zgłoszenia dla miast

  Formularz zgłoszenia dla gmin wiejskich

  Szkolenia realizowane są w ramach projektu dotyczącego wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych finansowanego ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  logotypy

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Regiony Rewitalizacji - dzieje się

  • Podlaskie Rewitalizuje - podsumowanie wizyty w województwie podlaskim w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji - w dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl. Link do podsumowania wizyty znajduje się tutaj.
  • Zachodniopomorskie - Rewitalizacja środowisk popegeerowskich - zachęcam do obejrzenia filmu pt. Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, opowiadającego o działaniach rewitalizacyjnych w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – czyli obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Scenariusz filmu obejmuje nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, której znaczną cześć stanowią miejscowości popegeerowskie. Film można zobaczyć tutaj.
  • Lubuska Rewitalizacja warta zachodu - Zachęcam do lektury publikacji „Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki”. Publikacja z jednej strony wskazuje zasady prowadzenia rewitalizacji i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji, z drugiej jest przewodnikiem po dobrych praktykach, wypracowanych przez gminy województwa lubuskiego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy zawiera część poradnikową i opis udanego rozwiązania, które może stanowić inspirację dla innych gmin. Publikacja dostępna jest w regionalnym portalu o rewitalizacji.
  • Rewitalizacja w Wielkopolsce - Jak przebiega rewitalizacja w Wielkopolsce i dlaczego udział mieszkańców jest taki ważny? O modelowych praktykach z Konina i Leszna, dobrych praktykach z Czeplina i wiele więcej można dowiedzieć się z dodatku "Rewitalizacja w Wielkopolsce", który ukazał się na łamach dziennika Głos Wielkopolski i dostępny jest także w regionalnym portalu o rewitalizacji.

   

  Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”

  W dniach 22 i 23 września 2021 w Pałacyku Konopackiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Celem spotkania było sieciowanie podmiotów wspierających gminy we wdrażaniu programów rewitalizacji z uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

  Organizatorami spotkania byli Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.

  Relacja dostępna jest na stronie NID.

   

  Raport NIK o efektach programów rewitalizacji

  Zachęcam do zapoznania się z Informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty. Niestety kontrola wykazała, że programy rewitalizacji wdrażane były przez gminy często niezgodnie z przyjętymi założeniami. Zwłaszcza sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji programu rewitalizacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej oceny efektów wdrażanych działań. Skutkiem tego, chociaż w każdej gminie zachodziły przesłanki do całościowej analizy i aktualizacji programów rewitalizacji, w zdecydowanej większości w ogóle nie podejmowano takich działań. Znikome było również zaangażowanie w proces rewitalizacji lokalnej społeczności, a gminy jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska. W niewielkim stopniu wykorzystano możliwości Komitetów Rewitalizacji. Pełniona przez nie funkcja opiniodawczo-doradcza w praktyce była ograniczona.

  Jak zauważa NIK, rewitalizacja - czasem nadal błędnie utożsamiana jedynie z odnową zabytków - to złożony proces, którego celem jest wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a jego skutkiem ma być poprawa zagospodarowania objętego nią terenu, a zwłaszcza jakości życia jego mieszkańców. Nazbyt często programy rewitalizacji są jednak traktowane przez gminy tylko jako wymóg formalny, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

  W oparciu o zebrane dane NIK przygotował wnioski kierowane zarówno do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządów województw, jak i organów wykonawczych oraz stanowiących gmin - zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem i wnioskami.

  Raport NIK dostępny jest tutaj

  Informacja prasowa o wynikach kontroli znajduje się tutaj.

 • Najwyższa Izba Kontroli opublikowała we wrześniu informację o wynikach kontroli w zakresie realizacji programów rewitalizacji i ich efektów. (...) więcej

  NIK przygotowała raport na temat efektów programów rewitalizacji w wybranych gminach. Kontrola objęła lata 2016-2020. W 17 gminach wspieranych przez 5 urzędów marszałkowskich NIK przyjrzała się szczegółowo wdrażaniu i monitorowaniu programów rewitalizacji. Końcowa ocena kontrolerów NIK pokazuje, że w zakresie rewitalizacji jest jeszcze wiele pracy na wszystkich poziomach.

  Zachęcamy do zapoznania się z raportem z kontroli, który można znaleźć poniżej.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  W rewitalizacji to gmina jest odpowiedzialna za wytyczenie kierunków działań, które mają poprawić jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale działania powinna realizować nie tylko we własnym zakresie - ważna jest współpraca z szerokim kręgiem interesariuszy rewitalizacji. I takim narzędziem współpracy może być właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. PPP może mieć szerokie zastosowanie w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, jak i bieżącej działalności inwestycyjnej samorządów.

  Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. "Czy rewitalizacja przestrzeni publicznej w PPP jest możliwa?" z serii "Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia…", w której Pan Waldemar Buda, Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  przybliża konkretne zagadnienia z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Materiał odpowiada na pytanie czy rewitalizacja przeprowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala odzyskać zaniedbaną przestrzeń publiczną by ponownie służyła lokalnej społeczności i gospodarce.  Artykuł dostępny jest pod tym adresem.

  Wsparcie rozwoju rynku PPP w Polsce

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna Jednostka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w celu wsparcie rozwoju rynku PPP prowadzi portal: https://www.ppp.gov.pl/ Na portalu można zapoznać się z:

  • Wytycznymi PPP.
  • Praktycznymi doświadczeniami - na portalu prezentowane są inwestycje (rządowe i samorządowe) wraz z dokumentacją opracowaną w trakcie procesu przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego charakterystyczna dla różnorodnych sektorów. Wśród przykładów m.in. inwestycje dot. efektywności energetycznej i termomodernizacji: https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna/
  • Ofertą MFiPR - Ministerstwo oferuje m.in.:
   - kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów,
   - wydanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
   - szkolenia i warsztaty, w tym bezpłatne szkolenia e-learning,
   - narzędzie ułatwiające przygotowanie projektu PPP.

  Podręcznik "Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji"

  Zachęcamy także do zapoznania się z podręcznikiem, co prawda z 2015 r., ale wartościowym pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji" autorstwa Ireny Herbst, Aleksandry Jadach-Sepioło, Katarzyny Sobiech-Grabki. Podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji. Publikacja dostępna jest na stronie PARP.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Regiony Rewitalizacji -  dzieje się

  • Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji - na stronie Wrota Podlasia można zapoznać się z podsumowaniem warsztatu poświęconego roli regionów w systemie rewitalizacji zrealizowanego podczas pierwszego dnia Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Współorganizatorem warsztatu był Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. A we wrześniu podczas wizyty studyjnej będzie możliwość zapoznania się z postępem prac nad Podlaską Regionalną Politykę Rewitalizacji.
  • Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udostępnił listę podcastów o tematyce miejskiej. Podcasty to prosta, wygodna i darmowa formą zdobywania i rozwijania wiedzy na prawie każdy temat. Wskazana dwunastka podcastów przybliża tematykę miejską dotyczącą m.in. problemów miast, ich wyzwań, inspirujących przedsięwzięć, czy wizji miast przyszłości - jest tu m.in. podcast NID. Lista stanowi subiektywny wybór naszych kolegów z województwa pomorskiego, ale może zainspiruje także osoby z innych województw. Z podcastami można zapoznać się pod tym linkiem.

  Pilotaż rewitalizacji w Radomsku

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider konsorcjum) oraz Uczelnią Łazarskiego, realizuje projekt „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

  Jednym z działań w ramach projektu jest Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Do wdrożenia działań pilotażowych wybrano miasto Radomsko, na rzecz którego przeprowadza się konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.

  W ramach pilotażu opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+, jednocześnie przetestowane zostaną:

  • model przejścia z lokalnego programu rewitalizacji na ustawowy gminny program rewitalizacji,
  • opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji,
  • wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji i „rozlewania się” miasta.

  Projekt pilotażowy potrwa do 31.12.2021 r. Więcej o pilotażu i działaniach w zakresie rewitalizacji w Radomsku na stronie NewUrbPact oraz stronie Miasta Radomsko.

  Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast jako dobra praktyka dla innych

  Miło mi poinformować, że konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast wskazywany jest jako dobra praktyka współpracy Ministerstwa z miastami na arenie międzynarodowej. Konkurs został m.in. ujęty jako dobra praktyka w publikacji “Sustainable and circular reuse of spaces and buildings”, która jest wynikiem współpracy dwóch partnerstw w ramach Agendy Miejskiej: Partnership on Circular Economy oraz Partnership on Sustainable Land Use. Podręcznik dostępny jest do pobrania na stronie Komisji Europejskiej. Z kolei 30 lipca br. pakiet wsparcia na rzecz rewitalizacji w Polsce był prezentowane podczas konferencji „Sustainable and Circular Re-Use of spaces and buildings” (nagranie z wydarzenia jest dostępne tutaj).  

  Ponadto konkurs MRM został ujęty jako dobra praktyka  Strategii 21! czyli European Heritage Strategy for the 21st Century - więcej informacji o Strategii znajdą Państwo pod tym linkiem, a opis dobrej praktyki w tym miejscu.

  Niezmiennie polecam Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

  Ostatnio w portalu zamieszczono podsumowanie dotychczasowych działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji – Panel „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021.

  A na stronie www.urbcast.pl można zapoznać się z rozmowami, które miały miejsce na Scenie medialnej podczas Kongresu (w tym także o rewitalizacji) w przystępnej podcastowej formie "Urbcast na KPM".

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  W ramach ósmego newslettera o rewitalizacji przedstawione zostało podsumowanie dotychczasowy działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji czyli nagrania z panelu „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021.

  Podsumowanie dotychczasowy działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji – Panel „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021

  Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W dniach 7-8 czerwca 2021 roku toczyły się rozmowy o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć także dyskusji o rewitalizacji, dlatego zaplanowano panel "Miasta w rewitalizacji" oraz cykl warsztatów o rewitalizacji.

  W związku z trwającą pandemią tegoroczne wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej. Tych wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu zapraszam do zapoznania się z nagraniem sesji "Miasta w rewitalizacji" z drugiego Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Podczas panelu szukaliśmy odpowiedzi na jakim etapie rewitalizacji jest Polska, biorąc pod uwagę efekty realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pn. „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji”. Przedstawione zostały pierwsze efekty wsparcia administracji mołdawskiej w budowaniu systemu rewitalizacji z wykorzystaniem polskich doświadczeń. Na zakończenie toczyła się dyskusja o trendach w rewitalizacji.

  Zachęcam do obejrzenia nagrania sesji "Miasta w rewitalizacji" oraz filmu podsumowującego dotychczasowe efekty projektu strategicznego SOR „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji”.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Dlaczego tak ważne jest abyśmy świadomie i poprawnie używali terminu "rewitalizacja"? Określanie rewitalizacją działań i akcji, które nią nie są, może popsuć jej wizerunek na trwałe i zniechęcić ludzi do angażowania się w ten proces. Konsekwencją będą nie tylko negatywne nagłówki w prasie, ale niechęć aktywnych mieszkańców, społeczników czy urzędników do podejmowania kolejnych działań, ograniczanie źródeł jej finansowania czy zaniechania tworzenia nowych narzędzi prawnych do jej wspomagania.

  Od 2015 roku rewitalizacja ma swoją prawną definicję. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji:

  "Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji."

  W ramach  projektu pn. "Regiony Rewitalizacji" Ministertswo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Zespołami ds. Rewitalizacji funkcjonującymi w urzędach marszałkowskich prowadzi działania mające na celu wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Pamiętajmy o podstawach i wspólnie zadbajmy o pokazywanie prawdziwego obrazu rewitalizacji.

  Felieton "Alarm dla rewitalizacji"

  Z felietonu dowiemy się nie tylko jaki jest problem z dyskusją o rewitalizacji, ale także poznamy 3 filary prawdziwej rewitalizacji:

  1. Rewitalizacja to całościowy partycypacyjny proces prowadzony na ściśle określonym terenie w oparciu o uchwalony program, a nie punktowe działanie remontowe lub modernizacyjne (termin „rewitalizacja parku, rynku czy budynku” to błąd rzeczowy).
  2. To czy jakaś inwestycja wchodzi w skład procesu rewitalizacji czy też nie rozstrzyga treść programu rewitalizacji (i wykazanie jej powiązań z celami programu i ściśle określonym programem rewitalizacji), a nie wola inwestora, który chce zareklamować swoją inwestycję i lepiej ją sprzedać.
  3. Rewitalizacja musi opierać się na aktywnej partycypacji społecznej – jeśli jej zabrakło i prowadzone działania nie mają akceptacji społecznej, w istocie nie mamy do czynienia z faktyczną rewitalizacją.

  Felieton Rajmunda (Kuby) Rysia z Projektów Miejskich dla Magazynu Miasta dostępny jest tutaj.

  Słowniczek pojęć - jeśli nie rewitalizacja to co?

  Jak zatem określać działania, których się podejmujemy w odniesieniu do budynków w ramach procesu rewitalizacji? Zachęcam do zapoznania się z krótkim słowniczkiem pojęć i terminów, dzięki czemu takie pojęcia jak: konserwacja zabytków, renowacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja czy remont zabytku nie będą dla nas zagadką. Artykuł dostępny na stronie NID.
  Polecam także słowniczek pojęć na portalu budowlaneABC.

  Rewitalizacja a gentryfikacja

  Często przy dyskusji o rewitalizacji napotykamy na kolejny termin: gentryfikacja. Zazwyczaj termin ten ma negatywne konotacje. Zachęcam do wysłuchania odcinka 45 podcstu Urbcast - pt. "GENTRYFIKACJA - zło konieczne czy szansa dla miast? Gościem odcinka jest Łukasz Drozda - doktor nauk o polityce publicznej, urbanista, politolog. Z odcinka można dowiedzieć się czym jest gentryfikacja i czy ma coś wspólnego z rewitalizacją. A także jak mierzyć gentryfikację, czy da się ją kontrolować i jakie są skutki uszlachetniania przestrzeni.

  Podcast do posłuchania na Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor i innych platformach podcastowych - m.in. tutaj.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Niestety rewitalizację kojarzy się często z usuwaniem zieleni i betonowaniem przestrzeni... Na szczęście jest już coraz więcej miast, organizacji i inicjatyw, które zwracają uwagę na potencjał jakim jest zieleń w mieście, także na obszarze rewitalizacji. Dlaczego warto podkreślać rolę terenów zielonych? Zieleń w mieście nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt. Niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Więcej można dowiedzieć się dzięki inicjatywom i dobrym praktykom przedstawionym w niniejszym wydaniu newslettera.

  Doceń zieleń – webinaria edukacyjne w województwie pomorskim

  W ramach zadania Regiony Rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zorganizował serię szkoleń i seminariów online poświęconych tematyce zieleni "Zieleń jako element zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych" oraz "Estetyka przestrzeni publicznej". Celem seminariów było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym m.in. o roli drzew w mieście, o gatunkach drzew i krzewów, które najlepiej sadzić w przestrzeniach miejskich, angażowaniu interesariuszy w rozwój zieleni oraz zarządzaniu zielenią miejską na terenach zabytkowych. Omawiano także zagadnienia związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, ochroną dziedzictwa kulturowego czy wykorzystaniem walorów krajobrazowych.
  Więcej o przeprowadzonych działaniach na stronie Województwa Pomorskiego.

  Zieleń na obszarach rewitalizacji - dobre praktyki

  Poniżej przykłady dobrych praktyk z miast modelowych:

  • Społeczny potencjał terenów zieleni w mieście - dobre praktyki z projektu modelowego Lublina, czyli jak dzięki inwentaryzacji istniejących i potencjalnych terenów zieleni powstała Zielona Sala Wykładowa.
  • Jednym ze sposobów na zmianę przestrzeni miejskiej, integrację sąsiedzką i angażowanie mieszkańców do działań na rzecz poprawy otoczenia mieszkaniowego są ogrody społeczne. Czym one są i jak je zorganizować można dowiedzieć się z publikacji "Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk" przygotowanej w ramach projektu modelowego Wrocławia.
  • Kliny zieleni,  trawniki deszczowe, parki kieszonkowe to tylko kilka inicjatyw realizowanych przez miasto Słupsk mające na celu wprowadzanie terenów zielonych w gęsto zabudowane tereny śródmiejskie. Więcej o działaniach miasta pod linkami: Słupskie kliny zieleniSłupskie trawniki deszczowe.

  Jak zbadać na ile miasto jest zielone? 

  Eksperci Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR wykorzystując zdjęcia satelitarne Sentinel 2 przeanalizowali dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców wskaźniki związane z kondycją zieleni miejskiej. Analizie zostały poddane trzy wskaźniki:

  1) udział terenów zieleni w całkowitej powierzchni miasta,

  2) pofragmentowanie zieleni – analiza stosunku krawędzi do wnętrza terenów zieleni,

  3) dostępność zieleni – udział osób z dostępem do terenów zieleni w obrębie 5 minutowego spaceru.

  Więcej o badaniu i wnioskach z niego płynących można dowiedzieć się z artykułu dostępnego na stronie OPM.

  Bonus: Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce

  Eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opublikowali wyniki badań, których celem była ocena dotychczasowego systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania. Publikacja "Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce" została opracowana na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Z analiz wynika, że główne zasady systemu (tj. fakultatywność rewitalizacji jako zadania własnego, limity koncentracji, prymat obszarów zamieszkałych w wytyczaniu obszarów rewitalizacji, fundamentalna rola problemów społecznych w wyznaczaniu obszarów zdegradowanych, etapowanie działań na obszarze zdegradowanym, znaczenie partycypacji społecznej, dążenie do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych) sprawdzają się, ale
  wymagają wzmocnienia m.in. przez promocję dobrych praktyk
  . Autorzy zwracają uwagę, że ze względu na długoterminowy horyzont planowanych działań rewitalizacyjnych, obecnie jest za wcześnie aby jednoznacznie ocenić ich efekty.  

  Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie OPM.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Newsletter zawiera informacje dotyczące działań podejmowanych przez NID, które ukierunkowane są na wspieranie gmin w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego w działaniach rewitalizacyjnych. Ponadto, zawarte są również informacje o projekcie IRMiR dotyczącym efektywności energetycznej budynków w Specjalnych Strefach Rewitalizacji.

  Rozstrzygnięcie naboru „Wzorcowa Rewitalizacja”

  Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”. W ramach naboru wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych, finalnie do udziału w Programie wybrane zostały 24 gminy. Dzięki udziałowi w Programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się podczas planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Efektem współpracy będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.
  Lista gmin i informacje o wsparciu dostępne są na stronie NID.

  Działania edukacyjne NID

  Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. Na platformie dostępne są e-szkolenia, w tym e-szkolenie pn. Dziedzictwo w rewitalizacji, obejmujące takie zagadnienia jak narzędzia rewitalizacji, etapy planowania i wdrażania, przygotowanie dobrego programu rewitalizacji i odpowiednie ujmowanie w nim dziedzictwa. Więcej informacji o platformie dostępnych jest na stronie NID.

  Dostęp do szkoleń i wszystkich materiałów jest bezpłatny dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: https://szkolenianid.learncom.pl

  Ponadto w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, NID zorganizował webinarium pt. „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”, które odbyło się 21 kwietnia br. Program wydarzenia dostępny jest pod linkiem: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/architekturadrewniana.

  Projekt EDINA: Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z partnerami Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe realizuje projekt pn. „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”. Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, której nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Głównym celem projektu jest opracowywanie norm/standardów efektywności energetycznej dla remontowanych, prywatnych budynków oraz opracowanie narzędziownika (toolkit) dla miast, które będą dążyć do poprawy efektywności energetycznej budynków na obszarach rewitalizacji objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu. W projekt zaangażowane są wszystkie miasta w Polsce, w których funkcjonuje Specjalna Strefa Rewitalizacji. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronach IRMiR oraz https://edina.irmir.pl/

  Na stronie projektu EDINA zamieszczone zostały podcasty dotyczące wsparcia prywatnych remontów w Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce: https://edina.irmir.pl/podcasty/

  Natomiast więcej informacji o Wałbrzyskim pilotażu rewitalizacji, w tym koncepcja kalkulatora efektywności finansowej dostępne są na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach. Obecny numer zawiera informacje dotyczące polityki miejskiej - zarówno prac nad nowym krajowym podejściem do polityki miejskiej, jak i inicjatywami nakierowanymi na wspieranie miast.

  Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego dot. Krajowej Polityki Miejskiej

  Aktualny stan prac nad Krajową Polityka Miejską był jednym z tematów seminarium Forum Rozwoju Lokalnego realizowanego przez Związek Miast Polskich pt. Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu. Seminarium odbyło się w formule online już 8 kwietnia br. ZMP przygotował także ankietę dla miast Ankieta „Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030”.
  Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://forum-rozwoju-lokalnego.pl/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-zapraszamy-na-kolejne-seminarium-frl

  Partnerska Inicjatywa Miast - przygotowania do II edycji

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadziło prace nad przygotowaniem II edycji wsparcia miast w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast. W tym celu przygotowało formularz dla miast, który ma pomóc określić docelowy zakres planowanych sieci miast wspartych w ramach PIM. Formularz był aktywny do 12 kwietnia 2021 r., natomiast więcej szczegółów znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kolejny-etap-realizacji-projektu-partnerska-inicjatywa-miast--zaproszenie-do-wspolpracy

  Ministerstwo zdefiniowało tematy dla trzech nowych sieci:

  • Sieć Miasto cyfrowe ma służyć wymianie doświadczeń związanych z rozwiązaniami cyfrowymi dotyczącymi funkcjonowania elementów infrastruktury miejskiej (zarządzanie miastem), jak również na poziomie styku urzędu z mieszkańcem (e-usługi).
  • Sieć Miasto Zielone ma wspierać miasta w wdrażaniu rozwiązań pro-klimatycznych opartych na naturze, przyczyniać się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe.
  • Sieć Miasto produktywne ma odnosić się do większego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji miejskich, co powinno zapewniać miastom optymalizowanie wydatkowania środków budżetowych i dawać możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.

  Prace nad reformą systemu planowania przestrzennego

  Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii prowadziło prace nad reformą systemu planowania przestrzennego. Reforma została wpisana do projektu Krajowego Planu Odbudowy  i zarezerwowano na nią bezzwrotne środki w wysokości 900 mln zł w komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki”.

  Z postępem prac, podsumowaniem dotychczasowych spotkań oraz składem zespołu roboczego ds. reformy można zapoznać się na tutaj oraz na stronach MRPiT.

 • Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. "Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl). (...) więcej

  Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach. W ramach niniejszego wydania wskazane zostało jakie dokumenty powinna przygotować gmina i jakie narzędzia mogą ją wspomóc w ich opracowaniu. 

  Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny

  Nowy pakiet przepisów dotyczących polityki rozwoju – ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, który wszedł w życie 13 listopada 2020 r. -  wprowadza dla jednostek samorządu terytorialnego wiele zmian w obszarze planowania strategicznego. Jest to pierwszy etap reformy, której celem jest integracja wymiaru społecznego, gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowywanych na różnych poziomach administracji, w tym samorządowej.

  Na poziomie lokalnym zmiany dotyczą w szczególności strategii rozwoju gminy, która po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała podstawę prawną w ustawie o samorządzie gminnym. Ustawa ta określa także zakres i procedurę sporządzania strategii.

  Strategia rozwoju gminy – mimo że nie jest obowiązkowa – traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Podręcznik wskazuje krok po kroku jak przygotować dobrą strategię.

  Jak w strategii rozwoju gminy odnieść się do kwestii rewitalizacji czy dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków - tego m.in. innymi można dowiedzieć się z podręcznika. Co ważne autorzy podręcznika wskazują, że w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju gminy i w jej wdrażaniu warto wykorzystać doświadczenia zebrane w ramach prac nad programem rewitalizacji i płynące z realizowanych przez gminy procesów rewitalizacji. Podręcznik dostępny jest na stronie MFiPR.

  Raport o stanie gminy

  W nawiązaniu do wprowadzenia przepisów dotyczących przygotowania strategii rozwoju gminy warto przypomnieć, że obecnie gminy mają obowiązek przygotowywać corocznie raport o stanie gminy. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

  Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy przygotować do 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta/burmistrza/prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów (w tym programu rewitalizacji i programu opieki nad zabytkami) i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Ustawa nie wprowadza szczegółowego zakresu raportu, daje natomiast możliwość radzie gminy określenia w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu. Raport jest prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy, ale ma charakter publiczny, bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy, dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.

  Związek Miast Polskich przygotował propozycję zakresu raportu o stanie gminy, z którym można zapoznać się tutaj.

  Monitoring rewitalizacji i polityki rozwoju gminy

  Problem braku monitorowania rozwoju jest jednym z podstawowych deficytów procesów decyzyjnych w Polsce. Niemożliwość uchwycenia tendencji rozwojowych może negatywnie odbić się na rozwoju gminy. Dlatego ważna jest budowa narzędzi umożliwiających gminom dokonywanie rzetelnych diagnoz, na bazie których opracowywane są strategie rozwoju oraz systemu weryfikacji postępów ich realizacji. Zarówno do monitorowania rewitalizacji jak i całokształtu polityki rozwoju zachęcam do skorzystania z wypracowanych narzędzi i podręczników:

  • Monitora Rozwoju Lokalnego to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Tym samym to jest wsparcie władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o charakterze strategicznym. Narzędzie dostępne jest na stronie ZMP.
  • Podręcznik poświęcony monitorowaniu procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim podpowiada natomiast jak monitorować program rewitalizacji. Załącznikami do podręcznika są listy wskaźników (głównych i pomocniczych) oraz szczegółowe metryczki wskaźników głównych. Metryczki zawierają konkretne informacje dotyczące cech wskaźników głównych (m.in. definicję, sposób wyliczenia, źródło danych, częstotliwość pomiaru, interpretację).  Podręcznik dostępny jest na stronie Krajowego Centrum wiedzy o Rewitalizacji.

  Narzędzia zostały został przygotowane w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim” finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie MFiPR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.