Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny Program Stypendialny,
Małopolski Program Stypendialny

Programy stypendialne realizowane przez samorząd Województwa Małopolskiego mają na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.

Programy Województwa Małopolskiego realizowane są za pomocą dwóch działań:
Regionalny Program Stypendialny (RPS) współfinansowany ze środków UE
  w ramach RPO W
M 2014-2020,
Małopolski Program Stypendialny (MPS) finansowany ze środków własnych
  Województwa Małopolskiego.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych
oraz studenci.

Małopolski Program Stypendialny to nowa odsłona dotychczasowego „Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego”.
W ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego będzie przyznawane - Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji.

MPS to zupełnie inne rozwiązanie dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb edukacyjno – rozwojowych najzdolniejszych młodych Małopolan – uczniów oraz studentów. W Małopolskim Programie Stypendialnym pojawiły się nowe rodzaje stypendiów oraz uległy zmianie kryteria dostępowe. O wsparcie z programu będą mogli ubiegać wszyscy uczniowie, począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz studenci. Każdy z ubiegających się o wsparcie powinien mieszkać i uczyć się w Małopolsce.

Wyżej wymienione stypendium zakładają przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność. Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych – przypisanych do konkretnego działania w ramach RPS i MPS.