Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Programy Stypendialne

Programy stypendialne realizowane przez samorząd Województwa Małopolskiego mają na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.

Programy Województwa Małopolskiego realizowane są za pomocą dwóch działań:
Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM współfinansowany ze środków UE,
Małopolski Program Stypendialny - Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Adresatami programów są uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych oraz studenci.

Wyżej wymienione stypendia zakładają przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność. Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych – przypisanych do konkretnego działania w ramach programów stypendialnych realizowanych przez samorząd Województwa Małopolskiego.

baner reklamujący program Stypendialny w ramach RPO WM

 

BANER REKLAMOWY STYPENIUM JP2