Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Programy Stypendialne

Programy stypendialne realizowane przez samorząd Województwa Małopolskiego mają na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.

Programy Województwa Małopolskiego realizowane są za pomocą dwóch działań takich jak:
- Małopolski program wspierania uczniów wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego +, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.
- Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Adresatami programów są uczniowie szkół podstawowych (klas II-VIII), ponadpodstawowych oraz studenci.

Stypendia oferowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego zakładają przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność. Istotnym kryterium w przypadku uczniów jest także znajdowanie się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wykazywanie syndromu nieadekwatnych osiągnięć.

Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów i studentów – przypisanych do konkretnego działania w ramach programów stypendialnych realizowanych przez samorząd Województwa Małopolskiego.

Baner MPWUBaner JPII