Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny Program Stypendialny

INFORMACJA Z DNIA 27.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków stypendialnych nie uległ zmianie.
Nabór trwa od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM rekomenduje:

- wysyłanie wniosków stypendialnych pocztą tradycyjną na adres Dziennika Podawczego UMWM:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
z dopiskiem: Departament Edukacji,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Tarnowie, przy al. Solidarności 5 w Tarnowie,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52,
- w ostateczności: składanie wniosków osobiście do urny zewnętrznej znajdującej się przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek UMWM).

Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie na dokumentach: „za zgodność z oryginałem”:
- wysłanie oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną z adnotacją: „prośba o zwrot”,
- złożenie oryginałów z adnotacją: "prośba o zwrot" do urn znajdujących się w ww. lokalizacjach.

Dokumenty zostaną Państwu zwrócone wraz z informacją o zarejestrowaniu wniosku pocztą tradycyjną.

**********************************************************************************************

Regionalny Program Stypendialny ma na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców. Przedsięwzięcie zakłada przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność.

Program  Województwa Małopolskiego realizowany jest za pomocą dwóch działań:

- Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020.
- Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych (wszystkich typów),  którzy pobierają naukę na terenie Województwa Małopolskiego lub na nim zamieszkują oraz do studenci, którzy zamieszkują na jego obszarze. Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych – przypisanych do konkretnego działania w ramach RPS.