Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny ma na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców. Przedsięwzięcie zakłada przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność.

Program  Województwa Małopolskiego realizowany jest za pomocą dwóch działań:

- Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020.
- Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych (wszystkich typów),  którzy pobierają naukę na terenie Województwa Małopolskiego lub na nim zamieszkują oraz do studenci, którzy zamieszkują na jego obszarze. Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych – przypisanych do konkretnego działania w ramach RPS.