Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty i inicjatywy kulturalne

Projekty

PROJEKT JAZZ-IT-UP

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie, przy współpracy z centrami kultury, klubami, festiwalami oraz ośrodkami jazzowymi z Krakowa i Małopolski, obejmujący zestawienie jazzowych koncertów w klubach, na festiwalach i scenach muzycznych w Krakowie, Tarnowie, Wadowicach, Lusławicach, Czchowie, a nawet dalekich Jaworkach!
Dowiedz się więcej

THEATRUM MUSICUM

W Krakowie, mieście sztuki, festiwale rozpoczynają się lub kończą każdego dnia. Wartościowe przedsięwzięcia giną w mnogości plakatów na słupach ogłoszeniowych – stąd pomysł na Theatrum Musicum. Myślą przyświecającą Theatrum Musicum jest połączenie sił krakowskich instytucji artystycznych i stworzenie jednego z największych festiwali muzyki klasycznej w Europie.
Dowiedz się więcej

BON KULTURY

„Bon Kultury” w Małopolsce to inicjatywa samorządu Województwa Małopolskiego i regionalnych instytucji kultury, która ma za zadanie rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez szkolne oraz pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne.
Dowiedz się więcej

FORUM DLA KULTURY

Ideą projektu samorządu Województwa Małopolskiego, realizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, są spotkania ludzi, dla których kultura jest ważna. Wynika wprost z powszechnie uświadamianej potrzeby twórczego, konstruktywnego spotkania. Forum jest dobrą okazją do ścierania się poglądów i opinii, prezentacji sprawdzonych metod działania, wymiany idei – wszystko po to, aby nowe odczucia i opinie oraz doświadczenia dały siłę do dalszego rozwijania tego, co wartościowe.
Dowiedz się więcej

REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY W KRAKOWIE


Regionalnego Funduszu Filmowego ma na celu dofinansowanie najciekawszych produkcji filmowych związanych z województwem małopolskim poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu.
Dowiedz się więcej

FORUM PRZESTRZENI. MAŁOPOLSKA

Projekt będący krytyczną refleksją nad kształtem i jakością przestrzeni, w której żyjemy i zamieszkujemy, w kontekście historycznych, społecznych i politycznych uwarunkowań procesów formujących przestrzeń i krajobraz oraz praktycznych działań na rzecz poprawy jakości życia.
Dowiedz się więcej

PRZEMYSŁY KREATYWNE


Projekt popularyzujący tematykę przemysłów kreatywnych. Sektora opartego na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA +

Inicjatywa samorządu Województwa Małopolskiego, której celem jest wzmocnienie procesu przekształcania bibliotek gminnych w nowoczesne ośrodki życia społecznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury i wprowadzenie bogatszej, rozszerzonej oferty zmodernizowanych bibliotek.
Dowiedz się więcej

 

Inicjatywy

Samorząd Województwa Małopolskiego jest pomysłodawcą, inicjatorem i twórcą wielu projektów i wydarzeń kulturalnych. Niektóre z nich z czasem przekazywane są i z powodzeniem kontynuowane przez instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Należą do nich m.in.:

MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, podczas którego można nieodpłatnie zwiedzić mało znane lub niedostępne na co dzień wybrane obiekty zabytkowe.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI "KSIĄŻKA I RÓŻA"


Przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój czytelnictwa w regionie oraz zachęcenie mieszkańców do odwiedzania księgarń. Akcja "Książka i Róża" w zamyśle organizatorów to święto wszystkich, którym losy książki są szczególnie ważne, od twórców po czytelników.
Dowiedz się więcej

KOLEKCJA MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


Małopolską Fundację Muzeum Sztuki Współczesnej powołał w 2004 roku Sejmik Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na Program Kultury MKiDzN pt. „Znaki czasu". Fundacja posiada w zbiorach 166 dzieł 52 autorów co stanowi 434 obiektów wystawowych wybitnych artystów polskich i z krajów sąsiedzkich powstałych po 1989 roku. Wartość kolekcji w wielkościach zaksięgowanych wynosi 1 903 258 zł, a realna wartość rynkowa nabytych dzieł osiągnęła 3 000 000 zł. Kolekcja, postrzegana jako jedna z najciekawszych w kraju, znalazła swoje miejsce na Dworcu PKP w Tarnowie, w ramach tarnowskiego BWA.
Dowiedz się więcej

CYFRYZACJA AULI W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W DOBCZYCACH

Doceniając i kontynuując dzieło śp. Marcina Pawlaka – Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, jakim jest niewątpliwie budowa Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr VII/130/15 z dnia 30 marca 2015 roku postanowił wesprzeć kwotą 100 000 zł Gminę Dobczyce w dalszym udoskonalaniu obiektu poprzez cyfryzację sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach – instytucji kultury Gminy Dobczyce.
Dowiedz się więcej

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA

Konkurs realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Projekt ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską.
Dowiedz się więcej

MASTER CLASSES PODCZAS FESTIWALU MUZYKI FILMOWEJ W KRAKOWIE


Festiwal stał się naturalnym miejscem współpracy dla przedstawicieli szeroko pojętej branży filmowej. Przy festiwalu postało tzw. Forum Audiowizualne – profesjonalna platforma edukacyjna dla młodych kompozytorów, którzy zamierzają budować swoją karierę na międzynarodowym rynku usług filmowych. Na Forum Audiowizualne składają się tzw. Master Classes, ale także panele dyskusyjne i spotkania z uznanymi kompozytorami. To jedyny w tej części Europy cykl profesjonalnych warsztatów dla młodych kompozytorów, w których wykładowcami są cenieni specjaliści w zakresie sztuki muzycznej, dźwięku, postprodukcji dźwiękowej i aranżacji, których obecność w Krakowie jest możliwa dzięki finansowaniu przez Województwo Małopolskie.
Dowiedz się więcej

ZOBACZ NOWE PRZESTRZENIE KULTURY


Filmy animowane przedstawiające inwestycje z zakresu kultury zrealizowane przez samorząd Województwa Małopolskiego.
Dowiedz się więcej

KULTURALNA MAŁOPOLSKA

Projekt, który miał za zadanie comiesięczną promocję wybranych przedsięwzięć kulturalnych proponowanych w regionie. Ideą cyklu plakatów było promowanie tych zdarzeń, które są, bądź mają szansę stać się reprezentatywnymi ofertami kulturalnymi regionu.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKA TO GO


W 2014 r. Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał projekt "Kulturalna Małopolska" do realizacji Małopolskiemu Instytutowi Kultury, instytucji kultury Województwa Małopolskiego. Projekt został przekształcony i jest kontynuowany pod nazwą: „Małopolska To Go”.

Dowiedz się więcej