Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty i inicjatywy kulturalne

Projekty:

1. Małopolska. Kultura wrażliwa

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to pierwszy systemowy, realizowany w skali całego województwa projekt, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez nie z oferty kulturalnej. Głównym celem projektu w 2017 roku jest zwiększenie poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
Dowiedz się więcej

2. CRinMA


Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.
Dowiedz się więcej

3. JAZZ-IT-UP

Projekt realizowany przez województwo małopolskie, przy współpracy z centrami kultury, klubami, festiwalami oraz ośrodkami jazzowymi z Krakowa i Małopolski, obejmujący zestawienie jazzowych koncertów w klubach, na festiwalach i scenach muzycznych w Krakowie, Tarnowie, Wadowicach, Lusławicach, Czchowie, a nawet dalekich Jaworkach.
Dowiedz się więcej

4. THEATRUM MUSICUM

W Krakowie, mieście sztuki, festiwale rozpoczynają się lub kończą każdego dnia. Wartościowe przedsięwzięcia giną w mnogości plakatów na słupach ogłoszeniowych – stąd pomysł na Theatrum Musicum. Myślą przyświecającą Theatrum Musicum jest połączenie sił krakowskich instytucji artystycznych i stworzenie jednego z największych festiwali muzyki klasycznej w Europie.
Dowiedz się więcej

5. BON KULTURY

Bon Kultury w Małopolsce to inicjatywa samorządu województwa małopolskiego i regionalnych instytucji kultury, która ma za zadanie rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez szkolne oraz pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne.
Dowiedz się więcej

6. REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY W KRAKOWIE


Regionalny Fundusz Filmowy ma na celu dofinansowanie najciekawszych produkcji filmowych związanych z województwem małopolskim poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu.
Dowiedz się więcej

7. FORUM PRZESTRZENI. MAŁOPOLSKA

Projekt będący krytyczną refleksją nad kształtem i jakością przestrzeni, w której żyjemy i zamieszkujemy, w kontekście historycznych, społecznych i politycznych uwarunkowań procesów formujących przestrzeń i krajobraz oraz praktycznych działań na rzecz poprawy jakości życia.
Dowiedz się więcej

8. PRZEMYSŁY KREATYWNE


Projekt popularyzujący tematykę przemysłów kreatywnych, sektora opartego na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania.
Dowiedz się więcej

9. MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA +

Inicjatywa samorządu województwa małopolskiego, której celem jest wzmocnienie procesu przekształcania bibliotek gminnych w nowoczesne ośrodki życia społecznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury i wprowadzenie bogatszej, rozszerzonej oferty zmodernizowanych bibliotek.
Dowiedz się więcej

10. FORUM DLA KULTURY

Ideą projektu samorządu województwa małopolskiego, realizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, są spotkania ludzi, dla których kultura jest ważna. Wynika wprost z powszechnie uświadamianej potrzeby twórczego, konstruktywnego spotkania. Forum jest dobrą okazją do ścierania się poglądów i opinii, prezentacji sprawdzonych metod działania, wymiany idei – wszystko po to, aby nowe odczucia i opinie oraz doświadczenia dały siłę do dalszego rozwijania tego, co wartościowe.
Dowiedz się więcej

Inicjatywy:

Samorząd województwa małopolskiego jest pomysłodawcą, inicjatorem i twórcą wielu projektów i wydarzeń kulturalnych. Niektóre z nich z czasem przekazywane są i z powodzeniem kontynuowane przez instytucje kultury województwa małopolskiego.

1. POCIĄG DO KULTURY

"Pociąg do kultury" to wspólna inicjatywa Województwa Małopolskiego i Kolei Małopolskich sp. z o.o. Kupując bilet na przejazd kolejami spółki Koleje Małopolski każdy pasażer uzyskuje możliwość korzystania ze zniżek i rabatów możliwych do wykorzystania w licznych instytucjach kultury województwa małopolskiego w regionie!
Dowiedz się więcej

2. MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, podczas którego można nieodpłatnie zwiedzić mało znane lub niedostępne na co dzień wybrane obiekty zabytkowe.
Dowiedz się więcej

3. MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI KSIĄŻKA I RÓŻA


Przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój czytelnictwa w regionie oraz zachęcenie mieszkańców do odwiedzania księgarń. Akcja "Książka i Róża" w zamyśle organizatorów to święto wszystkich, którym losy książki są szczególnie ważne, od twórców po czytelników.
Dowiedz się więcej

4. KOLEKCJA MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


Małopolską Fundację Muzeum Sztuki Współczesnej powołał w 2004 roku Sejmik Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na Program Kultury MKiDzN pt. „Znaki czasu". Fundacja posiada w zbiorach 166 dzieł 52 autorów co stanowi 434 obiektów wystawowych wybitnych artystów polskich i z krajów sąsiedzkich powstałych po 1989 roku. Wartość kolekcji w wielkościach zaksięgowanych wynosi 1 903 258 złotych, a realna wartość rynkowa nabytych dzieł osiągnęła 3 000 000 złotych. Kolekcja, postrzegana jako jedna z najciekawszych w kraju, znalazła swoje miejsce na Dworcu PKP w Tarnowie, w ramach tarnowskiego BWA.
Dowiedz się więcej

5. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA

Konkurs realizowany jest ze środków województwa małopolskiego. Projekt ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską.
Dowiedz się więcej

6. MASTER CLASSES PODCZAS FESTIWALU MUZYKI FILMOWEJ W KRAKOWIE


Festiwal stał się naturalnym miejscem współpracy dla przedstawicieli szeroko pojętej branży filmowej. Przy festiwalu postało Forum Audiowizualne – profesjonalna platforma edukacyjna dla młodych kompozytorów, którzy zamierzają budować swoją karierę na międzynarodowym rynku usług filmowych. Na Forum Audiowizualne składają się Master Classes, ale także panele dyskusyjne i spotkania z uznanymi kompozytorami. To jedyny w tej części Europy cykl profesjonalnych warsztatów dla młodych kompozytorów, w których wykładowcami są cenieni specjaliści w zakresie sztuki muzycznej, dźwięku, postprodukcji dźwiękowej i aranżacji, których obecność w Krakowie jest możliwa dzięki finansowaniu przez województwo małopolskie.
Dowiedz się więcej

7. KULTURALNA MAŁOPOLSKA

Projekt, który miał za zadanie comiesięczną promocję wybranych przedsięwzięć kulturalnych proponowanych w regionie. Ideą cyklu plakatów było promowanie tych zdarzeń, które są, bądź mają szansę stać się reprezentatywnymi ofertami kulturalnymi regionu.
Dowiedz się więcej

8. MAŁOPOLSKA TO GO


W 2014 roku samorząd województwa małopolskiego przekazał projekt „Kulturalna Małopolska” do realizacji Małopolskiemu Instytutowi Kultury, instytucji kultury województwa małopolskiego. Projekt został przekształcony i jest kontynuowany pod nazwą „Małopolska To Go”.

Dowiedz się więcej