Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Podmioty lecznicze

W województwie małopolskim w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej w 2017 roku funkcjonowało 13 szpitali wojewódzkich (w tym 1 działający w formie spółki), 19 szpitali powiatowych, 8 szpitali resortowych. Ponadto według ostatnich dostępnych danych na koniec 2016 r. funkcjonowało 52 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działających w formie spółek (w tym 3 zakłady o profilu psychiatrycznym) oraz 39 publicznych
i niepublicznych zakładów opieki długoterminowej, tj. zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

Łączna liczba łóżek w publicznych podmiotach leczniczych w województwie małopolskim na koniec 2017 roku wynosiła 14 774, w tym szpitale wojewódzkie 5 055 łóżek, szpitale powiatowe 6 829 łóżek, szpitale resortowe 2 890 łóżek. 

Rozmieszczenie jednostek opieki stacjonarnej w województwie małopolskim:

Mapa z rozmieszczeniem podmiotów leczniczych na terenie województwa małopolskiego

 

Wykaz podmiotów leczniczych: