Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Podmioty lecznicze

W województwie małopolskim w ramach stacjonarnej opieki medycznej w 2015 roku funkcjonowało 128 podmioty lecznicze udzielające świadczeń stacjonarnych, w tym: 14 szpitali wojewódzkich (w tym 1 działający w formie spółki), 19 szpitali powiatowych, 8 szpitali resortowych, 48 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w formie spółek (w tym 5 zakładów o profilu psychiatrycznym) oraz 39 publicznych i niepublicznych zakładów opieki długoterminowej tj. zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

Wskaźnik liczby łóżek ogółem w jednostkach publicznych i niepublicznych na koniec 2015 roku wynosił 57,68/10 000 mieszkańców województwa.

Rozmieszczenie jednostek opieki stacjonarnej w Województwie Małopolskim:

Wykaz podmiotów leczniczych: