Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Lekcje samorządowe

Małopolskie spotkania samorządowe to projekt, który zakłada oprawę dydaktyczną, w ramach spotkań edukacyjnych opartych na formule wykładu oraz dyskusji z udziałem uczniów z małopolskich szkół. Na zajęciach poruszana jest tematyka z zakresu samorządu, m.in.: jego historia, kompetencje, zadania.

Na spotkania mogą dodatkowo być zapraszani przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego, którzy odpowiedzą na pytania uczniów. Projekt jest prowadzony zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Departament Edukacji podczas Lekcji Samorządowych prezentuje dodatkowo cykl animowanych spotów edukacyjnych, w których wybrane zostały zagadnienia związane z ideą samorządności oraz jej instytucjonalnym przełożeniem w strukturze i organizacji województwa małopolskiego. Dominował będzie prosty i zwięzły przekaz, oparty nowoczesnej animacji (spoty animowane dostępne w zakładce w Małopolskie Lekcje Samorządowe 2021). Wszystko po to, by w możliwie najwyższym stopniu wzbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży - odbiorcy niewątpliwie wrażliwego na przekaz obrazu - problematyką samorządu terytorialnego, jego historią, poddziałem administracyjnym, działalnością instytucji samorządowych.

Kolejną atrakcją edukacyjną w trakcie lekcji samorządowych będzie możliwość zobaczenia cyklu spotów  pn. 90 sekund o Małopolsce, które zobrazują młodzieży następujące zagadnienia: stroje regionalne, historię i dziedzictwo narodowe, produkty regionalne, ekologię, a także wynalazki edukacyjne. Zdjęcia do poszczególnych klipów nagrywane były w terenie – przedstawiając piękno znane i nieznane naszego rejonu, adekwatnie do tematu klipu z wykorzystaniem lokalnego potencjału ludzkiego, krajobrazowego i historycznego.

Reagując na oczekiwania naszych odbiorców oraz chcąc także promować nasz region poprzez nowoczesne formy edukacyjne, Departament Edukacji udostępniena treści książki „Nasze dziedzictwo. Małopolska”- publikacji wydanej przez Województwo Małopolskie, stanowiącej bogate źródło wszechstronnej wiedzy o naszym regionie, w wersji medialnej, szczególnie atrakcyjnej
i ułatwiającej młodzieży przyswajanie i zapamiętywanie ich w przekazywanym w materiale filmowym. Bogata kultura naszego regionu stanowi niewyczerpane źródło inspiracji i otwiera wiele możliwości dla atrakcyjnej narracji i nowoczesnego ujęcia wiedzy o Małopolsce.Małopolskie lekcje samorządowe są cyklem spotkań edukacyjnych z uczniami małopolskich szkół, opartych na formule wykładu oraz dyskusji stacjonarnie lub online, które podnoszą świadomość obywatelską młodych mieszkańców regionu. W 2022 r. udało nam się przeprowadzić cykl spotkań na sali sejmikowej UMWM, łączna liczba uczestników to około 720 uczniów małopolskich szkół.  
Celem projektu Małopolskie Lekcje Samorządowe jest wsparcie szkół, które chcą w ciekawy sposób przekazać młodzieży informacje na temat zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz zainteresować ich historią i tradycjami regionu.  Uczniowie małopolskich szkół podstawowych oraz  ponadpodstawowych będą mogli zgłębić wiedzę z zakresu działań samorządu w dziale edukacji, turystyki, kultury, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, czy też np. funduszy europejskich. 

lekcje samorządoweumwmlekcje samorządowe

lekcje samorządoweumwmlekcje samorządowe

lekcje samorządoweumwmlekcje samorządowe

lekcje samorządoweumwmlekcje samorządowe

lekcje samorządoweumwmlekcje samorządowe


Witamy w wiosennej odsłonie projektu Lekcje Samorządowe, który w tym roku będzie prowadzony zarówno w formie stacjonarnej jak i online.
Czekamy na zgłoszenia Państwa szkoły i zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pod numerami telefonów: 12 61-60-712, 12 61-60-725, 12 61-60-731. 

Cykl animowanych spotów, który przygotowaliśmy już teraz dla Państwa pn. nazwie Lekcje Samorządowe, przedstawia zagadnienia z wiedzy o samorządzie terytorialnym na przykładzie naszego regionu.
Poruszamy w nich takie tematy jak działalność Zarządu Województwa Małopolskiego, działalność Sejmiku Województwa Małopolskiego, historię samorządu w Polsce na przykładzie naszego regionu, jest także odcinek dedykowany Państwu tj. co każdy obywatel może załatwić w Urzędzie Marszałkowskim, oraz prezentujemy bogatą ofertę edukacyjną. Spoty animowane nawiązują do publikacji Nasze dziedzictwo. Małopolska wydanej przez Województwo Małopolskie.

Narracja rysunkowa w nowoczesnym i multimedialnym wydaniu jest jednym z najbardziej adekwatnych i współczesnych środków wyrazu. Zwłaszcza treści trudne i złożone należy podać w jak najciekawszej wersji, by znaleźć jak najlepszą formę komunikacji z wymagającym widzem jakim jest bez wątpienia młode pokolenie. Zarówno spoty edukacyjne 90 sekund o Małopolsce jak i filmiki animowane o samorządzie tworzą nową, multimedialną jakość w Urzędzie.

Filmiki edukacyjne zostały przygotowane i wyprodukowane przy współpracy z TVP oddział w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wszystkich 5 animowanych spotów oraz do udziału w spotkaniach pn. Lekcje samorządowe.

Lekcje samorządowe odcinek 1

Lekcje samorządowe odcinek 1

Lekcje samorządowe odcinek 1- Historia Samorządu
Lekcje samorządowe odcinek 2

Lekcje samorządowe odcinek 2

Lekcje samorządowe odcinek 2- Zarząd Województwa Małopolskiego
Lekcje samorządowe odcinek 3

Lekcje samorządowe odcinek 3

Lekcje samorządowe odcinek 3 - Sejmik Województwa Małopolskiego
Lekcje samorządowe odcinek 4

Lekcje samorządowe odcinek 4

Lekcje samorządowe odcinek 4 - Urząd Marszałkowski
Lekcje samorządowe odcinek 5

Lekcje samorządowe odcinek 5

Lekcje samorządowe odcinek 5 - Departament Edukacji