Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Zarząd Województwa chce zaprezentować projekt Strategii jak najszerszemu gronu Małopolan i poznać ich opinie na temat tego dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie uruchomiony został specjalny formularz do zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza, w terminie od 25 września do 31 grudnia 2019 r.

Równolegle ze zbieraniem uwag do projektu Strategii rusza nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych, w ramach którego szukamy pomysłów na partnerskie i ponadlokalne projekty, które swoim zasięgiem wykraczają poza granicę jednej gminy i będą angażować wielu partnerów. Bank Projektów Ponadlokalnych służy rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie i w oparciu o nie sformułowaniu skutecznej interwencji publicznej, która zostanie ujęta w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Jednocześnie przypominamy o trwającym konkursie na hasło Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030". Więcej informacji w zakładce "Konkurs na hasło strategii".