Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europejska Współpraca Terytorialna w Małopolsce

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) stanowi część unijnej polityki spójności od 1990r. O wyjątkowości programów EWT na tle innych instrumentów Unii Europejskiej świadczy ich międzynarodowy charakter. Wsparcie otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów służące rozwiązywaniu problemów wykraczających poza granice państw oraz wspólnemu rozwijaniu potencjału różnorodnych obszarów.

Działania w ramach współpracy terytorialnej są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez trzy kluczowe komponenty: współpracę transgraniczną, współpracę transnarodową i współpracę międzyregionalną. Na programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 przewidziano budżet w wysokości 9,3 mld EUR.

Województwo Małopolskie może korzystać z następujących programów EWT:  2 programy transnarodowe - EUROPA ŚRODKOWA (Interreg Central Europe) i REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (Interreg Baltic Sea Region) oraz program międzyregionalny INTERREG EUROPA. Ze względu na swoje położenie geograficzne, nasz region może ponadto uczestniczyć  w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja.

Na uwagę zasługują również pozostałe programy międzyregionalne (Interact, Urbact, Espon), a także programy Komisji Europejskiej i inne m.in. Horyzont 2020, program LIFE oraz tzw. fundusze norweskie.

Zasadniczą różnicą między 3 typami współpracy jest zakres terytorialny, w ramach którego można realizować wspólne przedsięwzięcia: obszary przylegające do granic państwowych wykorzystują  programy współpracy transgranicznej, duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw implementują programy współpracy transnarodowej, natomiast wszystkie regiony UE mogą uczestniczyć we współpracy międzyregionalnej. Obok zasięgu geograficznego poszczególne typy programów są zróżnicowane pod względem tematyki.

Więcej szczegółów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej tutaj.

Interaktywna mapa programów EWT/Interreg (kliknij w obraz)                  

Mapa Europy ilustrująca obszar wsparcia programami EWT.