Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europejska Współpraca Terytorialna w Małopolsce

Mapa Europy ilustrująca obszar wsparcia programami EWT.

Interaktywna mapa programów EWT/Interreg (kliknij w obraz)  

Międzynarodowe programy Interreg od 30 lat w Europie, a od 16 lat w Polsce z powodzeniem wspierają współpracę między ludźmi ponad granicami. Dzięki nim budujemy sąsiedzkie relacje i podejmujemy wspólne wyzwania z zagranicznymi partnerami.

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) znana lepiej jako Interreg, stanowi część unijnej polityki spójności od 1990r. O wyjątkowości programów EWT na tle innych instrumentów Unii Europejskiej świadczy ich międzynarodowy charakter.Wsparcie otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów służące rozwiązywaniu problemów wykraczających poza granice państw oraz wspólnemu rozwijaniu potencjału różnorodnych obszarów.

Działania w ramach współpracy terytorialnej są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez trzy kluczowe komponenty: współpracę transgraniczną, współpracę transnarodową i współpracę międzyregionalną. Na programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 przewidziano budżet w wysokości 9,3 mld EUR.

Województwo Małopolskie może korzystać z następujących programów EWT:  2 programy transnarodowe - EUROPA ŚRODKOWA (Interreg Central Europe) i REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (Interreg Baltic Sea Region) oraz program międzyregionalny INTERREG EUROPA. Ze względu na swoje położenie geograficzne, nasz region może ponadto uczestniczyć  w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja.

Na uwagę zasługują również pozostałe programy międzyregionalne (Interact, Urbact, Espon), a także programy Komisji Europejskiej i inne m.in. Horyzont 2020, program LIFE oraz tzw. fundusze norweskie.

Zasadniczą różnicą między 3 typami współpracy jest zakres terytorialny, w ramach którego można realizować wspólne przedsięwzięcia: obszary przylegające do granic państwowych wykorzystują  programy współpracy transgranicznej, duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw implementują programy współpracy transnarodowej, natomiast wszystkie regiony UE mogą uczestniczyć we współpracy międzyregionalnej. Obok zasięgu geograficznego poszczególne typy programów są zróżnicowane pod względem tematyki.

W 2020 roku Programy Interreg obchodziły jubileusz 30 lat istnienia w Unii Europejskiej.

Z tej okazji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało filmy o efektach współpracy w wybranych projektach Interreg zrealizowanych z udziałem polskich partnerów.

Zapraszamy do obejrzenia filmów wszystkich entuzjastów współpracy z partnerami międzynarodowymi w regionie.

Więcej szczegółów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej TUTAJ.

Logotyp promocyjny programów Interreg z napisem w języku angielskim: Interreg 30 years together