Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wydarzenia

 • wtorek, 21 września 2021
  Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku wdrożono w kilku placówkach muzealnych w regionie Karpat i Tatr. Teraz osoby odwiedzające te miejsca będą mogły bez przeszkód zapoznać się z bogatym dorobkiem kulturalnym tego pełnego tradycji regionu. Działania zostały zrealizowane, dzięki projektowi „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. (...) więcej

  Zdjęcie przedstawia dłonie starszej osoby dotykające eksponat muzealny przystosowany dla osób z dysfunkcją wzroku

  10 września 2021 r. w Szymbarku w zabytkowym kasztelu - Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym miał miejsce Dzień Otwarty projektu „Muzea Otwarte". Partnerem wiodącym projektu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

  W czasie spotkania przedstawiciele Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMWM przedstawili  informację o wsparciu projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja. W ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020 Programu,  ponad połowa środków została przeznaczona na działania i przedsięwzięcia z zakresu ochrony, promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  W wydarzeniu uczestniczyła grupa osób z dysfunkcjami wzroku z Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolska. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wystawą „Pogórzanie i Sąsiedzi - stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” oraz zwiedzili Park etnograficzno – edukacyjny w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, utworzony w ramach projektu.

  Poniżej przedstawiamy funkcjonalności dla osób niewidomych i niedowidzących wprowadzone w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku:

  • stworzono aplikacje dla osób z dysfunkcją wzroku umożliwiającą samodzielne zwiedzanie: Skansen w Szymbarku Przewodnik oraz „Park Edukacyjny. Przewodnik”. Aplikacje można pobrać na smartfona lub wypożyczyć audioprzewodnik w kasie muzeum;
  • osoby z dysfunkcją wzroku mogą dotykowo obejrzeć wystawę strojów ludowych z pogranicza polsko – słowackiego. W edukacyjnym parku historii budownictwa ludowego i maszyn znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

  O udogodnieniach wprowadzonych w pozostałych placówkach m.in. w Nowym Sączu, Szczawnicy, Krynicy Górskiej i okolicy można przeczytać na stronie projektu: https://www.muzeaotwarte.pl>

   

   

  Galeria zdjęć

 • środa, 08 września 2021
  Rozpoczęła się rejestracja na 12. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w dniach 27 września – 1 października 2021 r. w formule wirtualnej. Organizatorami wydarzenia są MSZ Litwy, miasta Kowno i Kłajpeda oraz Związek Miast Bałtyckich, we współpracy z Komisją Europejską i projektem Let's Communicate. (...) więcej

  Logotyp 12. Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego,

  Panele główne zaplanowano codziennie w godzinach 13:00 – 14:30 (CET):  

  • 27 września: otwarcie Forum i dyskusja z udziałem panelistów wysokiej rangi na temat odbudowy gospodarczej poprzez zieloną i cyfrową transformację.
  • 28 września: sesja plenarna w sprawie wkładu strategii makroregionalnych w tworzenie agendy UE oraz prezentacja nowego programuInterreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR) na lata 2021-2027.
  • 29 września: sesja plenarna na temat wkładu makroregionu w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.
  • 30 września: sesja plenarna poświęcona zielonej odbudowie. 
  • 1 października: sesja końcowa z udziałem młodzieży.  

  Dodatkowo w dniach 28-30 września zaplanowano szereg sesji tematycznych i warsztatów.

  Dostępna będzie także platforma, dedykowana wirtualnym spotkaniom uczestników Forum i interesariuszy Strategii („Networking Village").  

  Formularz rejestracyjny i szczegółowy program jest dostępny na stronie wydarzenia: https://eusbsr2021.eu/

   

 • piątek, 27 sierpnia 2021
  Departament Zrównoważonego Rozwoju UMWM oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - partner wiodący projektu „Muzea Otwarte" - zapraszają do Szymbarku na konferencję poświęconą zdobytym doświadczeniom i osiągniętym sukcesom w realizacji projektów finansowanych z programu INTERREG V-A Polska-Słowacja. (...) więcej

  Wydarzenie zaplanowano  w dniu 10 września 2021 r. (piątek) w Szymbarku. Spotkanie będzie się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczego "Kasztel w Szymbarku". Organizatorzy proszą o zachowanie reżimu sanitarnego i używanie maseczek ochronnych. Uczestnicy spotkania wezmą również udział w wizycie studyjnej w Parku etnograficzno – edukacyjnym w Szymbarku.

  Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać do 6 września br. na adres mailowy:

  Program (agenda):

  11:00 – Powitanie 
  Anna Mlost, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  Zdzisław Tohl, Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
  11:10Dziedzictwo kulturowe na pograniczu – doświadczenia Programu Interreg VA Polska – Słowacja i  projektu CRinMA oraz założenia Programu na lata 2021-2027
  Grzegorz First, Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
  11:40 –  "Muzea otwarte" - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” – informacja o projekcie, 
  Alina Marek - koordynator projektu „Muzea otwarte”    
  12:00„Pogórzanie i Sąsiedzi - stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji”
  Anna Niemczyńska-Szurek, kustosz Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku                                                                                          12:30 –  Wizyta studyjna: Park etnograficzno – edukacyjny w Szymbarku, wystawa strojów „Pogórzanie i Sąsiedzi”,                                                                                       14:30 –  Lunch                    

  Projekt "Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego finansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. Więcej szczegółów o projekcie na stronie internetowej https://www.muzeaotwarte.pl/.

  Plakat projektu

 • wtorek, 17 sierpnia 2021
  Związek Euroregion „Tatry” ogłosił VII nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (...) więcej

  Logo Eurregionu

  Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 3 osi priorytetowej pn. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

  Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion "Tatry" http://www.pwt.euroregion-tatry.eu.

  Wysokość środków przeznaczonych na VII nabór*:

  III oś priorytetowa -  57 037,19 EUR

   * Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w siódmym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach poprzednich naborów.

  Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów:

  po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

  po stronie słowackiej obejmuje:

  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).
  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

  W ramach VII naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

  Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

  Poziom dofinansowania mikroprojektów:

  Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Do 5% -  budżet państwa

  Min. 10%  - wkład własny

   

  Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

  Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 03.09.2021 do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

   Inne ważne informacje:

  1. Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2021 r.

  2. Szczegółowe informacje  na temat zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .

  3. Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu.

  4. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  Związek Euroregion „Tatry”

  Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

  Tel. +48 18 266 99 81

  www.pwt.euroregion-tatry.eu

   

  Logotyp Programu Interreg Polska - Słowacja

 • środa, 04 sierpnia 2021
  W ramach trwających konsultacji publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zapraszamy do udziału w webinarium na temat Prognozy oddziaływania na środowisko. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz przedsiębiorcy. (...) więcej

  Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo TUTAJ

  Spotkanie konsultacyjne on-line odbędzie się 13.08.2021 r. o 10:00.

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: . Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia uczestnicy otrzymają link do zalogowania się na webinarium.

  Szczegóły dotyczące webinarium on-line znajdziecie Państwo TUTAJ

 • wtorek, 03 sierpnia 2021
  Wraz z opracowaniem projektu Programu trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Rezultatem prac jest Prognoza oddziaływania na środowisko, w której eksperci przedstawili wyniki analizy możliwego wpływu na środowisko, działań planowanych w Programie. Dokument obejmuje m.in. rekomendacje dotyczące wdrażania Programu w tym zakresie. Procedura oceny przebiega równoległe obu stronach granicy i uwzględnia polskie oraz słowackie podstawy prawne.  (...) więcej

  Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 30 lipca do 19 sierpnia 2021 r. Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji. Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo TUTAJ

 • wtorek, 20 lipca 2021
  W dniu 14 lipca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu RoadShow Go HoCare2.0, który Województwo Małopolskie organizuje w ramach międzynarodowego projektu HoCare 2.0. Projekt jest finansowany ze środków Programu Interreg Europa Środkowa. (...) więcej

   

  Uczestnicy wydarzenia RoadShow podczas prezentacji projektu HoCare.2.0

  Celem pierwszego przystanku RoadShow-u było przekazanie wiedzy na temat metodologii współtworzenia (ko-kreacji), którą partnerzy projektu HoCare2.0 zebrali i dostosowali do wymogów sektora publicznego – ze szczególnym uwzględnieniem współtworzenia lub udoskonalania usług publicznych dla osób starszych. Premierowe spotkanie zostało skierowane w szczególności do studentów i osób młodych, które stawiają pierwsze kroki w zawodzie lekarza, pielęgniarki, opiekuna, pracownika socjalnego.

  Pamiętajmy, że metodologia współtworzenia nie jest panaceum na wszystkie problemy i wyzwania współczesnego świata. Warto znać zarówno korzyści jak i trudności związane z tym procesem i stosować to podejście zgodnie z jego założeniami – kiedy produkt lub usługa nie są zbyt proste lub zbyt złożone, bo wówczas koszty przewyższają korzyści płynące z ko-kreacji. Dlatego też bardzo zależy nam na szerzeniu wiedzy o tej metodologii, bo dzięki temu zaczniemy ją częściej i bardziej efektywnie wykorzystywać dla projektowania usług publicznych.” 

  - wyjaśnia  Aneta Widak, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.

  Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z teoretycznymi założeniami metodologii współtworzenia, ale też wziąć udział w warsztatach. Zajęcia praktyczne poprowadziła facylitatorka, która na przykładzie stworzonej wcześniej persony czyli typowego użytkownika, który kumuluje w sobie cechy, potrzeby czy cele indywidulanych osób (np. seniorów), pokazała proces budowania mapy podróży klienta (customer journey map).  

  Kluczowym elementem związanym z budowaniem mapy podróży jest wizualizacja poszczególnych etapów podróży klienta. W tym celu wyznaczamy tzw.  touchpointy, czyli wszystkie punkty styku klienta z marką, produktem lub usługą. Przykładowo w przypadku tworzenia lub doskonalenia aplikacji internetowej dla seniorów, touchpointem może być strona www, fanpage, newsletter, ulotka, post w social media. Punktów styku może być nawet kilkadziesiąt. Ważne, aby  poświęcić uwagę tym, które mają największe znaczenie dla odbiorcy czyli klienta końcowego.

  - tłumaczy  Magdalena Klimczyk, koordynatorka projektu, pracownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.

  Uczestnicy RoadShow podczas warsztatów

  Podstawową korzyścią wynikającą z procesu tworzenia mapy podróży klienta jest możliwość zrozumienia ich potrzeb. Mapy pozwalają na identyfikację trafnych i nietrafnych rozwiązań w trakcie procesu ko-kreacji, których celem jest zwiększenie zadowolenia odbiorców końcowych projektowanych usług lub produktów.

 • piątek, 16 lipca 2021
  Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konsultacje trwają od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 roku. (...) więcej

  Mapa z obszarem wsparcia programu Interreg Polska - Słowacja

  Mapa ilustrująca obszar wsparcia Programu Interreg Polska - Słowacja w Województwie Małopolskim oraz po stronie słowackiej. Obszar wsparcia w Małopolsce obejmuje: powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, gorlicki, sądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz. Po stronie słowackiej: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim. Źródło: Archiwum UMWM. 

  Cel konsultacji

  Celem konsultacji jest zebranie i ocenienie opinii oraz uwag dotyczących projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Projekt programu opracowała Grupa Robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, z obu stron granicy. Pracami tej Grupy kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze słowackim Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji.

  Przygotowanie Programu poprzedziły analizy, badania ankietowe wśród potencjalnych wnioskodawców oraz konsultacje w polsko-słowackim gremium Grupy Roboczej.

  Kto może zgłaszać uwagi?

  Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną między Polską i Słowacją, w tym m.in.: beneficjentów dotychczasowych edycji programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych, a także osoby fizyczne.

  Jak zgłaszać uwagi?

  Uwagi można zgłaszać na formularzu do 22 sierpnia 2021 roku. Formularz jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i słowackiej.        

  Formularz w języku polskim         

  Formularz w języku słowackim 

  Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu. Raport z konsultacji publicznych wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta, będzie opublikowany na wyżej wymienionych stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz oficjalnej stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu TUTAJ. 

   Logotyp promocyjny programu Interreg Polska - Słowacja

   

   

   

   

 • poniedziałek, 05 lipca 2021
  Województwo Małopolskie startuje z nowym cyklem spotkań edukacyjnych w ramach międzynarodowego projektu HoCare2.0. Wydarzenie skierowane jest do świadczeniodawców usług publicznych w zakresie zdrowia i opieki społecznej, a także do instytucji naukowo-badawczych i firm oraz osób zainteresowanych tematyką tworzenia innowacyjnych rozwiązań. (...) więcej

  Pierwszy etap „RoadShow Go HoCare2.0” rusza już 14 lipca br. w Krakowie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,  w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju przy ul. Wielickiej 72B, sala 106,  rozpoczęcie godz. 10.00.

  Ten premierowy przystanek "RoadShow"-u  kierujemy w szczególności do studentów i osób, które stawiają pierwsze kroki w zawodzie lekarza, pielęgniarki, opiekuna, pracownika socjalnego. Poprzez uczestnictwo w naszym wydarzeniu będą oni mogli pozyskać niezbędną wiedzę o metodzie współtworzenia (ko-kreacji) usług społecznych dla osób starszych i zainspirować się nowym podejściem do problematyki tworzenia innowacyjnych usług i produktów, na początku ich ścieżki zawodowej.

  - tłumaczy  Magdalena Klimczyk, koordynatorka projektu, pracownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.

  Bezpłatne szkolenie poprowadzą eksperci z branży i praktycy pracujący na co dzień przy tworzeniu i świadczeniu innowacyjnych usług dla osób starszych oraz pracownicy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju zaangażowani w realizację projektu.

  W praktyce ko-kreacja oznacza wspólną pracę różnych podmiotów nad usługą lub produktem, która od samego początku do samego końca procesu stawia ostatecznego użytkownika  w centrum uwagi. Zapewnia to znakomite wyniki, wykraczające  poza zakres tego co mogłaby zrobić jedna osoba lub organizacja. Dlatego też Małopolska zaprosiła do projektu HoCare2.0 przedstawicieli  różnych  środowisk, tworzących sieć współpracy  tzw. poczwórną helisę (ang. Quadruple Helix). W szczególności są to: podmioty z sektora publicznej opieki zdrowotnej i społecznej, przedstawiciele środowiska akademickiego i badawczego, firmy z sektora  MSP oraz  podmioty społeczne (NGO) reprezentujące środowisko osób starszych  korzystających  z opieki domowej wraz  z członkami ich rodzin.

  - wyjaśnia Aneta Widak, kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.   Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o kontakt z jedną z poniższych osób:

  • Magdalena Klimczyk (tel. 12 29 90 923; e mail: )
  • Aneta Widak (tel. 12 29 90 699; e-mail: )

  Plakat prokujący wydarzenie ROADSHOW GO HOCARE2.0

 • czwartek, 01 lipca 2021
  Rząd zatwierdził podział Funduszy Europejskich przeznaczonych na międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". Łączna pula dla Polski na programy Interreg 2021-2027 (transgraniczne i transnarodowe) wynosi 567,5 mln euro. (...) więcej

  LOgotyp programów europejskiej współpracy terytorialnejInterreg 2021-2027 z udziałem Polski będą finansować projekty przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, w takich dziedzinach jak:

  • współpraca instytucji i obywateli,
  • ochrona środowiska,
  • wsparcie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym,
  • rozwój mobilności, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, badania i rozwój, inteligentne specjalizacje, edukacja i bezpieczeństwo (dostępne w niektórych programach Interreg 2021-2027).

  W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 15 programach Interreg. Budżet przeznaczony na poziomie unijnym na programy Interreg 2021-2027 stanowi 2,4 proc. całego budżetu polityki spójności UE na lata 2021-2027 i wynosi 8,15 mld euro. Z tej puli Komisja Europejska przydziela każdemu państwu członkowskiemu środki na współpracę transgraniczną i transnarodową. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium liczby ludności w regionach objętych współpracą. Następnie państwa członkowskie dzielą środki pomiędzy programy Interreg, w których uczestniczą.

  Łączna pula dla Polski na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 wynosi 567,5 mln euro (ceny bieżące), w tym:

  • współpraca transgraniczna: 446,8 mln euro,
  • współpraca transnarodowa: 120,7 mln euro

   

  Polski wkład do programów z budżetu EFRR

  • Meklemburgia/Brandenburgia - Polska 37,5 mln euro,
  • Brandenburgia - Polska 31 mln euro,
  • Polska - Saksonia 27,6 mln euro,
  • Czechy - Polska 93,7 mln euro,
  • Polska - Słowacja 69 mln euro,
  • Litwa - Polska 20,7 mln euro,
  • Południowy Bałtyk 36 mln euro,
  • Polska - Białoruś - Ukraina 87,9 mln euro,
  • Polska - Rosja 43,2 mln euro.

  Razem programy transgraniczne: 446,8 mln euro

  • Region Morza Bałtyckiego 60,3 mln euro,
  • Europa Środkowa 60,3 mln euro.

  Razem programy transnarodowe: 120,7 mln euro

  Razem programy transgraniczne i transnarodowe: 567,5 mln euro

  Ostateczny budżet poszczególnych programów będzie sumą wkładów wszystkich państw uczestniczących w danym programie (natomiast w przypadku państw nie będących członkami UE jest zasilany dodatkowo wkładem z budżetu unijnego).

  Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

   

 • piątek, 11 czerwca 2021
  Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której podsumowana zostanie realizacja polsko-słowackiego projektu transgranicznego "Muzea otwarte". Wydarzenie realizowane będzie w formule hybrydowej (on-line i off-line). (...) więcej

  Konferencja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek). Istnieje możliwość uczestnictwa w wydarzeniu stacjonarnie dla ograniczonej liczby osób, by zachować zasady reżimu sanitarnego. W spotkaniu partnerów projektu uczestniczyć będzie Pani Iwona Gibas, członek zarządu Województwa Małopolskiego.

  Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres mailowy:

  Miejsce konferencji:

  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
  Sala audiowizualna
  al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

  Program konferencji:


  12:00 – Prezentacja promocyjnego spotu filmowego
  12:05 – Rozpoczęcie konferencji. Powitanie gości przez Wicemarszałek Województwa Małopolskiego panią Iwonę Gibas
  12:15 – Wystąpienie przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego
  12:20 – Wystąpienie Dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów pana Zdzisława Tohla
  (Partnera Wiodącego Projektu)
  12:30 – Prezentacje partnerów projektu:


  1. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach;
  2. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
  3. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec;
  4. Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach;
  5. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne;
  6. Liptovské múzeum v Ružomberku;
  7. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej;
  8. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.


  13:30 – Briefing prasowy
  14:00 – Zakończenie spotkania

  Projekt "Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego finansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

  Plakat promujący projekt

 • wtorek, 11 maja 2021
  Organizatorzy - partnerzy projektu "Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” zapraszają na spotkanie on-line w poniedziałek 17 maja br. (...) więcej

  Tematyka spotkania online.

  1. Przemysł czasu wolnego, w szczególności ruch turystyczny w czasie pandemii i zmiany w branży.

  2. Produkt turystyczny, jego pozycjonowanie, zarządzanie produktem turystycznym w kontekście projektu „Muzea Otwarte (…)”

  3. Dostępność produktów turystycznych dla osób z dysfunkcjami - innowacje i marketing

  Program (agenda):

  10:00 -powitanie i otwarcie – Zdzisław Tohl Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (partner wiodący Projektu),

  10:05 – Wypowiedzi zaproszonych gości: Rafał Marek, Prezes Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, Daniel Bijata - ekspert słowackiego rynku usług turystycznych, współpracujący z Klastrem Orawa oraz Narodowym Centrum Słowackim, Martin Pavlik - dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce, Piotr Wiecha – ekspert, właściciel rodzinnego parku rozrywki Rabkoland,

  10:40- pytania uczestników spotkania (partnerów Projektu), dyskusja

  Partnerzy projektu: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach; Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne; Liptovské múzeum v Ružomberku; Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej; Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)

  12:30 - zakończenie spotkania

  Link z dostępem do udziału w spotkaniu aktywny będzie w dniu spotkania, ok. 30 min. przed rozpoczęciem. Dodatkowe informacje pod nr. telefonu 600 021 773.

  Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres mailowy do 15 maja br. do godziny 16:00.

  Zadania projektu  realizowane przez ośmiu partnerów – to remonty konserwatorskie, modernizacja budynków, poprawa dostępności dla zwiedzających, a przede wszystkim otwarcie podwojów dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową), jak również poszerzenie oferty muzeów poprzez stworzenie edukacyjnych parków, ogrodów sensorycznych czy ścieżek przyrodniczych.

  Więcej o projekcie na stronie www.muzeaotwarte.pl oraz na FacebookuInstagramie.

  Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

  Plakat promujący spotkanie online - Muzea Otwarte

 • piątek, 23 kwietnia 2021
  Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach. (...) więcej

  zrzut ekranowy ze spotkania informacyjnego

  W trakcie spotkań 30 marca, 15 kwietnia i 16 kwietnia 2021 roku omawiano zasady programów, ich zakres tematyczny, a także typy projektów i planowane terminy pierwszych naborów wniosków. Charakterystykę programów uzupełniały przykłady projektów realizowanych z udziałem polskich instytucji w okresie 2014-2020.

  Dzięki współpracy z urzędami marszałkowskimi, w tym z Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. EWT w Małopolsce  prezentowano także doświadczenia poszczególnych województw w zakresie współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. W spotkaniach uczestniczyło blisko 600 osób, w tym kilkadziesiąt osób z Małopolski.

  W trakcie spotkań doświadczeniem w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć podzielili się beneficjenci z różnych regionów Polski.

  W związku z dużym zainteresowaniem na 28 kwietnia 2021 roku zaplanowane zostało dodatkowe spotkanie informacyjne. 

  Jeszcze raz zapraszamy do rejestracji i udziału (TUTAJ).

  Wybrane prezentacje ze spotkań:

  1. Wprowadzenie do programów transnarodowych

  2. Wprowadzenie do programu międzyregionalnego

  3. Źródła informacji o programach

  4. Programy transnarodowe 2021-2027

  5. Interreg Europa 2021-2027

   

 • czwartek, 22 kwietnia 2021
  Zapraszamy na II Otwartą Konferencję Hocare2.0. Tematyka wydarzenia skupiać się będzie wokół szeroko rozumianego projektowania innowacyjnych produktów i usług w ramach opieki domowej osób starszych. Proces ten otwiera się szeroko na potrzeby tzw. srebrnej gospodarki i wykorzystuje metodę współtworzenia rozwiązań projektowanych razem z osobami starszymi. (...) więcej

  baner reklamowy zachęcający do udziału w konferencji

  Jednym z kluczowych wyzwań Europy jest starzejące się społeczeństwo. Do roku 2060 co trzeci Europejczyk będzie miał powyżej 65 lat, co sprawia, że tzw. srebrna gospodarka staje się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Wiele rozwiązań dla osób starszych opiera się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, co stanowi wielkie wyzwanie dla ich odbiorców.

  W związku z tym rośnie potrzeba zaangażowania seniorów do współtworzenia produktów i usług (ang. co-creation) projektowanych razem z nimi i do nich skierowanych. Oznacza to, że użytkownicy końcowi mają wpływ na funkcjonalność produktu, który będą posiadać, jego wygląd i inne cechy.

  Podczas konferencji przedstawione zostaną praktyczne przykłady i najlepsze praktyki z 6 krajów europejskich ilustrujące jak proces współtworzenia pomaga opracować produkty i usługi oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, które stają się przydatnymi narzędziami stosowanymi w celu poprawienia opieki domowej osób starszych.

  Konferencja odbędzie się w formie on-line w dniu 5 maja 2021 r., godz.  9.00-16.30. Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim. Szczegółowe informacje i program spotkania można znaleźć na stronie projektu: Invitation to 2nd Open HoCare2.0 Conference - Interreg (interreg-central.eu)

  Projekt HoCare2.0 realizowany  jest ze środków  finansowych programu Interreg Europa Środkowa. W projekcie bierze udział 11 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej: Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Słowenia i Polska. Partnerem wiodącym jest Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji (Székesfehérvár, Węgry). Nasz kraj reprezentuje Województwo Małopolskie i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Więcej szczegółów o projekcie Hocare2.0 znajduje się na naszym mini-serwisie EWT

  Jeszcze raz zapraszamy do rejestracji i wypełnienie formularza na platformie webinarowej:  Eventbrite.

 • wtorek, 20 kwietnia 2021
  W dniu 19.04. br. odbyło się szkolenie online z wybranych technik i narzędzi ko-kreacyjnych wspomagających projektowanie innowacyjnych usług i produktów służących poprawie warunków życia osób starszych w środowisku ich zamieszkania. (...) więcej

  Zrzut ekranowy ze szkolenia online

  Usługi w ramach opieki domowej związane z potrzebami seniorów projektowane w ramach Hocare2.0 opierają się na wykorzystaniu metody ko-kreacji (współtworzenia) rozwiązań z perspektywy systemu opieki zdrowotnej.

  - W praktyce ko-kreacja oznacza wspólną pracę różnych podmiotów nad usługą lub produktem, która od samego początku do samego końca procesu stawia ostatecznego użytkownika w centrum uwagi. Zapewnia to znakomite wyniki, wykraczające poza zakres tego co mogłaby zrobić jedna osoba lub organizacja - wyjaśnia Aneta Widak, kierownik Zespołu ds. funduszy zewnętrznych.

  Dlatego też Małopolska zaprosiła do projektu HoCare2.0 przedstawicieli różnych środowisk, tworzących sieć współpracy tzw. poczwórną helisę (ang. Quadruple Helix). W szczególności są to: przedstawiciele środowiska akademickiego i badawczego, podmioty z sektora publicznej opieki zdrowotnej i społecznej, przedstawiciele biznesu (MSP) oraz oraz sektor społeczny (NGO) reprezentujący osoby starsze korzystające z opieki domowej wraz z członkami ich rodzin.

  Podczas szkolenia przedstawione zostały praktyczne narzędzia, które pozwolą organizacjom z sektora publicznego lub przedsiębiorcom samodzielnie przeprowadzić proces tworzenia lub doskonalenia usług opieki domowej i zrealizować cały projekt od koncepcji do momentu rozpoczęcia świadczenia usług – dodaje Magdalena Klimczyk, Główny Specjalista, zaangażowana również w realizację projektu.

  Więcej szczegółów o projekcie Hocare2.0 znajduje się na naszym mini-serwisie EWT.

 • czwartek, 08 kwietnia 2021
  ESPON to program stosowanych badań naukowych, którego celem jest wspieranie kształtowania polityki rozwoju terytorialnego w Europie. W ramach programu ESPON 2020 ogłoszone zostały dwa konkursy skierowane do przedstawicieli środowiska naukowego. Pierwszy adresowany jest do pracowników naukowych, zaś drugi do doktorantów i uczestników post-doc studies. (...) więcej

  Publikacje programu ESPON w formie katalogów rozłożone na stole

  ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Celem programu ESPON 2020 jest wzmocnienie polityki spójności oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnianie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich oraz czterech państw partnerskich:Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

  Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach terytorialnych w zakresie m.in. nowych technologii, zatrudnienia i rynku pracy, infrastruktury, zmian demograficznych, dziedzictwa kulturowego, zmian demograficznych. ESPON dostarcza wiedzę w zakresie wymiaru terytorialnego polityk publicznych poprzez:

  - zbiory danych analitycznych,
  - badania stosowane (Applied Research),
  - analizy ukierunkowane (Targeted Analysis),
  - monitoring (Monitoring and Tools).

  Dlatego też bardzo ważne dla programu ESPON jest zaplecze naukowo-badawcze państw uczestniczących w programie, które zapewnia dane i wiedzę w zakresie prowadzonych badań. Kierownictwu ESPON zależy na tym, aby każdy kraj członkowski miał swoją reprezentację.

  Mając na uwadze powyższe,  ESPON ogłosił otwarty nabór ekspertów do Naukowego Panelu Doradczego (Scientific Advisory Panel) mającego na celu m.in. nawiązanie ścisłej współpracy środowisk naukowych poszczególnych krajów należących do ESPON. Członkostwo w Naukowym Panelu Doradczym jest płatne. Każdy ekspert może otrzymać 15 tys. euro w całym okresie współpracy.

  Eksperci odpowiadać będą za zapewnianie niezależnego i konstruktywnego wsparcia doradczego w zakresie prowadzonych przez ESPON badań. Ponadto mogą uczestniczyć w szeregu różnorodnych warsztatów i seminariów. Będą mogli również zostać mentorami dla młodych naukowców (uczestniczących w dalej opisanym konkursie). Jest to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.  

  Więcej szczegółów znajdą Państwo na poniższej stronie (m.in. dodanych załącznikach):
  https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-scientific-advisory-panel-external-experts

  Ogłoszenie opublikowano w listopadzie 2020 r. i jest ważne przez 20 miesięcy.

  ESPON ogłosił również konkurs dla początkujących naukowców  (doktorantów i uczestników post-doc studies) stanowiący system wsparcia młodych osób zainteresowanych karierą naukową. Współpraca jest płatna i w całym jej okresie doktorant może otrzymać maksymalnie 6 tys. euro. Doktoranci pod opieką mentorów będą mieli okazję uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez ESPON i zdobyć doświadczenie w projektach międzynarodowych.

  Więcej informacji znajduje się na poniższej stronie (m.in. w załącznikach):
  https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/dissemination-espon-results-among-scientific-community-%E2%80%93-call-early

  Ogłoszenie opublikowano w grudniu 2020 r. i jest ważne przez 14 miesięcy.

 • czwartek, 25 marca 2021
  Jakie działania należy podjąć na rzecz rozwoju opieki domowej? Z jakimi wyzwaniami należy się zmierzyć w pierwszej kolejności, żeby opieka domowa – zarówno formalna jak i nieformalna – była świadczona na najwyższym poziomie? Jak zadbać o lepszą jakość życia podopiecznych i ich opiekunów? Na te i więcej pytań próbowali odpowiedzieć eksperci należący do małopolskiego Laboratorium Współtworzenia działającego w ramach projektu HoCare2.0 (Program Interreg Europa Środkowa). (...) więcej

  Zrzut ekranowy z platformy internetowej_zdjęcia uczestników spotkania i slajd ilustrujący problematyke opieki domowej

  Spotkanie – w formie online – odbyło się 10 marca 2021 r. z udziałem przedstawicieli zarówno administracji publicznej, uczelni, biznesu i trzeciego sektora. Podczas warsztatów eksperci pochylili się nad wyzwaniami, jakie stoją przed organizacjami świadczącymi usługi opieki domowej oraz z jakimi borykają się opiekunowie formalni i nieformalni. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wpływu pandemii i izolacji na jakość życia pacjentów, podopiecznych i opiekunów oraz na usługi opiekuńcze, zwłaszcza na dostęp do POZ i specjalistów oraz na możliwość świadczenia usług opieki długoterminowej. Rozmawiano o potrzebie integracji opieki szpitalnej z POZ oraz zdrowotnej ze społeczną, a także opiece w miejscu zamieszkania. Istotnym elementem przewijającym się w dyskusji był udział opiekunów i pacjentów w procesie przygotowywania planu opieki, czyli to, co nazywamy podejściem pacjento-centrycznym. Jest to też aspekt idei współtworzenia, którą projekt HoCare2.0 przenosi do sfery publicznych usług opieki domowej.

  Wyniki prac warsztatowych zostaną wykorzystane przy opracowywaniu regionalnego Planu Działań, jaki powstanie w ramach projektu HoCare2.0 i który posłuży wytyczeniu kierunków rozwoju opieki domowej w Małopolsce.

   

 • poniedziałek, 22 lutego 2021
  Eksperci platformy learningowej Interreg Europa zapraszają 25 lutego 2021 roku, w godzinach 10:30-12:00, na webinarium Digital Innovation Ecosystems (...) więcej

  W webinarium weźmie udział przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG CONNECT), która opowie o programie „Centra Innowacji Cyfrowych w Europie” (European Digital Innovation Hub) - jednym z kluczowych elementów inicjatywy „Cyfrowa Europa” (Digital Europe).

  Ponadto swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu innowacji podzielą się także partnerzy projektów Interreg Europa z Austrii oraz Rumunii.

  Do udziału w webinarium jest wymagana rejestracja poprzez konto online Interreg Europa (tworzy się je bezpośrednio na stronie programu).

  Więcej informacji o webinarium: Digital Innovation Ecosystems.

   

   

   

 • poniedziałek, 08 lutego 2021
  Wydarzenie to było okazją do podsumowania sukcesów i prezentacji dobrych praktyk projektu CRinMA, udziału w dyskusjach panelowych oraz interakcji z kilkudziesięcioma uczestnikami konferencji z terenu Małopolski i trzech transgranicznych regionów górskich Europy. W tym roku spotkanie było jednak wyjątkowe, tak jak wyjątkowa jest otaczająca nas rzeczywistość. Konferencja finałowa odbyła się online za pośrednictwem platformy webinarowej (Webex). (...) więcej

  Dziedzictwo obszarów górskich - zdjęcie po lewej stronie wnętrze drewnianej izby regionalnej z tradycyjnym wyposażeniem, po prawej góralski zespół wykonujący taneczny układ choreograficznyTradycyjna kultura ludowa stanowi ważny element materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach górskich Małopolski (fot. J.Waruś, źródło: archiwum UMWM)

  Człowiek i Góry ? Co wiemy o zasobach dziedzictwa kulturowego gór oraz ich wykorzystaniu we współczesnej kulturze regionów górskich Europy?  Jak pandemia wpłynęła na kondycję różnych  instytucji kultury? Czy wszystko można przenieść do sieci? Nowe formy aktywności i partycypacji kulturalnej ? To główne tematy  konferencji online podsumowującej międzynarodowy projekt CRinMA, która odbyła się  21 stycznia 2021 r.

  Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich, sesja międzynarodowa  prowadzona była w języku angielskim z udziałem partnerów projektu partnerów z Polski, Słowacji, Włoch,  Hiszpanii i Portugalii. Następnie, podczas drugiej części, odbyła się sesja regionalna w języku polskim z elementami dyskusji moderowanej  z udziałem przedstawicieli małopolskich instytucji kultury oraz  zainteresowanych podmiotów z sektora kreatywnego.

  Człowiek i Góry ?

  Trzy górskie krainy, trzy pogranicza i wspólne dziedzictwo to główne myśli przewodnie, wokół których realizowany był wspólny projekt partnerów reprezentujących trzy przygraniczne regiony górskie Europy - Karpaty (pogranicze polsko-słowackie), Alpy (pogranicze francusko-włoskie) oraz  górski rezerwat biosfery Parku Peneda Geres, wyróżniony przez UNESCO (pogranicze portugalsko - hiszpańskie).

  Projekt CRinMA czyli Zasoby kulturowe na obszarach górskich (Cultural Resources in Mountain Areas, akronim: CRinMA) to przede wszystkim wartości, za którymi kryje się niezmiernie bogata znaczeniowo rzeczywistość, a które zarówno dla partnerów projektu, jak i regionów mają doniosłe znaczenie strategiczne, kulturowe, społeczne, gospodarcze i egzystencjalne.

  Jako ekspert w dziedzinie historii i turystyki miałem wyjątkową okazję uczestniczyć w projekcie CRinMA.Celem mojego zespołu roboczego było zbadanie specyfiki dziedzictwa, kultury, tradycji i historii obszarów górskich w niektórych krajach Europy Zachodniej i Środkowej. Te, na pierwszy rzut oka, różne części Europy wykazują wiele wspólnych, a nawet analogicznych elementów. Pomimo ich odmiennej geografii i historii, znalazłem tam jedną wspólną zasadę – Człowiek i Góry. Ta magiczna relacja pozostaje praktycznie niezmienna od tysięcy lat, czyli od epoki kamienia do XXI wieku i nadaje prawdziwy sens koncepcji dziedzictwa.

  powiedział Dalibor Mikulík, Dyrektor Muzeum – Zamku w Starej Lubowli (Słowacja).

  Góry są wyznacznikiem stylu życia zamieszkujących je ludzi i determinują wiele dziedzin ich codziennej egzystencji i kultury.

  W trakcie wizyt studyjnych zdałem sobie sprawę z różnorodności kulturowej poszczególnych regionów górskich. Jednakże element ludzki był „taki sam” na wszystkich obszarach przygranicznych, zaś o poziomie egzystencji i kreatywności ludzi gór decydowała zawsze natura i doświadczenie życia w górach. Odkryłem także wiele wspólnych krzyżujących się ze sobą wątków: historyczny, archeologiczny, etnograficzny, rolniczy (pasterstwo), kulturowy i turystyczny.

  - podkreślił Grzegorz First, Koordynator projektu  CrinMA  z Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Dzisiaj obszary górskie stały się również miejscem rekreacji i turystyki. Góry tworzą naturalne zaplecze dla gospodarki turystycznej i powiązanych z nią usług. Stanowią atrakcyjną przestrzeń do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowalnej, w tym turystyki pieszej, rowerowej, wodnej (kajakarstwo, rafting), turystyki poznawczej (walory przyrodnicze i kulturowe), uzdrowiskowej i pielgrzymkowej, a także turystyki zimowej (narciarstwo, snowboarding), taternictwa i alpinizmu.

  Pandemia koronawirusa bardzo mocno odbiła się na branży turystycznej, w tym na obszarach górskich, zarówno w Polsce, jak  i Europie. Drastycznie zmniejszająca się liczba turystów to tylko jeden z problemów, z którymi muszą mierzyć się właściciele górskich schronisk turystycznych, hoteli i ośrodków wypoczynkowych, stoków i stacji narciarskich a także podmioty działające w sektorze gastronomii czy transportu. Szlaki górskie w Małopolsce np. w Tatrach  są otwarte dla turystów. Jednak wybierając się na wycieczkę należy pamiętać o zasadach panujących na szlakach. Przede wszystkim dystansujemy się od innych turystów i odpoczywamy w miejscach, gdzie nie koncentrują się duże skupiska ludzi.

  Kultura przenosi się do sieci ? 

  Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zaburzyła skomplikowany system tworzenia i korzystania
  z kultury. Zawieszono wydarzenia, zamknięto teatry, odwołano premiery operowe i festiwale. Zmieniło to sytuację zarówno ludzi pracujących w sektorze kultury i sektorach powiązanych, jak i odbiorców różnorodnych form działalności kulturalnej. Sektor kultury został wyłączony równie drastycznie, jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia czy transport. Instytucje, organizacje pozarządowe i agencje kreatywne  utraciły dopływ pieniędzy w ramach prowadzonej działalności.

  Nie wszystko jednak można przenieść do sieci. Przeniesienie galerii sztuki współczesnej do sieci oczywiście jest możliwe i wydaje się proste. Robimy zdjęcia obrazom  i wiszą. Tyle tylko, że obraz, dzieło sztuki  odbiera się na kilka sposobów. Zdjęcie w komputerze jest płaskie, a obraz w galerii sztuki jest jednak zjawiskiem przestrzennym. On wisi w konkretnym miejscu na ścianie, ogląda się go pod różnymi kątami. Obcowanie ze sztuką jest wtedy zupełnie czymś innym.

  -  twierdzi Andrzej Zarych Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół“ w Nowym Sączu.

  W marcu 2020 r., kiedy właściwie już zakończyliśmy przygotowania do XXII edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa, zrozumieliśmy, że pandemia może radykalnie ograniczyć realizację całego wydarzenia w formie tradycyjnej czyli prowadzonej na żywo, jednocześnie w kilku miejscach  w Małopolsce z udziałem tysięcy uczestników. Musieliśmy zrewidować nasze plany  i odnaleźć się w nowej  sytuacji. Najpierw postanowiliśmy, że przenosimy Dni Dziedzictwa  z  maja na wrzesień. Jednak dalszy rozwój pandemii zmusił nas do przeprowadzenia całego wydarzenia w sieci. W realizacji tego wyzwania pomógł nam grant, który otrzymaliśmy z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura w sieci.

  -  mówi Karolina Fidyk z Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.

  Cykl filmów o architekturze i zabytkach  z muzyczną historią zrealizowanych w ramach XXII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego - „Brzmi Dobrze“, można obejrzeć w wersji adaptowanej do potrzeb osób głuchych z tłumaczeniem na Polski Język Migowy (PJM) można obejrzeć na serwisie internetowym Małopolskich Dni Dziedzictwa - TUTAJ.

  Potencjałem rozwoju kultury dostępnej w Internecie jest niewątpliwie jej ponadlokalny zasięg i dotarcie do grup rzadziej uczestniczących do tej pory w wydarzeniach w formie tradycyjnej – dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym, trudnościami w poruszaniu się, czy osób intensywnie pracujących, dysponujących czasem nieregularnie i w niestandardowych godzinach. Nie możemy jednak zapominać o wykluczeniu cyfrowym części odbiorców, szczególnie grup senioralnych. Z kolei trudności w przenoszeniu aktywności kulturalnej do Internetu pojawiają się zarówno po stronie uczestników, jak i organizatorów: wymaga to kompetencji i zasobów technicznych oraz wskazania obszarów i form kultury, na których warto skupić się planując działalność online.

  Jak pokazują wyniki pogłębionych badań jakościowych, kultura i sztuka zyskują nowe znaczenie dla samopoczucia i życia społecznego w czasie pandemii koronawirusa. Pozwalają nam bowiem przetrwać w trakcie izolacji trudny czas niepokoju o zdrowie, a czasem życie. Korzystanie z kultury online może pozytywnie wpłynąć na kondycję psychiczną i zniwelować dotkliwe skutki społeczne tzw. zamknięcia – lockdownu.

  konkluduje Aneta Widak, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych, Departament Zrównoważonego Rozwoju UMWM.

  Wydawnictwa promujące projekt CRinMA

  Zapraszamy do lektury publikacji pn. "Trzy górskie krainy, trzy pogranicza, wspólne dziedzictwo" przedstawiającej projekt CRiNMA  w ciekawej i nowoczesnej formie edytorskiej. Opracowanie to uświadamia nam jednocześnie, że wiele wyzwań w zakresie ochrony oraz zrównoważonego, odpowiedzialnego wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych, które pojawiają się na danym geograficznym obszarze górskim, jest podobnych, niezależnie od państwowych granic administracyjnych.

  Broszura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową dostępna jest w języku polskim, słowackim i angielskimdo pobrania TUTAJ.

  Zachęcamy również do obejrzenia filmu „Kultura pogranicza karpackiego (PL - SK), który przedstawia jedynie fragmentaryczny obraz kulturowej różnorodności i dynamiki wielowiekowego dziedzictwa Karpat na pograniczu polsko-słowackim Małopolski, Podkarpacia i Spiszu  – zarówno w materialnym, jak i niematerialnym wymiarze.

  Film w dwóch wersjach językowych adaptowanych  do potrzeb osób niedosłyszących (napisy PLEN) został umieszczony na profilu społecznościowym YouTube "Lubię Małopolskę".

  Więcej szczegółów o projekcie CRinMA znajduje się na  oficjalnym serwisie internetowym  programu Interreg Europe  - https://www.interregeurope.eu/crinma/.

  Projekt CRinMA został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Dzięki temu uda się jeszcze skuteczniej promować i chronić kulturę i dorobek społeczności, które żyją na terenach najważniejszych pasm górskich w Europie.

  Logo projektu CRinMA z napisem Interreg Europe i flagą Unii Europejskiej obok, oznakowane graficznie godła promocyjnego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, z napisem #EuropeForCulture.

   

 • wtorek, 19 stycznia 2021
  Eksperci tematyczni programu Interreg Europa zapraszają do udziału w najbliższych webinariach organizowanych w miesiącu styczniu 2021 roku. (...) więcej

  W dniach 21 stycznia i 28 stycznia 2021r. platforma learningowa programu Interreg organizuje webinaria mające na celu wsparcie  miast i regionów Europy w zakresie opracowywania polityki rozwoju ruchu rowerowego w miastach:

  - 21 stycznia 2021, w godz. 14:00 – 15:30 - Cycling Cities I - Strategic planning for cycling
  https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/3990/cycling-cities-i-strategic-planning-for-cycling/?no_cache=1&cHash=1ac4ab2733daa65e8dc236d677f71004

  - 28 stycznia 2021, w godz. 14:00 – 15:30 - Cycling Cities II – Infrastructure Development
  https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4000/cycling-cities-ii-infrastructure-development/?no_cache=1&cHash=5683929f9c0afcaabcdabb7790d4a3f5

  Ze względu na czas pandemii COVID-19, wiele miast europejskich zaczęło już inwestować w rozbudowę swojej infrastruktury rowerowej oraz w promocję ruchu rowerowego jako bezpiecznego środka transport dla swoich obywateli.

  Zapraszamy do udziału.

 • czwartek, 14 stycznia 2021
  Co wiemy o zasobach dziedzictwa kulturowego gór oraz ich wykorzystaniu we współczesnej kulturze trzech przygranicznych górskich regionów Europy? Jak przygotować się na przyszłość w sektorze kultury i turystyki w Małopolsce w czasie i po pandemii? Nowe formy aktywności i partycypacji kulturalnej? To główne tematy konferencji online podsumowującej międzynarodowy projekt CRinMA, która odbędzie się 21 stycznia 2021 r. (...) więcej

  Okazała budowla średniowiecznego zamku w Niedzicy posadowiona na stromej skale, w tle widok na ośnieżone pasma górskie Tatr i Pienin Archiwum UMWMZamek warowny w Niedzicy

  Wydarzenie ze względu na sytuację związaną z COVID-19 zaplanowano  w formie online 21 stycznia 2021 r. w godzinach: 10.30 - 13.00 za pośrednictwem platformy webinarowej (WEBEX). Zgłoszenia do udziału w konferencji finałowej CRinMA prosimy kierować do dnia 19 stycznia 2021 r. ​na adres . W osobnym mailu zgłoszeni uczestnicy otrzymają link przed wydarzeniem uprawniający do udziału.

  Konferencja podzielona zostanie na dwie części. Pierwsza z nich,  debata otwarcia, prowadzona będzie w języku angielskim z udziałem partnerów projektu reprezentujących trzy regiony górskie Europy - Karpaty (pogranicze polsko-słowackie), Alpy (pogranicze francusko-włoskie) oraz  górski rezerwat biosfery UNESCO Parku Narodowego Peneda-Gerês (pogranicze portugalsko- hiszpańskie). Następnie, podczas drugiej części, odbędzie sesja tematyczna w języku polskim z elementami dyskusji moderowanej z udziałem przedstawicieli małopolskich instytucji kultury oraz  zainteresowanych podmiotów z sektora kreatywnego i branży turystycznej.

  Szczegółowa agenda tego wydarzenia publicznego  –  do pobrania TUTAJ.

  Projekt CRinMA – “Zasoby kulturowe na obszarach górskich” (ang. Cultural Resources in the Mountain Areas, akronim: CRinMA) realizowany jest z udziałem Województwa Małopolskiego (partner wiodący) we współpracy z partnerami zewnętrznymi z Województwa Podkarpackiego, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Francji.

  Projekt współfinansowany jest ze środków programu Interreg EUROPA (4 oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Międzynarodowe programy Interreg od 30 lat w Europie, a od 16 lat w Polsce z powodzeniem wspierają współpracę między ludźmi ponad granicami.

  Zapraszamy do lektury publikacji pn. "Trzy górskie krainy, trzy pogranicza, wspólne dziedzictwo" przedstawiającej  projekt CRiNMA  w ciekawej i nowoczesnej formie edytorskiej. Opracowanie to uświadamia nam jednocześnie, że wiele wyzwań w zakresie ochrony oraz zrównoważonego, odpowiedzialnego wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych, które pojawiają się na danym geograficznym obszarze górskim, jest podobnych, niezależnie od państwowych granic administracyjnych.

  Broszura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową dostępna jest w języku polskim, słowackim i angielskimdo pobrania TUTAJ.

  Zachęcamy również do obejrzenia filmu „Kultura pogranicza karpackiego (PL - SK), który przedstawia jedynie fragmentaryczny obraz kulturowej różnorodności i dynamiki wielowiekowego dziedzictwa Karpat na pograniczu polsko-słowackim Małopolski, Podkarpacia i Spiszu  – zarówno w materialnym, jak i niematerialnym wymiarze.

  Film w dwóch wersjach językowych adaptowanych  do potrzeb osób niedosłyszących (napisy PLEN) został umieszczony na profilu społecznościowym YouTube "Lubię Małopolskę".

  Więcej szczegółów o projekcie CRinMA znajduje się na  oficjalnym serwisie internetowym  programu Interreg Europe  - https://www.interregeurope.eu/crinma/.

  Projekt CRinMA został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Dzięki temu uda się jeszcze skuteczniej promować i chronić kulturę i dorobek społeczności, które żyją na terenach najważniejszych pasm górskich w Europie.

  Logo projektu CRinMA z napisem Interreg Europe i flagą Unii Europejskiej obok, oznakowane graficznie godła promocyjnego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, z napisem #EuropeForCulture.

   

   

   

 • poniedziałek, 07 grudnia 2020
  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) chce zaoferować studentom kursy, a także sesje z pracownikami akademickimi oraz przemysłowcami, których głównym celem będzie praktyczne zrozumienie założeń i wyzwań symbiozy przemysłowej. (...) więcej

  Napis nazwy projektu pn. Centrum Symbiozy Przemysłowej w jezyku angielskim Industrial Symbiosis Hub

  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu pn. Industrial Symbiosis Hub – Centrum Symbiozy Przemysłowej (akronim: InSysHub). Projekt łączy przedstawicieli przemysłu, uniwersytetów i studentów, skupiając się na wyzwaniach związanych z symbiozą przemysłową. Wyzwania te obejmują szeroki zakres dyscyplin i zagadnień, takich jak inżynieria mechaniczna, energetyka, chemia, zrównoważony rozwój, biznes i zarządzanie.

  Symbioza przemysłowa jest procesem, w którym odpad lub produkt uboczny z jednej firmy staje się użytecznym wkładem surowcowym w innej tworząc trwałą sieć wymiany zasobów i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w myśl idei „twój odpad moim produktem”.

  Projekt InSysHub zakłada, że praktyczna implementacja symbiozy przemysłowej wymaga procesu edukacyjnego dedykowanego studentom, na różnych kierunkach studiów i na różnych etapach edukacji. Dlatego IGSMiE PAN, chce zaoferować studentom stopnia magisterskiego i grupom badawczym - kursy dotyczące symbiozy przemysłowej, a także sesje z pracownikami akademickimi oraz przemysłowcami. Celem procesu edukacyjnego jest zrozumienie podstawowych założeń i wyzwań symbiozy przemysłowej, uzyskanie feedbeek-u od studentów, który może wnieść nowe sugestie – późniejsze wykorzystanie pomysłów studentów w praktyce.

  Utworzenie centrum symbiozy ma na celu nakłonienie przemysłu do podejmowania działań koncentrujących się na organizacji praktyk dla studentów z mentorami, które będą skupiać się na symbiozie przemysłowej. Ponadto centrum zorganizuje seminaria mające zapoznać studentów, pracowników akademickich oraz przemysłowców z podstawowymi założeniami symbiozy przemysłowej. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii seminaria najprawdopodobniej przybiorą formę webinariów.

  Konsorcjum projektowe tworzą następujące instytucje naukowe:

  • Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT (Finlandia)
  • Delft University of Technology (Holandia)
  • University of Leiden (Holandia)
  • Ghent University (Belgia)
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polska)

  Partnerami przemysłowymi konsorcjum  są firmy: CoolRec (Belgia), Circularise (Holandia) i Resourceful BVBA (Belgia), które wnoszą cenny praktyczny wkład do projektu.

  Projekt InSysHub finansowany jest ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT). EIT to wyjątkowa inicjatywa Unii Europejskiej, która łączy wiodące uniwersytety, laboratoria badawcze i firmy, tworząc dynamiczne partnerstwa międzysektorowe zwane wspólnotą wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KIC).

  W chwili obecnej inicjatywy KIC obejmują różne wyzwania  społeczne, w tym min. 

  - EIT Climate-KIC: zajmuje się wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu
  EIT KIC InnoEnergy: ukierunkowana jest na problemy odnawialnej energii
  EIT KIC Raw Materials: zapewnia dostępność i zrównoważone wykorzystanie surowców z korzyścią dla gospodarki i obywateli.

  logo EIT

 • środa, 02 grudnia 2020
  10 grudnia 2020 r. obędzie się konferencja finałowa projektu SYMBI pn. „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym". Wydarzenie ze względu na sytuację związaną z COVID-19 odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej. (...) więcej

  Baner w j.angielskim informujący o konferencji finałowej projektu SYMBI

  Konferencja finałowa projektu zaplanowana została w formie online 10 grudnia 2020 r. w godzinach: 14.00 -17.00. Więcej informacji o tym wydarzeniu oraz szczegółowa agenda znajduje się na stronie Programu Interreg Europe: https://www.interregeurope.eu/symbi/events/event/3951/symbi-final-conference/

  Projekt SYMBI, realizowany z udziałem Województwa Małopolskiego w ramach Programu Interreg Europe ukierunkowany jest na propagowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w 8 regionach Europy, poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej oraz zasad racjonalnego gospodarowania zasobami.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online.

  Rejestracja dostępna jest na platformie ZOOM: https://zoom.us/webinar/register/WN_oqklGWmcRj2P2WhqTUyXQA

 • wtorek, 01 grudnia 2020
  Platforma learningowa programu Interreg Europa zorganizowała w listopadzie br. dwa tematyczne webinaria. (...) więcej

  Osoby zainteresowane problematyką zarządzania i promocji projektów międzynarodowych zapraszamy do obejrzenia nagrań online:

  - na temat promowania rezultatów projektów
  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/10515/how-to-promote-your-project-results-and-why/?no_cache=1&cHash=c8caa20f49ad22ad54798c23c48b2b4e

  - na temat opracowywania planów działania
  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/4897/useful-tips-on-how-to-design-action-plans/?no_cache=1&cHash=395215b5241355ce51736b2dc4aecb6c

  Kolejne webinaria odbędą się w grudniu br. - będziemy o nich informować.

 • wtorek, 27 października 2020
  Gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana inaczej gospodarką cyrkularną (w skrócie GOZ) nie jest już tylko koncepcją, ale staje się nowym modelem gospodarczym. Wciąż jednak brakuje pełnej wiedzy o wyzwaniach, obowiązkach i korzyściach, które płyną z GOZ dla rodzimych przedsiębiorców i konsumentów. (...) więcej

  Uczestnicy debaty online na platformie webinarowej

  Za nami kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbyła się w dniach 22-23 października 2020 r. za pośrednictwem platformy webinarowej. Debata umożliwiła poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym dla szeroko rozumianego biznesu i konsumentów.

  Cieszy nas, że mimo zupełnie nowej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią COVID-19, zagadnienie gospodarki cyrkularnej jest wciąż obecne w przestrzeni publicznej. Jako współorganizatorzy konferencji chcemy szczególnie podziękować Państwu za udział w tym wydarzeniu

  – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

  Podczas konferencji przedstawiciele świata nauki, samorządów i biznesu oraz eksperci z kraju i zagranicy podzielili się wiedzą i doświadczeniem na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Przedstawili też korzyści dla przedsiębiorców i konsumentów płynące z koncepcji zmiany w racjonalnym gospodarowaniu zasobami.

  W trakcie tegorocznej edycji starano się m.in. określić wyzwania, jakie czekają polskie firmy i samorządy podczas wprowadzenia GOZ. Obecni podczas dyskusji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz rodzimych firm z naszego regionu położyli akcent na praktyczne aspekty wdrażania koncepcji GOZ oraz dobre praktyki m.in. w ramach projektu SYMBI, a także możliwości finansowania działań GOZ oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji.

  Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość odtworzenia konferencji na popularnym kanale YouTube, gdzie całe wydarzenie zostało zarejestrowane.

  Ponadto zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na temat GOZ, w tym także streszczeniem referatów wygłoszonych podczas tegorocznej konferencji.

 • czwartek, 15 października 2020
  Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w Racławicach w dniach 21-23 października 2020 r. Jest to spotkanie cykliczne organizowane już po raz czwarty przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownia Badań Strategicznych, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu „COOPMIN”. (...) więcej

  Mała zielona roślinka wyrastająca z wnętrza plastikowej butelki

  Wydarzenie jest realizowane w trybie hybrydowym łączącym tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie w ramach EU Green Week 2020.

  Konferencja jest trzydniowym wydarzeniem, podczas którego odbędą się panele dyskusyjne, sesje posterowe, wykłady plenarne, a także warsztaty edukacyjne dla młodzieży i studentów. Podczas tych 3 dni przedstawiciele instytucji rządowych, lokalnych samorządów i przedsiębiorstw poznają m.in. korzyści z przejścia od gospodarki liniowej, wydobywczej do gospodarki o obiegu zamkniętym i regeneracji oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami.

  Gospodarowanie zasobami naturalnymi i czyste powietrze

  Istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także  wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców.

  Transformacja gospodarki w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i obniżenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych staje się jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ze względu na kompleksowość zagadnienia, kwestia gospodarki w obiegu zamkniętym  powinna być łączona z innymi aspektami środowiskowymi, takimi jak ochrona powietrza i walka ze zmianami klimatu

  – wyjaśnia Tomasz Urynowicz wicemarszałek Małopolski.

  „Czyste powietrze” będzie jednym z tematów panelów dyskusyjnych, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę w drugim dniu konferencji, 22 października. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rozwojowym i oczekiwaniom społecznym, Zarząd Województwa Małopolskiego wypracował nowy Program Ochrony Powietrza (POP). Aktualny program to krok bardzo ambitny, a jednocześnie realny do wykonania i niezbędny, aby poprawić jakość powietrza w Małopolsce. Celem jest osiągniecie w całym województwie do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu wyznaczonych w dokumentach krajowych i unijnych: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu

  - dodaje Tomasz Urynowicz.

  W trakcie sesji „Czyste powietrze” zaprezentowane zostaną założenia ww. Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP), który został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r.

  Główne działania POP mają służyć wdrożeniu w Małopolsce ogólnokrajowego programu Czyste Powietrze i innych rządowych instrumentów dla ochrony powietrza oraz pełnej realizacji uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski, a w konsekwencji przynieść największe efekty poprawy jakości powietrza. W celu wspomagania realizacji działań służących ochronie powietrza w województwie małopolskim od 2015 roku realizowany jest projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE/PL/021, z którego dotychczasowymi efektami  zapoznają się uczestnicy konferencji.

  Więcej informacji na temat Programu Ochrony Powietrza oraz Projektu zintegrowanego LIFE znajduje się na stronie internetowej Małopolska w zdrowej atmosferze.

  Symbioza gospodarcza a GOZ

  W drugim dniu konferencji (22 października), jednym z tematów przewodnich będzie sesja poświęconą symbiozie gospodarczej, która stanowi ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Symbioza gospodarcza jest procesem, w którym odpady z jednej firmy stają się użytecznym wkładem surowcowym w innej tworząc trwałą sieć wymiany zasobów, w myśl idei „twój odpad moim produktem”.

  Zasadą symbiozy gospodarczej jest zbudowanie logicznego ekosystemu naturalnych współzależności, której rezultatem będzie osiąganie wzajemnych zysków i korzyści dla biznesu oraz środowiska naturalnego.

  Podczas panelu zostaną zaprezentowane przykłady symbiozy gospodarczej w Małopolsce. W panelu dyskusyjnym wezmą udział przedstawiciele firm, dla których gospodarka o obiegu zamkniętym jest strategią działania i od lat wdrażają innowacyjne, ciekawe rozwiązania w tym obszarze.

  Koncepcja panelu jest częścią jednego z działań międzynarodowego projektu SYMBI, realizowanego z udziałem Województwa Małopolskiego w ramach Programu Interreg Europe ukierunkowanego na propagowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej.

  Wspólna przestrzeń do dyskusji

  Innymi ważnymi tematami konferencji będzie m.in. finansowanie działań GOZ oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. To priorytetowe tematy dla lokalnych samorządów i przedsiębiorców, dlatego szczególnie liczymy na obecność przedstawicieli małopolskich gmin w dyskusji i jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród  przedsiębiorców działających na ich terenie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Chcemy tworzyć wspólną przestrzeń do dyskusji na tak ważkie i aktualne tematy, jakimi są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i skutecznym, skoordynowanym wdrażaniem planu Europejskiego Zielonego Ładu, który obecnie jest jednym z kluczowych zadań administracji publicznej. Walka ze zmianami klimatu i degradacją środowiska może być skuteczną jedynie dzięki współpracy wszystkich podmiotów, które mają wpływ na te obszary. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu ta konferencja stanie się miejscem wymiany cennej wiedzy i doświadczenia, które przekują się w nowe idee i wspólne działania

  - konkluduje Tomasz Urynowicz.

  Pobierz szczegółowy program konferencji

 • poniedziałek, 21 września 2020
  30 września 2020 r. obędzie się konferencja finałowa projektu InnoBridge pn. „Usprawnianie wsparcia publicznego dla innowacji MŚP w regionach europejskich”. Konferencja miała odbyć się w Sofii, ale ze względu na sytuacje związaną z COVID-19 odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej. (...) więcej

  Baner promujący konferencję końcową projektu InnoBridge

  Konferencja finałowa projektu zaplanowana została w formie online 30 września 2020 r. w godzinach: 9.30-12.30. W wydarzeniu uczestniczyć będzie m.in. środowisko akademickie, środowisko biznesowe, organizacje otoczenia biznesu, przedstawiciele samorządu lokalnego, uczestnicy projektu. Konferencja będzie stanowić platformę do wymiany najlepszych praktyk, do badania i omawiania możliwości wsparcia publicznego dla innowacji MŚP. Konferencja będzie miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytania takie jak: Jak możemy ulepszyć politykę regionalną, aby wspierać innowacje i badania i rozwój? Jakie środki mogą zapewnić, że wyniki badań i rozwoju będą dostępne dla MŚP? Jak wykorzystać korzyści płynące z cyfryzacji, aby poprawić innowacyjne wyniki regionu?

  W wydarzeniu weźmie udział Pani Sylwia Bednarczyk Mikuli – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i przedstawi prezentację pn. „Jak podnosić i mobilizować istniejące umiejętności i jak budować umiejętności na przyszłość?”

  Projekt InnoBride ma pomóc, w bardziej efektywnym i szybszym wykorzystywaniu prywatnych i publicznych wyników prac B+R oraz ma za zadanie wypracowane rekomendacji dla regionu w zakresie poprawy warunków dla skutecznego transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności w odniesieniu do udoskonalenia RPO WM 2014-2020 Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. 

  Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się na stronie projektu InnoBridge:

  www.innobridge-project.eu

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

  Rejestracja dostępna na stronie: https://innobridge-project.eu/registration-inside.html.

  Na stronie projektu InnoBridge znajdują się krótkie filmy o Partnerach Projektu: https://www.interregeurope.eu/innobridge/library/#folder=478 .

  Zachęcamy do obejrzenia filmu o MałopolsceMałopolska Region InnoBridge Experience na popularnym kanale Youtube TUTAJ.

  Banerek

 • środa, 02 września 2020
  W dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyło się wewnętrzne szkolenie dla pracowników UMWM w zakresie stosowania metody współtworzenia do projektowania usług publicznych. Sesja szkoleniowa wraz z praktycznymi warsztatami przeprowadzona została w ramach projektu HoCare2.0 (Program Interreg Europa Środkowa). (...) więcej

  Warszrart współtworzenia - część teoretyczna

  Szkolenie zorganizowano przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z sytuacji epidemicznej. Koordynatorki projektu HoCare2.0  przedstawiły jego założenia oraz podstawy metodologii współtworzenia (zwanego też ko-kreacją) w oparciu o wypracowane w projekcie narzędzia i materiały szkoleniowe. W części teoretycznej szkolenia przedstawiona została metodologia i etapy procesu współtworzenia usług w sektorze publicznym oraz podstawowe narzędzia i techniki, które można w nim wykorzystać.

  Część praktyczna obejmowała warsztaty, podczas których uczestnicy mogli przetestować wybrane techniki projektowania produktów i usług. Z uwagi na specyficzne warunki, w jakich odbywało się szkolenie, zdecydowano się na trzy techniki: tworzenie modelowego klienta tzw. persony, wywiad pogłębiony oraz mapa myśli. Celem uczestników warsztatów było wypracowanie innowacyjnej usługi społecznej lub zdrowotnej dla persony, w którą wcieliła się jedna z uczestniczek szkolenia. Za pomocą techniki wywiadu pogłębionego uczestnicy określili konkretne potrzeby persony w środowisku domowym, a następnie wypracowali propozycje usług społecznych lub zdrowotnych, co zostało zanotowane za pomocą mapy myśli.

  Warsztaty współtworzenia -część praktyczna

  Praktyczne wykorzystanie wybranych technik ko-kreacji ułatwiło przyswojenie zasad i korzyści płynących z zastosowania metody współtworzenia przy opracowywaniu nowych programów lub projektowaniu nowych usług i produktów. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że ta metoda ma ogromny potencjał do wykorzystania w pracy koncepcyjnej w administracji publicznej. Wyrazili też chęć uczestnictwa w kolejnych szkoleniach w zakresie  stosowania metody współtworzenia.

  Galeria zdjęć

 • wtorek, 25 sierpnia 2020
  Trwają ogólnounijne konsultacje społeczne dotyczące pokonywania barier transgranicznych, które ogłosiła Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). (...) więcej

  Ilustracja konsultacji społecznych

  Celem konsultacji jest uzyskanie kompleksowego przeglądu osiągnięć dokonanych w ciągu ostatnich lat, jak również  przeszkód, które w dalszym ciągu stanowią barierę we współpracy transgranicznej.

  Kluczowy jest udział wszystkich zainteresowanych podmiotów i  interesariuszy – reprezentantów sektora publicznego, w tym lokalnych władz samorządowych, środowiska naukowego, biznesu i organizacji transgranicznych, jak również indywidualnych osób (obywateli).

  Zebrane informacje i wnioski z konsultacji będę służyły do sformułowania zaleceń przyszłej polityki dla regionów transgranicznych.

  Konsultacje społeczne będą dostępne online do 20 września 2020 r.

  Więcej informacji na ten temat oraz formularz konsultacji, na którym będzie można wyrazić swoją opinię,   znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming_crossborder_obstacles

  Województwo Małopolskie uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja.

  Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w ogłoszone  konsultacje.

 • środa, 01 lipca 2020
  Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Wśród finalistów tegorocznej edycji znalazł się też projekt międzynarodowy SYMBI, w którym Małopolska jest partnerem. (...) więcej

  Logotyp konkursu Regiostars Awards 2020

  Zakwalifikowane do finału konkursu REGIOSTARS Awards projekty zajmują ważne  miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów z całej Europy.

  Projekt SYMBI  wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy - gospodarka cyrkularna) i realizowany jest w 8 regionach europejskich partnerów projektu. Jednym z narzędzi mogących przyczynić się do poprawy gospodarowania odpadami - ze szczególnym uwzględnieniem ponownego użycia, recyklingu i odzysku materiałów i energii - jest rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej (gałąź ekologii przemysłowej). Koncepcja ta - mająca nota bene ponad pół wieku - została zapomniana z powodu intensywnego wykorzystywania surowców naturalnych w gospodarce linearnej. Zastosowanie symbiozy przemysłowej zapewnia wiele korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (komercyjnych). 

  Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do kategorii tematycznej  „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy” (Circular Economy for a Green Europe).

  Teraz czas na głosowanie publiczności.  Wystarczy wejść na stronę https://regiostarsawards.eu/, wybrać kategorię „Circular Economy for a Green Europe” i oddać głos na projekt SYMBI, klikając w przycisk „Lubię to” (serduszko) w prawym górnym rogu.

  Głosowanie potrwa do 9 lipca  br. Równolegle trwają prace członków jury, którzy w połowie lipca wybiorą finalistów konkursu. Zachęcamy do głosowania. Liczy się każdy głos!

  Logotyp projektu SYMBI

 • wtorek, 30 czerwca 2020
  W dniach 16-17 czerwca br. za pośrednictwem platformy webinarowej odbyło się 2. spotkanie partnerów projektu Hocare2.0 finansowanego z Programu Interreg Europa Centralna. (...) więcej

  Uczestnicy spotkania - zrzut ekranu z platfomy webinarowej

  Spotkanie partnerów projektu HoCare2.0 odbyło się za pośrednictwem platformy webinarowej

  Uczestnicy webinarium poruszyli najważniejsze kwestie związane z dalszym wdrażaniem tego międzynarodowego projektu. Głównym punktem programu było omówienie rozpoczynających się działań pilotażowych, które lada moment wystartują w regionach partnerskich.

  Pilotaż będzie dotyczył wspólnego projektowania nowej lub udoskonalonej usługi z zakresu opieki domowej, do której testowania zaproszonych zostanie 11 seniorów i ich opiekunów. Mamy nadzieję, że rezultatem tego działania będzie wdrożenie usługi na stałe i włączenie jej do katalogu świadczeń na rzecz opieki domowej. Partnerzy pracują obecnie nad szczegółami pilotażu, a prace te koordynuje Województwo Małopolskie.

  Slajd z prezentacji power-pointSlajd z prezentacji udostępnionej na platformie online podczas webinarium

  Podczas webinarium w ramach szkolenia, przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu Ltd. w Kranj (Słowenia)  przedstawili pozostałym partnerom projektu najważniejsze kwestie związane  z procesem współtworzenia. W najbliższym czasie każda z instytucji partnerskich HoCare2.0 przeprowadzi podobne szkolenia wewnątrz instytucji, a następnie rozpocznie szkolenia zewnętrzne wśród członków Laboratorium Współtworzenia HoCare2.0.

  Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów zaplanowano na jesień tego roku.

  Więcej informacji o projekcie HoCare2.0 w zakładce baza projektów EWT: TUTAJ

 • wtorek, 30 czerwca 2020
  Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku Białej ogłosiło VI i V nabór mikroprojektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. (...) więcej

  Logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja

  Otwarty nabór z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 został uruchomiony dla:

  –  1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w VI naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy wynosi 1 100 000,00 EUR)

  – 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 300 000,00 EUR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

  Czas trwania naboru: od 26.06.2020 do 07.08.2020 do godziny 15:00.

  Więcej szczegółów na temat VI i VI naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy: TUTAJ.

  Logotyp Euroregionu Beskidy

   

 • piątek, 19 czerwca 2020
  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą webinarów przygotowanych przez Program Interreg Europa. (...) więcej

  W najbliższym czasie Program Interreg Europa zaprasza na następujące webinaria:

  Zachęcamy także do obejrzenia dotychczas zorganizowanych tematycznych webinariów  poświęconych m.in. e-mobilności,  ekoturystyce, RIS3, digitalizacji, przedsiębiorczości społecznej i innych.  

  Ponadto Wspólny Sekretariat Interreg Europe dodał także sekcję dot. COVID-19:
  Link do serwisu: https://www.interregeurope.eu/covid-19/.

 • piątek, 29 maja 2020
  Współpraca transgraniczna: unijny program Interreg obchodzi okrągłą rocznicę: dzięki niemu od 30 lat mieszkańcy UE stają się sobie bliżsi. (...) więcej

  W 2020 r. upływa 30 lat od momentu zapoczątkowania programu Interreg – sztandarowego programu UE zmierzającego do zacieśnienia współpracy terytorialnej między regionami przygranicznymi.

  Kontekst

  Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. W ramach Interreg istnieją trzy typy programów: programy transgraniczne (Interreg A), transnarodowe (Interreg B) i międzyregionalne (Interreg C).

  Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020).

  Programy współpracy w ramach Interreg obejmują cały kontynent europejski, a ich łączny budżet w okresie programowania 2014–2020 wynosi ponad 12 mld euro, wliczając wkład UE i państw członkowskich.

  Kampania związana z 30. rocznicą współpracy Interreg będzie prowadzona przez cały 2020 r. i będzie skupiać się na następujących tematach: sąsiedzi, ekologia i młodzież. W kampanii podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz rozważymy możliwe drogi rozwoju w przyszłości.

  Zestawienie informacji:

  „Interreg: obchody 30-letniej współpracy ponad europejskimi granicami w 2020 r.” (EN): zobacz
  Europejska Współpraca Terytorialna (EN): zobacz
  Interreg w Województwie Małopolskim: zobacz.

 • piątek, 21 lutego 2020
  W lutym 2020 roku Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zatwierdził wszystkie dziewięć regionalnych planów działań w projekcie ITHACA, w tym także plan dla Małopolski ! (...) więcej

  Plan działań (ang. action plan)  to dokument, który wyznacza zadania na najbliższe dwa lata. Polegają one na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej w drodze wymiany doświadczeń między Małopolską  a pozostałymi partnerami ITHACA.

  Małopolski Plan Działań przewiduje dwa przedsięwzięcia:

  1. Wsparcie wdrażania projektu pn. Małopolski Tele-Anioł. Partnerzy wykorzystają w praktyce  wiedzę, jak działają podobne centra tele-opieki w innych regionach partnerskich ITHACA.
  2. Organizacja szkoleń dla opiekunów nieformalnych na podstawie dobrych praktyk z Danii, Francji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

  Realizacja tych inicjatyw  będzie możliwa dzięki współpracy nawiązanej między Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a zainteresowanymi  organizacjami  w regionie.                        Są nimi m.in. beneficjenci projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.

  Wartością dodaną planów działań jest przeniesienie lekcji wyciągniętych z międzynarodowej wymiany doświadczeń na grunt lokalny. Dzięki temu wiedza zdobyta w projekcie ITHACA, szczególnie ta pozyskana w krajach Europy Zachodniej, zostanie zastosowana w praktyce z korzyścią dla naszego regionu.

   

 • poniedziałek, 03 lutego 2020
  W dniu 31 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie grupy fokusowej zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „HoCare2.0, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. (...) więcej

  Głównym celem spotkania było określenie kluczowych potrzeb osób starszych w zakresie opieki domowej oraz prezentacja przewodnika tematycznego projektu przeznaczonego dla instytucji publicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw świadczących lub projektujących usługi opieki.

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów poczwórnej helisy tj. sieci współpracy  sektora biznesu, instytucji publicznych, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych reprezentujących osoby starsze i ich opiekunów.

   

  Wyżej wymienione podmioty zostały zaproszone do współpracy w charakterze doradczym przy współtworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki zdrowotnej i społecznej skierowanej do osób starszych.

  W trakcie owocnej dyskusji określone zostały kluczowe potrzeby osób starszych oraz ich opiekunów. W sposób szczególny analizowano usługi, które mogłyby być świadczone przy zastosowaniu najnowszych technologii. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu uczestników debaty powstał katalog pomysłów i rozwiązań, które będzie można wykorzystać do dalszego projektowania innowacyjnej usługi opiekuńczej.

  W drugiej części spotkania zaprezentowano przygotowane  w ramach projektu dwa przewodniki tematyczne adresowane do MŚP oraz instytucji publicznych, przedstawiające proces współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej dla osób starszych.

  Powyższe narzędzia metodyczne będą również pomocne w zaangażowaniu grupy użytkowników końcowych w proces współtworzenia, w celu usprawnienia cyfrowych rozwiązań domowej opieki zdrowotnej i społecznej w regionie Małopolski, ale także w innych regionach Europy Środkowej.

   

 • wtorek, 26 listopada 2019
  O tym, jak ważne jest wspieranie dziedzictwa kulturowego rejonu pogranicza, nie trzeba nikogo przekonywać. Nad tym, jak rozwijać je jeszcze efektywniej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, zastanawiali się uczestnicy zorganizowanego w Nowym Targu, 22 listopada 2019r. seminarium informacyjno-promocyjnego. (...) więcej

  W wydarzeniu uczestniczyli  przedstawiciele zainteresowanych instytucji, organizacji społecznych i kulturalnych oraz innych środowisk lokalnych, w tym m.in.  Michał Stawarski, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”. Ze strony administracji publicznej udział wzięli Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec i Zastępca Burmistrza Nowego Targu Waldemar Wojtaszek, a także reprezentanci Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Podczas seminarium  zorganizowanego w nowotarskim ratuszu, był czas na podsumowanie już zrealizowanych projektów finansowanych w ramach  unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, ale także przestrzeń do tego, by wspólnie zastanowić się nad przyszłością.

  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze cieszy się największym zainteresowaniem w naszym programie. Najwięcej mamy podmiotów, jak i pomysłów na realizację projektów w tym obszarze tematycznym  – mówiła podczas seminarium Dorota Rzepecka ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.  Obecnie rozpoczynamy fazę projektowania nowych zasad tego programu na lata 2021-20127, dlatego też  jesteśmy w pełni otwarci na głosy wszystkich beneficjentów, którzy otrzymują dofinansowanie – dodała Rzepecka.

  Oprócz formuły debaty, seminarium składało się m.in. z części warsztatowej, tak by zaktywizować uczestników do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, postulatami i pomysłami na przyszłość  na  innowacyjne produkty transgraniczne, w szczególności na obszarach górskich. Wśród takich pomysłów i inspiracji na najbliższe lata znalazło się m.in. propagowanie sprawdzonej już w rejonach górskich Hiszpanii i Portugalii – idei tzw. Ekomuzeów, sprzyjających nie tylko ochronie dziedzictwa, ale także aktywizacji lokalnych społeczności.

  Idea ekomuzeologii narodziła się we Francji pod koniec lat 60. XX wieku jako odpowiedź na tradycyjne, nienadążające za zmianami społecznymi i kulturowymi, prezentowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Pierwsze zalążki ekomuzealnictwa na terenie Polski pojawiły się pod koniec lat 90., natomiast właściwy rozwój datuje się od początków XXI wieku. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 50 ekomuzeów, najwięcej na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

  Spotkanie w Nowym Targu zakończyła wizyta studyjna w Muzeum Drukarstwa, stanowiącego rezultat dużego transgranicznego projektu, który został zrealizowany w latach 2017-2018 przez Gminę Miasto Nowy Targ z partnerami ze Słowacji.

  Galeria zdjęć

 • środa, 20 listopada 2019
  Promocja zdrowia i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz współczesne wyzwania w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych u seniorów – to główne tematy debat, jakie odbyły się w ramach IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki. – Duża grupa seniorów w Polsce może mieć zaburzenia psychiczne. Lekarze twierdzą, że często są one jednym z największych wyzwań dotyczących starości. W świetle powyższych ustaleń, ochronę zdrowia psychicznego należy traktować jako jedną z najważniejszych kwestii zdrowia publicznego – podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa w przemówieniu otwierającym Kongres. (...) więcej

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 przeznaczyliśmy jako region ok. 43 mln euro na rozwój opieki długoterminowej seniorów, wsparcie opiekunów nieformalnych oraz finansowanie tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

  – zaznaczyła Marta Malec-Lech.

  Organizatorem i gospodarzem Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki już po raz czwarty był Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego reprezentowany przez Dyrektor Joannę Urbanowicz.

  Uczestnicy pierwszej debaty, dotyczącej promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, dyskutowali m.in. o roli nowych technologii w profilaktyce chorób psychicznych, monitoringu zdrowia psychicznego oraz metodach skutecznej komunikacji z osobą starszą. Poruszony został również temat psychoedukacji kadr medycznych, pacjentów, członków rodzin oraz opiekunów osób starszych.

  W debacie wzięli udział m.in. prof. dr hab. Stanisława Golinowska (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński), dr n. med. Łukasz Cichocki (Małopolski konsultant wojewódzki ds. psychiatrii), Rafał Janas (Ekspert Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia), dr n. med. Maciej Matuszczyk (Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, Zabrze), Hazel Brown (Local Solutions, Liverpool, ekspert projektu ITHACA), oraz Danuta Parlak (psycholog, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO).

  W czasie drugiej debaty, poświęconej współczesnym wyzwaniom w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych u seniorów, poruszono tematykę m.in. stygmatyzacji osób chorych psychicznie, oraz dostępności leczenia psychiatrycznego i psychologicznego. Omówiono również problem uzależnień u osób starszych i wpływu bólu na stan psychiczny.

  W dyskusji uczestniczyli m.in. Cécile van Glabbeek (GGZ Breburg, Holandia, ekspert projektu ITHACA), dr n. med. Anna Borratyńska (specjalista neurolog, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II), lek. med. Anna Depukat (specjalista psychiatra, Zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie), Dorota Krakowska (Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. polityki społecznej), Piotr Stelmaszewski (Prezes Fundacji "CREATOR ARS VITAE") oraz dr n. med. Marzena Dubiel (Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków).

  Zwieńczeniem Kongresu była sesja warsztatowa, dotycząca efektywnej komunikacji z osobą starszą. Warsztaty poprowadzili specjaliści ze Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

  Ze szczegółami dotyczącymi tego wydarzenia można zapoznać się w Raporcie - relacji z Kongresu.

  Galeria zdjęć

 • czwartek, 31 października 2019
  Jak wspierać osoby w podeszłym wieku z chorobami i zaburzeniami psychicznymi? To będzie główny temat IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, zaplanowanego 15 listopada w Krakowie. (...) więcej

  Choć będzie to już czwarty Kongres, to jednak zupełnie inny, bo po raz pierwszy współorganizatorami będą województwa śląskie i opolskie, z którymi Małopolska współtworzy Dom Polski Południowej w Brukseli.Do debaty zgłosili akces przedstawiciele regionów partnerskich projektu ITHACAInnowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich"” (Program Interreg Europa) z Wielkiej Brytanii i Holandii.Dzięki temu będzie okazja do rozmowy w szerszym gronie nad problemami, nękającymi wszystkie regiony Europy i świata.

  Choroby i zaburzenia psychiczne stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych źródeł niesprawności życiowej ludzi na całym świecie, w szczególności osób w podeszłym wieku. Są narastającym problemem we współczesnej psychiatrii. W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znajdują się na drugim miejscu chorób powodujących niesprawność, po schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Do 2030 roku znajdą się na miejscu pierwszym


  prognozuje Marta Malec – Lech z zarządu województwa małopolskiego.   

  W tej edycji obok debaty i wykładów, wygłaszanych przez znakomitych ekspertów, będą warsztaty, podczas których można będzie posiąść praktyczne umiejętności i uzyskać cenne wskazówki w codziennej pracy i życiu m.in. w zakresie efektywnej komunikacji z osobami starszymi, cierpiącymi na zaburzenia poznawcze.

  Nowością będzie mini-wystawa obrazów, stworzonych przez seniorów. Prace – specjalnie na wydarzenie – udostępni Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

  Zachęcamy do zapoznania się z programem Kongresu. Zapraszamy do Krakowa! 

  https://www.malopolska.pl/iv-malopolski-kongres-srebrnej-gospodarki