Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wydarzenia

 • środa, 02 września 2020
  W dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyło się wewnętrzne szkolenie dla pracowników UMWM w zakresie stosowania metody współtworzenia do projektowania usług publicznych. Sesja szkoleniowa wraz z praktycznymi warsztatami przeprowadzona została w ramach projektu HoCare2.0 (Program Interreg Europa Środkowa). (...) więcej

  Warszrart współtworzenia - część teoretyczna

  Szkolenie zorganizowano przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z sytuacji epidemicznej. Koordynatorki projektu HoCare2.0  przedstawiły jego założenia oraz podstawy metodologii współtworzenia (zwanego też ko-kreacją) w oparciu o wypracowane w projekcie narzędzia i materiały szkoleniowe. W części teoretycznej szkolenia przedstawiona została metodologia i etapy procesu współtworzenia usług w sektorze publicznym oraz podstawowe narzędzia i techniki, które można w nim wykorzystać.

  Część praktyczna obejmowała warsztaty, podczas których uczestnicy mogli przetestować wybrane techniki projektowania produktów i usług. Z uwagi na specyficzne warunki, w jakich odbywało się szkolenie, zdecydowano się na trzy techniki: tworzenie modelowego klienta tzw. persony, wywiad pogłębiony oraz mapa myśli. Celem uczestników warsztatów było wypracowanie innowacyjnej usługi społecznej lub zdrowotnej dla persony, w którą wcieliła się jedna z uczestniczek szkolenia. Za pomocą techniki wywiadu pogłębionego uczestnicy określili konkretne potrzeby persony w środowisku domowym, a następnie wypracowali propozycje usług społecznych lub zdrowotnych, co zostało zanotowane za pomocą mapy myśli.

  Warsztaty współtworzenia -część praktyczna

  Praktyczne wykorzystanie wybranych technik ko-kreacji ułatwiło przyswojenie zasad i korzyści płynących z zastosowania metody współtworzenia przy opracowywaniu nowych programów lub projektowaniu nowych usług i produktów. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że ta metoda ma ogromny potencjał do wykorzystania w pracy koncepcyjnej w administracji publicznej. Wyrazili też chęć uczestnictwa w kolejnych szkoleniach w zakresie  stosowania metody współtworzenia.

  Galeria zdjęć

 • wtorek, 25 sierpnia 2020
  Trwają ogólnounijne konsultacje społeczne dotyczące pokonywania barier transgranicznych, które ogłosiła Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). (...) więcej

  Ilustracja konsultacji społecznych

  Celem konsultacji jest uzyskanie kompleksowego przeglądu osiągnięć dokonanych w ciągu ostatnich lat, jak również  przeszkód, które w dalszym ciągu stanowią barierę we współpracy transgranicznej.

  Kluczowy jest udział wszystkich zainteresowanych podmiotów i  interesariuszy – reprezentantów sektora publicznego, w tym lokalnych władz samorządowych, środowiska naukowego, biznesu i organizacji transgranicznych, jak również indywidualnych osób (obywateli).

  Zebrane informacje i wnioski z konsultacji będę służyły do sformułowania zaleceń przyszłej polityki dla regionów transgranicznych.

  Konsultacje społeczne będą dostępne online do 20 września 2020 r.

  Więcej informacji na ten temat oraz formularz konsultacji, na którym będzie można wyrazić swoją opinię,   znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming_crossborder_obstacles

  Województwo Małopolskie uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja.

  Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w ogłoszone  konsultacje.

 • środa, 01 lipca 2020
  Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Wśród finalistów tegorocznej edycji znalazł się też projekt międzynarodowy SYMBI, w którym Małopolska jest partnerem. (...) więcej

  Logotyp konkursu Regiostars Awards 2020

  Zakwalifikowane do finału konkursu REGIOSTARS Awards projekty zajmują ważne  miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów z całej Europy.

  Projekt SYMBI  wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy - gospodarka cyrkularna) i realizowany jest w 8 regionach europejskich partnerów projektu. Jednym z narzędzi mogących przyczynić się do poprawy gospodarowania odpadami - ze szczególnym uwzględnieniem ponownego użycia, recyklingu i odzysku materiałów i energii - jest rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej (gałąź ekologii przemysłowej). Koncepcja ta - mająca nota bene ponad pół wieku - została zapomniana z powodu intensywnego wykorzystywania surowców naturalnych w gospodarce linearnej. Zastosowanie symbiozy przemysłowej zapewnia wiele korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (komercyjnych). 

  Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do kategorii tematycznej  „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy” (Circular Economy for a Green Europe).

  Teraz czas na głosowanie publiczności.  Wystarczy wejść na stronę https://regiostarsawards.eu/, wybrać kategorię „Circular Economy for a Green Europe” i oddać głos na projekt SYMBI, klikając w przycisk „Lubię to” (serduszko) w prawym górnym rogu.

  Głosowanie potrwa do 9 lipca  br. Równolegle trwają prace członków jury, którzy w połowie lipca wybiorą finalistów konkursu. Zachęcamy do głosowania. Liczy się każdy głos!

  Logotyp projektu SYMBI

 • wtorek, 30 czerwca 2020
  W dniach 16-17 czerwca br. za pośrednictwem platformy webinarowej odbyło się 2. spotkanie partnerów projektu Hocare2.0 finansowanego z Programu Interreg Europa Centralna. (...) więcej

  Uczestnicy spotkania - zrzut ekranu z platfomy webinarowej

  Spotkanie partnerów projektu HoCare2.0 odbyło się za pośrednictwem platformy webinarowej

  Uczestnicy webinarium poruszyli najważniejsze kwestie związane z dalszym wdrażaniem tego międzynarodowego projektu. Głównym punktem programu było omówienie rozpoczynających się działań pilotażowych, które lada moment wystartują w regionach partnerskich.

  Pilotaż będzie dotyczył wspólnego projektowania nowej lub udoskonalonej usługi z zakresu opieki domowej, do której testowania zaproszonych zostanie 11 seniorów i ich opiekunów. Mamy nadzieję, że rezultatem tego działania będzie wdrożenie usługi na stałe i włączenie jej do katalogu świadczeń na rzecz opieki domowej. Partnerzy pracują obecnie nad szczegółami pilotażu, a prace te koordynuje Województwo Małopolskie.

  Slajd z prezentacji power-pointSlajd z prezentacji udostępnionej na platformie online podczas webinarium

  Podczas webinarium w ramach szkolenia, przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu Ltd. w Kranj (Słowenia)  przedstawili pozostałym partnerom projektu najważniejsze kwestie związane  z procesem współtworzenia. W najbliższym czasie każda z instytucji partnerskich HoCare2.0 przeprowadzi podobne szkolenia wewnątrz instytucji, a następnie rozpocznie szkolenia zewnętrzne wśród członków Laboratorium Współtworzenia HoCare2.0.

  Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów zaplanowano na jesień tego roku.

  Więcej informacji o projekcie HoCare2.0 w zakładce baza projektów EWT: TUTAJ

 • wtorek, 30 czerwca 2020
  Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku Białej ogłosiło VI i V nabór mikroprojektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. (...) więcej

  Logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja

  Otwarty nabór z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 został uruchomiony dla:

  –  1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w VI naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Euroregionu Beskidy wynosi 1 100 000,00 EUR)

  – 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 300 000,00 EUR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

  Czas trwania naboru: od 26.06.2020 do 07.08.2020 do godziny 15:00.

  Więcej szczegółów na temat VI i VI naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy: TUTAJ.

  Logotyp Euroregionu Beskidy

   

 • piątek, 19 czerwca 2020
  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą webinarów przygotowanych przez Program Interreg Europa. (...) więcej

  W najbliższym czasie Program Interreg Europa zaprasza na następujące webinaria:

  Zachęcamy także do obejrzenia dotychczas zorganizowanych tematycznych webinariów  poświęconych m.in. e-mobilności,  ekoturystyce, RIS3, digitalizacji, przedsiębiorczości społecznej i innych.  

  Ponadto Wspólny Sekretariat Interreg Europe dodał także sekcję dot. COVID-19:
  Link do serwisu: https://www.interregeurope.eu/covid-19/.

 • piątek, 29 maja 2020
  Współpraca transgraniczna: unijny program Interreg obchodzi okrągłą rocznicę: dzięki niemu od 30 lat mieszkańcy UE stają się sobie bliżsi. (...) więcej

  W 2020 r. upływa 30 lat od momentu zapoczątkowania programu Interreg – sztandarowego programu UE zmierzającego do zacieśnienia współpracy terytorialnej między regionami przygranicznymi.

  Kontekst

  Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. W ramach Interreg istnieją trzy typy programów: programy transgraniczne (Interreg A), transnarodowe (Interreg B) i międzyregionalne (Interreg C).

  Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020).

  Programy współpracy w ramach Interreg obejmują cały kontynent europejski, a ich łączny budżet w okresie programowania 2014–2020 wynosi ponad 12 mld euro, wliczając wkład UE i państw członkowskich.

  Kampania związana z 30. rocznicą współpracy Interreg będzie prowadzona przez cały 2020 r. i będzie skupiać się na następujących tematach: sąsiedzi, ekologia i młodzież. W kampanii podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz rozważymy możliwe drogi rozwoju w przyszłości.

  Zestawienie informacji:

  „Interreg: obchody 30-letniej współpracy ponad europejskimi granicami w 2020 r.” (EN): zobacz
  Europejska Współpraca Terytorialna (EN): zobacz
  Interreg w Województwie Małopolskim: zobacz.

 • piątek, 21 lutego 2020
  W lutym 2020 roku Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zatwierdził wszystkie dziewięć regionalnych planów działań w projekcie ITHACA, w tym także plan dla Małopolski ! (...) więcej

  Plan działań (ang. action plan)  to dokument, który wyznacza zadania na najbliższe dwa lata. Polegają one na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej w drodze wymiany doświadczeń między Małopolską  a pozostałymi partnerami ITHACA.

  Małopolski Plan Działań przewiduje dwa przedsięwzięcia:

  1. Wsparcie wdrażania projektu pn. Małopolski Tele-Anioł. Partnerzy wykorzystają w praktyce  wiedzę, jak działają podobne centra tele-opieki w innych regionach partnerskich ITHACA.
  2. Organizacja szkoleń dla opiekunów nieformalnych na podstawie dobrych praktyk z Danii, Francji, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

  Realizacja tych inicjatyw  będzie możliwa dzięki współpracy nawiązanej między Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a zainteresowanymi  organizacjami  w regionie.                        Są nimi m.in. beneficjenci projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.

  Wartością dodaną planów działań jest przeniesienie lekcji wyciągniętych z międzynarodowej wymiany doświadczeń na grunt lokalny. Dzięki temu wiedza zdobyta w projekcie ITHACA, szczególnie ta pozyskana w krajach Europy Zachodniej, zostanie zastosowana w praktyce z korzyścią dla naszego regionu.

   

 • poniedziałek, 03 lutego 2020
  W dniu 31 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie grupy fokusowej zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „HoCare2.0, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. (...) więcej

  Głównym celem spotkania było określenie kluczowych potrzeb osób starszych w zakresie opieki domowej oraz prezentacja przewodnika tematycznego projektu przeznaczonego dla instytucji publicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw świadczących lub projektujących usługi opieki.

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów poczwórnej helisy tj. sieci współpracy  sektora biznesu, instytucji publicznych, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych reprezentujących osoby starsze i ich opiekunów.

   

  Wyżej wymienione podmioty zostały zaproszone do współpracy w charakterze doradczym przy współtworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki zdrowotnej i społecznej skierowanej do osób starszych.

  W trakcie owocnej dyskusji określone zostały kluczowe potrzeby osób starszych oraz ich opiekunów. W sposób szczególny analizowano usługi, które mogłyby być świadczone przy zastosowaniu najnowszych technologii. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu uczestników debaty powstał katalog pomysłów i rozwiązań, które będzie można wykorzystać do dalszego projektowania innowacyjnej usługi opiekuńczej.

  W drugiej części spotkania zaprezentowano przygotowane  w ramach projektu dwa przewodniki tematyczne adresowane do MŚP oraz instytucji publicznych, przedstawiające proces współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej dla osób starszych.

  Powyższe narzędzia metodyczne będą również pomocne w zaangażowaniu grupy użytkowników końcowych w proces współtworzenia, w celu usprawnienia cyfrowych rozwiązań domowej opieki zdrowotnej i społecznej w regionie Małopolski, ale także w innych regionach Europy Środkowej.

   

 • wtorek, 26 listopada 2019
  O tym, jak ważne jest wspieranie dziedzictwa kulturowego rejonu pogranicza, nie trzeba nikogo przekonywać. Nad tym, jak rozwijać je jeszcze efektywniej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, zastanawiali się uczestnicy zorganizowanego w Nowym Targu, 22 listopada 2019r. seminarium informacyjno-promocyjnego. (...) więcej

  W wydarzeniu uczestniczyli  przedstawiciele zainteresowanych instytucji, organizacji społecznych i kulturalnych oraz innych środowisk lokalnych, w tym m.in.  Michał Stawarski, Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”. Ze strony administracji publicznej udział wzięli Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec i Zastępca Burmistrza Nowego Targu Waldemar Wojtaszek, a także reprezentanci Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Podczas seminarium  zorganizowanego w nowotarskim ratuszu, był czas na podsumowanie już zrealizowanych projektów finansowanych w ramach  unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, ale także przestrzeń do tego, by wspólnie zastanowić się nad przyszłością.

  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze cieszy się największym zainteresowaniem w naszym programie. Najwięcej mamy podmiotów, jak i pomysłów na realizację projektów w tym obszarze tematycznym  – mówiła podczas seminarium Dorota Rzepecka ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.  Obecnie rozpoczynamy fazę projektowania nowych zasad tego programu na lata 2021-20127, dlatego też  jesteśmy w pełni otwarci na głosy wszystkich beneficjentów, którzy otrzymują dofinansowanie – dodała Rzepecka.

  Oprócz formuły debaty, seminarium składało się m.in. z części warsztatowej, tak by zaktywizować uczestników do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, postulatami i pomysłami na przyszłość  na  innowacyjne produkty transgraniczne, w szczególności na obszarach górskich. Wśród takich pomysłów i inspiracji na najbliższe lata znalazło się m.in. propagowanie sprawdzonej już w rejonach górskich Hiszpanii i Portugalii – idei tzw. Ekomuzeów, sprzyjających nie tylko ochronie dziedzictwa, ale także aktywizacji lokalnych społeczności.

  Idea ekomuzeologii narodziła się we Francji pod koniec lat 60. XX wieku jako odpowiedź na tradycyjne, nienadążające za zmianami społecznymi i kulturowymi, prezentowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Pierwsze zalążki ekomuzealnictwa na terenie Polski pojawiły się pod koniec lat 90., natomiast właściwy rozwój datuje się od początków XXI wieku. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 50 ekomuzeów, najwięcej na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

  Spotkanie w Nowym Targu zakończyła wizyta studyjna w Muzeum Drukarstwa, stanowiącego rezultat dużego transgranicznego projektu, który został zrealizowany w latach 2017-2018 przez Gminę Miasto Nowy Targ z partnerami ze Słowacji.

  Galeria zdjęć

 • środa, 20 listopada 2019
  Promocja zdrowia i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz współczesne wyzwania w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych u seniorów – to główne tematy debat, jakie odbyły się w ramach IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki. – Duża grupa seniorów w Polsce może mieć zaburzenia psychiczne. Lekarze twierdzą, że często są one jednym z największych wyzwań dotyczących starości. W świetle powyższych ustaleń, ochronę zdrowia psychicznego należy traktować jako jedną z najważniejszych kwestii zdrowia publicznego – podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa w przemówieniu otwierającym Kongres. (...) więcej

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 przeznaczyliśmy jako region ok. 43 mln euro na rozwój opieki długoterminowej seniorów, wsparcie opiekunów nieformalnych oraz finansowanie tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

  – zaznaczyła Marta Malec-Lech.

  Organizatorem i gospodarzem Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki już po raz czwarty był Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego reprezentowany przez Dyrektor Joannę Urbanowicz.

  Uczestnicy pierwszej debaty, dotyczącej promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, dyskutowali m.in. o roli nowych technologii w profilaktyce chorób psychicznych, monitoringu zdrowia psychicznego oraz metodach skutecznej komunikacji z osobą starszą. Poruszony został również temat psychoedukacji kadr medycznych, pacjentów, członków rodzin oraz opiekunów osób starszych.

  W debacie wzięli udział m.in. prof. dr hab. Stanisława Golinowska (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński), dr n. med. Łukasz Cichocki (Małopolski konsultant wojewódzki ds. psychiatrii), Rafał Janas (Ekspert Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia), dr n. med. Maciej Matuszczyk (Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, Zabrze), Hazel Brown (Local Solutions, Liverpool, ekspert projektu ITHACA), oraz Danuta Parlak (psycholog, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO).

  W czasie drugiej debaty, poświęconej współczesnym wyzwaniom w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych u seniorów, poruszono tematykę m.in. stygmatyzacji osób chorych psychicznie, oraz dostępności leczenia psychiatrycznego i psychologicznego. Omówiono również problem uzależnień u osób starszych i wpływu bólu na stan psychiczny.

  W dyskusji uczestniczyli m.in. Cécile van Glabbeek (GGZ Breburg, Holandia, ekspert projektu ITHACA), dr n. med. Anna Borratyńska (specjalista neurolog, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II), lek. med. Anna Depukat (specjalista psychiatra, Zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie), Dorota Krakowska (Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa ds. polityki społecznej), Piotr Stelmaszewski (Prezes Fundacji "CREATOR ARS VITAE") oraz dr n. med. Marzena Dubiel (Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków).

  Zwieńczeniem Kongresu była sesja warsztatowa, dotycząca efektywnej komunikacji z osobą starszą. Warsztaty poprowadzili specjaliści ze Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

  Ze szczegółami dotyczącymi tego wydarzenia można zapoznać się w Raporcie - relacji z Kongresu.

  Galeria zdjęć

 • czwartek, 31 października 2019
  Jak wspierać osoby w podeszłym wieku z chorobami i zaburzeniami psychicznymi? To będzie główny temat IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, zaplanowanego 15 listopada w Krakowie. (...) więcej

  Choć będzie to już czwarty Kongres, to jednak zupełnie inny, bo po raz pierwszy współorganizatorami będą województwa śląskie i opolskie, z którymi Małopolska współtworzy Dom Polski Południowej w Brukseli.Do debaty zgłosili akces przedstawiciele regionów partnerskich projektu ITHACAInnowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich"” (Program Interreg Europa) z Wielkiej Brytanii i Holandii.Dzięki temu będzie okazja do rozmowy w szerszym gronie nad problemami, nękającymi wszystkie regiony Europy i świata.

  Choroby i zaburzenia psychiczne stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych źródeł niesprawności życiowej ludzi na całym świecie, w szczególności osób w podeszłym wieku. Są narastającym problemem we współczesnej psychiatrii. W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znajdują się na drugim miejscu chorób powodujących niesprawność, po schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Do 2030 roku znajdą się na miejscu pierwszym


  prognozuje Marta Malec – Lech z zarządu województwa małopolskiego.   

  W tej edycji obok debaty i wykładów, wygłaszanych przez znakomitych ekspertów, będą warsztaty, podczas których można będzie posiąść praktyczne umiejętności i uzyskać cenne wskazówki w codziennej pracy i życiu m.in. w zakresie efektywnej komunikacji z osobami starszymi, cierpiącymi na zaburzenia poznawcze.

  Nowością będzie mini-wystawa obrazów, stworzonych przez seniorów. Prace – specjalnie na wydarzenie – udostępni Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

  Zachęcamy do zapoznania się z programem Kongresu. Zapraszamy do Krakowa! 

  https://www.malopolska.pl/iv-malopolski-kongres-srebrnej-gospodarki