Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

CRinMA

TYTUŁ PROJEKTU: "ZASOBY KULTUROWE NA OBSZARACH GÓRSKICH - CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAIN AREAS" (Akronim: CRinMA).

Obszary górskie w Małopolsce (Niedzica)

PARTNER WIODĄCY: Województwo Małopolskie (Polska)

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Województwo Podkarpackie (Polska)
 2. Regionalna Agencja Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja)
 3. UNCEM Piemont – Unia Gmin i Powiatów Górskich Piemontu (Włochy)
 4. AEM Promonte – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich (Francja)
 5. Gmina Montalegre (Portugalia)
 6. INORDE – Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense  (Hiszpania)

KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR: 1.217.250,00 Euro, w tym Małopolska: 218.600,00 Euro

OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 - 30.06.2021

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg EUROPA (4 oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

Dziedzictwo materialne i niematerialne

Tradycyjna kultura ludowa stanowi ważny element materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach górskich Małopolski (fot.J.Waruś)

W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Interreg Polska-Słowacja, ALCOTRA – Włochy, Francja oraz POCTEP – Portugalia, Hiszpania), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Transgranicznym Parku Gêres-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.

Projekt CRinMA, którego liderem jest Województwo Małopolskie, został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Dzięki temu uda się jeszcze skuteczniej promować i chronić dorobek społeczności, które żyją na terenach najważniejszych pasm górskich w Europie. Wszystkie działania CRinMy będą też odpowiednio oznakowane graficznie oraz promowane przy użyciu #EuropeForCulture.

Logotyp promocyjny projektu CRinMA

Więcej szczegółów o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg EUROPE.

Ulotka w wersji elektronicznej (PL) - do pobrania.


DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

 • poniedziałek, 01 czerwca 2020
  W ciekawej i nowoczesnej edytorskiej formule ukazała się kolorowa broszura poświęcona prezentacji wybranych aspektów zarządzania dziedzictwem kulturowym na obszarach górskich trzech transgranicznych regionów Europy: Karpat (pogranicze polsko-słowackie), Alp (pogranicze francusko-włoskie) oraz terenu górskiego rezerwatu biosfery wyróżnionego przez UNESCO, Parku Gerês-Xurés (pogranicze portugalsko-hiszpańskie). (...) więcej

  Niniejsza publikacja przedstawia jedynie fragmentaryczny obraz kulturowej różnorodności i dynamiki dziedzictwa w poszczególnych regionach objętych projektem – zarówno w materialnym, jak i niematerialnym wymiarze. Opracowanie to uświadamia nam jednocześnie, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony zasobów kulturowych i naturalnych, które pojawiają się na danym geograficznym obszarze górskim, jest podobnych, niezależnie od granic administracyjnych.

  Zapraszamy do lektury!

  Broszura w wersji elektronicznej (PL)  - do pobrania

  Broszura w wersji adaptowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową - do pobrania

  Broszura w wersji angielskiej (EN) - do pobrania