Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

InnoBridge

TYTUŁ PROJEKTU: "InnoBidge – zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny" (ang. bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way).

Naukowiec prowadzący badania z mikroskopem

PARTNER WIODĄCY: Region Dolnej Austrii (Austria)

PARTNERZY PROJEKTU:

1. FUESCYL – Fundacja Uniwersytetów i Szkolnictwa Wyższego Regionu Kastilla i León (Hiszpania)
2. Autonomiczna Prowincja Bolzano – Południowy Tyrol (Włochy)
3. Pannon Novum – Regionalna Agencja Innowacji Zachodniego Kraju Zadunajskiego (Węgry)
4. Rada Regionu Tampere (Finlandia)
5. ADRAL – Agencja Rozwoju Regionalnego Alentejo (Portugalia)
6. Fundacja "Stowarzyszenie Rozwoju Sofii" (Bułgaria)
7. Fundusz Badań Stosowanych i Komunikacji (Bułgaria)
8. Województwo Małopolskie (Polska)

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU: 1 756 884 EUR.

BUDŻET MAŁOPOLSKI W PROJEKCIE: 81 766 EUR (z czego 85%, tj. 69 501,10 EUR refundowane z UE (EFRR).

WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – 15%, tj. 12 264,90 EUR.

OKRES REALIZACJI: 9.02.2016 - 31.03.2021.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg EUROPA. Realizatorem projektu ze strony Małopolski jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

InnoBridge to projekt, który ma na celu udoskonalenie regionalnej polityki innowacyjności w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy. Jednym ze sposobów wsparcia inteligentnych specjalizacji regionu  jest rozwój potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw  z wykorzystaniem środków publicznych (UE i regionu). Partnerzy projektu poruszają kluczowy problem (próbują znaleźć odpowiedź), w jaki sposób skutecznie wykorzystać fundusze UE, aby móc zwiększyć innowacyjność regionu, w tym wspierać zdolność przedsiębiorstw do komercjalizacji  wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), wytwarzanych w publicznych i prywatnych ośrodkach badawczych.

Jak pokazują badania, Małopolska dysponuje jednym z czołowych potencjałów naukowych w porównaniu do innych województw w Polsce. Potencjał ten nie przekłada się jednak w satysfakcjonującym stopniu na konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw. Sprawniejsza komercjalizacja wiedzy i wyników prac B+R  to więcej innowacyjnych produktów i firm, a w konsekwencji większa liczba lepiej wynagradzanych miejsc pracy i lepsze wykorzystanie bogatego potencjału Małopolski. 

Wizyta studyjna uczestników projektu InnoBridge w Małopolsce

Wizyta studyjna uczestników projektu InnoBridge w Małopolsce (fot. archiwum UMWM)). W ramach projektu Małopolska udoskonala regionalną politykę innowacyjności, w tym instrumenty finansowe nakierowane na wzmocnienie współpracy nauki i biznesu oraz wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Najważniejszym instrumentem finansowym w regionie jest "Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Wymierną korzyścią projektu jest m.in. wzmocnienie współpracy na linii nauka - biznes w szczególności w ramach Grup Roboczych  ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Jest to kluczowe  narzędzie procesu określanego jako proces przedsiębiorczego odkrywania nowych obszarów przewagi konkurencyjnej regionu, które mogą rozwinąć, uzupełnić lub zastąpić obecne inteligentne specjalizacje. Jest to proces oddolnego badania potrzeb i animowania współpracy międzysektorowej ok. 130 reprezentantów przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Projekt InnoBridge daje również unikalną możliwość poznania rozwiązań innych regionów europejskich w zakresie usprawniania transferu i komercjalizacji wiedzy i ich przeniesienia do Małopolski.

Ulotka promująca projekt InnoBridge (PL)

Publikacja projektowa w wersji elektronicznej - InnoBride Experience Book (EN) 

Więcej o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg EUROPE

Logotyp promocyjny projektu InnoBridge