Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

HoCare2.0

TYTUŁ PROJEKTU: "Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach poczwórnej helisy oraz wdrażanie zasad współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji" (ang. Delivery and deployment of Innovative solutions for HomeCare by strengthening quadruple helix cooperation and applying principles of co-creation ijn territorial innovation ecosystems)

Opieka domowa

PARTNER WIODĄCY: Centralna Transdunajska Regionalna Agencja Innowacji  (Székesfehérvár, Węgry)

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (Rzeszów, Polska);
 2. Centrum Wsparcia Biznesu (Kranj, Słowenia);
 3. Carus Consilium Saxony GmbH (Drezno, Niemcy);
 4. Narodowe Centrum Zdrowia (Budapeszt, Węgry);
 5. Województwo Małopolskie (Polska);
 6. Instytut Usług Socjalnych (Praga, Czechy);
 7. Drezdeński Szpital Uniwersytecki (Drezno, Niemcy);
 8. Centrum Innowacji DEX (Liberec, Czechy);
 9. Izba Handlu (Cremona, Włochy);
 10. Region Lombardii (Mediolan, Włochy)

KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR: 1 995 503,03 euro, w tym Małopolska: 165 720,40 euro

OKRES REALIZACJI: 01.04.2019 - 31.03.2022

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa Centralna  (1.oś priorytetowa: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności).

Celem projektu HoCare2.0 jest rozwijanie ekosystemów z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym, między innymi w oparciu o innowacyjne rozwiązania IT oraz dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych i ich formalnych lub nieformalnych opiekunów. 

Projekt HoCare2.0 ma za zadanie promowanie wdrażania wysoko innowacyjnych rozwiązań dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w procesie wspólnego tworzenia, tj. we współpracy z przedstawicielami biznesu, nauki, administracji, a przede wszystkim we współpracy z użytkownikami usług domowych. Dzięki temu stopniowo będą się zmieniać ekosystemy innowacji i przekształcać w kierunku „Otwartych Innowacji 2.0”.

W ramach projektu zostaną wspólne zaprojektowane innowacyjne rozwiązania w tzw. laboratorium współtworzenia, następnie opracowane przez lokalne przedsiębiorstwa i wdrożone przez podmioty publiczne. Taki sposób zapewni prawidłowe zrozumienie potrzeb osób korzystających z opieki.

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie laboratoriów i narzędzi do współtworzenia, powołanie międzynarodowej sieci, opracowanie wspólnej strategii i planu działania dla przejścia do koncepcji otwartych innowacji 2.0 opartych na ekosystemach innowacji („Open Innovation2.0”). Zaprojektowane i przetestowane narzędzi pomogą regionom sprostać wyzwaniom w obszarze srebrnej gospodarki i przyśpieszą wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji.

Łóżko ułatwiające wstawanie do opieki długoterminowej w domu

Łóżko ułatwiające wstawanie "Vertica Homcare" to przykład innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie sprzętu do opieki długoterminowej w domu. Ułatwia chorym i niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, zwiększając komfort życia i przyspieszając proces rekonwalescencji (źródło: www.burmeier.com/pl)

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie laboratoriów i narzędzi do współtworzenia, powołanie międzynarodowej sieci, opracowanie wspólnej strategii i planu działania dla przejścia do koncepcji otwartych innowacji 2.0 opartych na ekosystemach innowacji („Open Innovation2.0”). Zaprojektowane i przetestowane narzędzi pomogą regionom sprostać wyzwaniom w obszarze srebrnej gospodarki i przyśpieszą wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji.

Więcej o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg Europa Centralna.

Ulotka w wersji elektronicznej (PL)  - do pobrania

Narzędzie dla sektora publicznego na rzecz współtworzenia publicznych usług opieki zdrowotnej i społecznejdo pobrania.

Logotyp promocyjny projektu Hocare2.0

DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

 • piątek, 12 lutego 2021
  Serdecznie zachęcamy do lektury wyjątkowej publikacji pt. „Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski", wydanej w formule poradnika przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej. (...) więcej
  Redakcja poradnika, w „Słowie wstępnym” pisze m.in. „Małopolska to pierwszy region, który podjął wyzwanie sformułowania rekomendacji stanowiących odpowiedź na zmiany demograficzne w naszym kraju. Dlatego mamy ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce poradnik poświęcony polityce senioralnej Małopolski". Poradnik powstał  w wyniku prac zespołu ekspertów z wielu dziedzin, m.in. ochrony zdrowia, polityki społecznej, rynku pracy, edukacji, kultury, nowych technologii".
  Rekomendacje zawarte w tej publikacji mają pomóc w realizacji koncepcji srebrnej gospodarki w Małopolsce poprzez zaangażowanie różnego typu organizacji w działania na rzecz budowania świadomości społecznej o szansach rozwoju, jakie stwarza starzejące się społeczeństwo.
  Publikacja kierowana jest do samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni, mediów, a także przedstawicieli biznesu.

  Poradnik w wersji elektronicznej (PL) -  do pobrania