Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

UGB

TYTUŁ PROJEKTU: "MIEJSKIE PRZESTRZENIE ZIELENI – Inteligentne zintegrowane modele dla zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni tworzącymi zdrowsze i przyjazne środowisko (ang. UGB - URBAN GREEN BELTS" (ang. Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments).

Zdjęcie ilustrujące przykładową aranżację pasów zieleni na obszarze miejskim

PARTNER WIODĄCY: Gmina Budapeszt, Dzielnica 12 (Węgry)

PARTNERZY PROJEKTU:

  1. Regionalne Centrum ds. Środowiska dla Europy Centralnej i Środkowej (Węgry, Szentendre);
  2. iSPACE Studio Badawcze (Austria, Salzburg);
  3. Gmina Praga, Dzielnica 6 (Czechy);
  4. Regionalna Agencja Rozwoju Zadar, ZADRA NOVA (Chorwacja);
  5. Województwo Małopolskie (Polska);
  6. Agencja Rozwoju Maribor (Słowenia);
  7. Instytut Badawczy Słoweńska Akademia Nauk, ZRC SAZU (Słowenia);
  8. Gmina Padwa (Włochy);
  9. Gmina Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej (Polska).

BUDŻET PROJEKTU: 2 391 306,02 euro, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 2 005 049,99 euro, budżet projektu dla Województwa Małopolskiego: 150 580,02 euro.

OKRES REALIZACJI: 01.06.2016 – 31.05.2019

Projekt „Miejskie Przestrzenie Zieleni” został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Ideą przewodnią projektu są rozwiązania służące ochronie terenów zielonych w otoczeniu i  przestrzeni dużych miast, zwane w  języku angielskim "urban green belts". W Polsce określa się je "miejskimi przestrzeniami (pasami) zieleni", a także "zielonymi pierścieniami wielkich miast".

Główne cele projektu Urban Green Belts (UGB) dotyczą usprawnienia systemu zarządzania, planowania oraz procesu decyzyjnego w sektorze publicznym, w szczególności  zaś w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) powiązanych z miejskimi przestrzeniami zieleni i tym samym stworzenie trwałych systemów (modeli) zarządzania tymi terenami w miastach.

Aby to osiągnąć, partnerzy projektu w pierwszej kolejności przeprowadzili badanie bazowe zawierającego syntezę siedmiu lokalnych ocen funkcjonalnych obszarów miejskich (w tym dobre praktyki), jak również  wyniki analizy dokumentów dostępnych na poziomie europejskim. Opracowanie to było podstawą do przygotowania w dalszej części projektu inteligentnych modeli dla zintegrowanego zarządzania miejskimi terenami zieleni i planów działania w powiązaniu ze strategiami regionalnymi partnerów projektu.

Piknik edukacyjny w Lesie Witkowickim nazwanym

Piknik edukacyjny w Lesie Witkowickim nazwanym "zielonym żywym laboratorium" (green living lab) na potrzeby projektu (fot. archiwum ZZM w Krakowie).

Województwo Małopolskie wdrażało projekt UGB przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. Przedsięwzięcie był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania modelu zarządzania miejskimi terenami zielonymi, w tym. min. rewitalizacji infrastruktury Lasu Witkowickiego.

Warto dodać, iż w ramach projektu opracowany został Lokalny Plan Działania dla Małopolski (Roadmap) - dokument, w którym opisano dobre praktyki i rozwiązania z zakresu „Urban Green Belts” w innych miastach i regionach, w celu ich transferu do miast i gmin miejsko-wiejskich Małopolski. Mowa m.in. o ogrodnictwie miejskim, w tym zakładaniu ogrodów społecznych i parków kieszonkowych, edukacji ekologicznej i innych rozwiązaniach wpływających na poprawę życia w mieście.

Uczestnicy pikniku w Lesie Witkowskim w ramach projektu UGB

Film promujący projekt UGB

Lokalny Plan Działania dla Małopolski (Roadmap) wraz z dobrymi praktykami

Streszczenie Badania Bazowego zawierające syntezę 7 lokalnych  ocen partnerów

Streszczenie Podręcznika Inteligentnego Zarządzania Zielenią

Więcej szczegółów o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg Central Europe

 

logotyp promocyjny projektu UGB