Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

ITHACA

TYTUŁ PROJEKTU: "INNOWACJE W ZDROWIU I OPIECE DLA WSZYSTKICH - InnovaTion in Health And Care for All" (Akronim: ITHACA).

Grafika przedstawiająca rodzinę

PARTNER WIODĄCY: Prowincja Północnej Brabancji (Holandia)

PARTNERZY PROJEKTU:

  • Region Zelandii (Dania),
  • Uniwersytet w Lublanie (Słowenia),
  • Autonomiczny Region Friuli-Wenecja Julijska (Włochy),
  • NHS Liverpool Clinical Commissioning Group (Wielka Brytania),
  • Autonom Lab z Limoges (Francja),
  • BIOEF – Baskijska Fundacja na rzecz Innowacji i Badań w obszarze zdrowia (Hiszpania),
  • Województwo Małopolskie (Polska),
  • Kraj związkowy Badenia-Wirtembergia (Niemcy).

KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR: 1.923.679,20 Euro, w tym Małopolska: 153.844,90 Euro

OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 - 31.12.2021

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg EUROPA (1. oś priorytetowa: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje).

Celem projektu jest zidentyfikowanie innowacji w opiece społecznej i zdrowotnej oraz udoskonalenie polityk publicznych w tym zakresie. Partnerzy wspierają działania mające na celu budowanie i rozwijanie ekosystemów działających na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Aby to osiągnąć, niezbędnym warunkiem jest dokonanie oceny istniejących zasobów i powiązań, zaangażowanie różnego typu instytucji działających w regionie w proces wymiany doświadczeń między partnerami projektu, a w rezultacie wypracowanie realnych rekomendacji dla polityk publicznych.

Ekosystem to słowo klucz w projekcie ITHACA. Może on przyjąć formę poczwórnej helisy (sieci współpracy obejmującej władze publiczne, instytucje naukowe, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie), której tworzenie – a raczej wzmocnienie – jest ambicją Województwa Małopolskiego. Jednakże nie jest to traktowane jako cel sam w sobie, a jedynie sposób na osiągnięcie celu głównego, jakim jest kształtowanie europejskiego rynku opieki zdrowotnej i społecznej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Na zdjęciu łóżko, sprzęt medyczny

Living Lab IRIS w Lublanie oraz dom demonstracyjny LebensPhasenHaus w Tybindze są przestrzenią do testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane, fot.M.Klimczyk

Wartością dodaną projektu ITHACA jest rozwinięta metodologia wymiany doświadczeń, prowadzona w formule oceny wzajemnej (peer evaluation). Podczas wizyt studyjnych u poszczególnych partnerów,  eksperci oraz przedstawiciele poczwórnej helisy z regionów partnerskich zapoznawali się z rozwiązaniami stosowanymi w regionie gospodarza, a następnie podczas warsztatów dokonywali ich oceny i proponowali rekomendacje do zmian i  usprawnień (EEPE - Exchange of Experience and Peer Evaluation). Wskazywali również, które dobre praktyki można by przetransferować do innych regionów partnerskich projektu. Efektem tych warsztatów są studia przypadku (ang. Case Study Reports – dostępne w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej projektu.

Ulotka_o_projekcie_IHTACA.pdf

Więcej o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg EUROPE.

Logo ITHACA

DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

Więcej informacji wkrótce.