Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ochrona przed hałasem

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/663/13 z dnia 30 września 2013 r. przyjął zaktualizowany Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmuje łącznie 805,35 km dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz 106,5 km linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie. Dokument wykazał wystąpienie przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu wzdłuż dróg o łącznej długości 501,5 km.

Celem dokumentu jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez budowę w perspektywie do roku 2033 ok. 39,1 km ekranów akustycznych oraz zastosowanie ok. 382 km nawierzchni o obniżonej hałaśliwości.

Odpowiedzialnymi za realizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego są zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej (tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Małopolska S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.).

W lipcu 2015 roku dokument został rozszerzony o dodatkowe 6 odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, na podstawie map akustycznych przekazanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Program ochrony środowiska przed hałasem został rozszerzony o drogi w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz dróg w zarządzie Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Ostatnia aktualizacja Dokumentu została przeprowadzona w marcu br. Dotyczyła dróg krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz linii kolejowych w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków

Uchwała Nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków – Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.