Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ochrona przed hałasem

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLIV/678/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjął aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, na podstawie map akustycznych przekazanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Ponadto, 25 marca 2019 r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr VII/63/19 dokonał kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego o mapy akustyczne przekazane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

W efekcie, dokument obejmuje 657,131 km dróg krajowych oraz 97,649 km linii kolejowych, 35,52 km autostrady oraz 233,14 km dróg wojewódzkich. Dla tych odcinków wyznaczono potrzebę zastosowania ok. 306,173 km nawierzchni o obniżonej hałaśliwości oraz konieczność budowy ok. 4,52 km ekranów akustycznych. Termin realizacji działań naprawczych określonych w powyższych Programach wyznaczono do 2022 roku w przypadku priorytetu wysokiego lub bardzo wysokiego, do 2025 roku o priorytecie średnim, do 2033 roku w przypadku niskiego priorytetu.

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XVIII/247/20 z dnia 24 lutego 2020 r. przyjął Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego dla terenów w otoczeniu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. Wynika to z faktu, iż przed rokiem 2017, przedmiotowy Port obsługiwał mniej niż 50 tys. operacji lotniczych rocznie i nie podlegał mapowaniu akustycznemu oraz obowiązkowi sporządzania programu. Dokument objął tereny występujące w zasięgu oddziaływania akustycznego Portu w granicach gmin Zabierzów, Liszki, Kraków, Czernichów, Zielonki oraz Krzeszowice o łącznej powierzchni 46 km2. Program określa 5 głównych działań naprawczych: wprowadzenie kontroli poziomu emisji hałasu w porze nocnej – system „Quota Count”, wprowadzenie obowiązywania ciszy nocnej („core night”) od godziny 1:00 do 5:00, obniżenie emisji do środowiska hałasu innych źródeł niż pochodzący z operacji lotniczych, kontynuowanie przez Port programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców wewnątrz OOU, poprzez finansowanie poprawy izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, aktualizacja obszaru ograniczonego użytkowania. Działania te wdrażane są w perspektywie krótkookresowej (2020-2025) oraz średnio- i długookresowej (po 2025 roku).

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 14 listopada 2019 r., sejmik województwa w terminie do 18 lipca 2024 r. zobowiązany jest do uchwalenia nowego programu ochrony środowiska przed hałasem.