Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ochrona przed hałasem

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/663/13 z dnia 30 września 2013 r. przyjął zaktualizowany Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmuje łącznie 805,35 km dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz 106,5 km linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie. Dokument wykazał wystąpienie przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu wzdłuż dróg o łącznej długości 501,5 km.

Celem dokumentu jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez budowę w perspektywie do roku 2033 ok. 39,1 km ekranów akustycznych oraz zastosowanie ok. 382 km nawierzchni o obniżonej hałaśliwości.

Odpowiedzialnymi za realizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego są zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej (tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Małopolska S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.).

W lipcu 2015 roku dokument został rozszerzony o dodatkowe 6 odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, na podstawie map akustycznych przekazanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Program ochrony środowiska przed hałasem został rozszerzony o drogi w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz dróg w zarządzie Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Ostatnia aktualizacja Dokumentu została przeprowadzona w marcu 2020 r. Dotyczyła dróg krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz linii kolejowych w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków

Uchwała Nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków – Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego – dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

Program został przyjęty Uchwałą SWM nr Nr XVIII/247/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przygotowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmującego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice było zaliczenie lotniska do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Niniejszy Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmujący Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice stanowi pierwsze opracowanie tego dokumentu. Dotychczas, przed rokiem 2017, przedmiotowy Port obsługiwał mniej niż 50 000 operacji lotniczych rocznie i nie podlegał mapowaniu akustycznemu oraz obowiązkowi sporządzania programu ochrony środowiska przed hałasem.