Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

STOB regions

TYTUŁ PROJEKTU: "STOB regions – Sukcesja i transfer firm w regionach" (ang. Succession and Transfer of Business in Regions, akronim: STOB regions).

Symboliczne przekazanie pałeczki jako ilustracja sukcesjii w firmie

PARTNER WIODĄCY: IHK-Projektgesellschaft mbH – Spółka Izby Handlu i Przemysłu we Wschodniej Brandenburgii (Niemcy)

PARTNERZY PROJEKTU:

  1. Województwo Małopolskie (Polska),
  2. Region Danii Południowej (Dania),
  3. Kainuun Etu Ltd – Agencja Rozwoju Regionalnego w Kainuu (Finlandia),
  4. Agencja Rozwoju Regionalnego w Płowdiw (Bułgaria),
  5. Okręg Ilfov (Rumunia),
  6. BSC Kranj – Agencja Rozwoju Regionalnego w Górnej Krainie (Słowenia),
  7. Izba Handlowa w Sewilli (Hiszpania),
  8. Berlińska Szkoła Ekonomii i Prawa (Niemcy).

KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR: 1.676.103,35 Euro, w tym Małopolska: 165.070,00 Euro.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg EUROPA (2. oś priorytetowa: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw). Realizatorem projektu ze strony Małopolski jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie jak wspierać sprawne przekazywanie firmy następcom. W Unii Europejskiej firmy rodzinne stanowią około 60% wszystkich działających przedsiębiorstw. Co więcej, aż 1/3 z nich zmieni właściciela w ciągu najbliższych 10 lat. Sytuacja w Polsce i w naszym regionie stanowi jeszcze większe wyzwanie, gdyż aż 89% przedsiębiorstw rodzinnych należy do pierwszego pokolenia właścicieli i powstało w pierwszych latach po urynkowieniu gospodarki w 1989 r.

Sukcesja, zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm rodzinnych, jest więc nieunikniona i w najbliższych latach stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających polski biznes. Szacuje się, że rocznie takich firm może być nawet 100 tys. Dlatego też tak ważne jest by już teraz wypracować skuteczne narzędzia, które usprawnią ten proces. Projekt STOB regions - Sukcesja i transfer firmregionach ma być swego rodzaju wyjściem naprzeciw zagrożeniom przyszłości związanym z przejmowaniem sterów w firmach przez młodsze pokolenie. Przedsięwzięcie to  służy również podniesieniu świadomości na temat znaczenia prawidłowego przebiegu transferu biznesu wśród przedsiębiorców.

Sesja plenarna i warsztaty uczestników projeku STOB regions podczas wizyty studyjnej w Małopolsce

Sesja plenarna i warsztaty uczestników projeku STOB regions podczas wizyty studyjnej w Małopolsce (fot. archiwum UMWM).

W ramach działań projektowych na uwagę zasługuje opracowana i wdrożona zmiana dokumentów strategicznych Małopolski, w tym m.in. ujęcie wprost procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji do katalogu usług doradczych, które mogą być świadczone i współfinansowane w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo RPO WM  na lata 2014–2020.

Wymierną korzyścią projektu jest  wzmocnienie współpracy z instytucjami w regionie w ramach tzw. Regionalnej Grupy Interesariuszy, co pozwoli zoptymalizować poznane rozwiązania i dostosować je do specyfiki regionu. W efekcie tej współpracy opracowany został „Plan działania dla Małopolski” w obszarze wsparcia procesów sukcesyjnych, zawierający katalog działań  i rekomendacji do wdrożenia na najbliższe lata.

Projekt STOB regions daje również unikalną możliwość poznania rozwiązań innych regionów europejskich m.in. dzięki przeprowadzonej analizie polityk poszczególnych regionów (tzw. peer review). Lista dobrych praktyk, pochodzących również z Małopolski dostępna jest na stronie: https://www.interregeurope.eu/stobregions/good-practices/. Należy także podkreślić fakt, iż Małopolska przystąpiła do tego międzynarodowego projektu jako jedyny region z Polski, wychodząc naprzeciw wyzwaniom sukcesji i transferu biznesu w firmach.

Ulotka o projekcie STOB regions

Więcej o projekcie na stronie internetowej Interreg EUROPE

Logotyp promocyjny projektu STOB regions