Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Podmioty lecznicze

W województwie małopolskim w ramach stacjonarnej opieki medycznej w 2016 roku funkcjonowało 131 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń stacjonarnych, w tym: 13 szpitali wojewódzkich (w tym 1 działający w formie spółki), 19 szpitali powiatowych, 8 szpitali resortowych, 52 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działających w formie spółek (w tym 3 zakłady o profilu psychiatrycznym) oraz 39 publicznych i niepublicznych zakładów opieki długoterminowej tj. zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.

Łączna liczba łóżek w opiece stacjonarnej w województwie małopolskim na koniec 2016 roku wynosiła 19 541 łóżek.

Wskaźnik liczby łóżek ogółem na 10 000 mieszkańców województwa w jednostkach publicznych i niepublicznych wzrósł z poziomu 57,67 w 2015 roku – do poziomu 57,77 w 2016 roku.

Rozmieszczenie jednostek opieki stacjonarnej w Województwie Małopolskim:

 

Wykaz podmiotów leczniczych: