Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2021/2022

ROZSZERZENIE LIST WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

19 kwietnia 2022r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 260/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium dla studentów lat wyższych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Zmiana dotyczy przyznania dodatkowych dwóch stypendiów dla studentów lat wyższych.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia:
- w zakresie aktywności społecznej,
- artystyczne.

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia:
- w zakresie aktywności społecznej,
- artystyczne.

************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

1 marca 2022r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium dla studentów lat wyższych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego z środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia:
- w zakresie aktywności społecznej,
- w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
- artystyczne,
- sportowe.

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia:
- w zakresie aktywności społecznej,
- w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
- artystyczne.

Listy wniosków o przyznanie stypendium pozostawione bez rozpoznania za szczególne osiągnięcia:
- w zakresie aktywności społecznej,
- w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
- artystyczne,
- sportowe.

************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2021/2022

18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów oraz studentów pierwszego roku w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rankingowa wniosków dla studentów I roku

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rankingowa wniosków dla studentów I roku

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rankingowa wniosków dla studentów I roku

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie nauk humanistycznych:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rankingowa wniosków dla studentów I roku

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rankingowa wniosków dla studentów I roku

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rankingowa wniosków dla studentów I roku

 

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

- lista rezerwowa dla uczniów szkół podstawowych
- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla studentów I roku

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rezerwowa dla uczniów szkół podstawowych
- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rezerwowa dla uczniów szkół podstawowych
- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla studentów I roku

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rezerwowa dla uczniów szkół podstawowych
- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla studentów I roku

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych:

- lista rezerwowa dla uczniów szkół podstawowych
- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla studentów I roku

 

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista dla studentów I roku

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista dla studentów I roku

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie nauk humanistycznych pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista dla studentów I roku

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista dla studentów I roku

 

*****************************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2021/2022

I.  Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady wsparcia określa: 
Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji
do pobrania tutaj

UWAGA!!
1) Jeżeli Wnioskodawca stara się o więcej niż jeden rodzaj stypendium to na każde z nich należy złożyć OSOBNY wniosek (ilość wniosków=ilość stypendium). Wówczas wypełnione wnioski należy przesłać w JEDNEJ kopercie. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. razem spięte lub zszyte.

2) Jeżeli Wnioskodawca chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla więcej niż jednego Ucznia (Dziecka) – powinien wypełnione wnioski przesłać w JEDNEJ KOPERCIE. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. razem spięte lub zszyte.

! Uprasza się o złożenie W JEDNEJ KOPERCIE WSZYSTKICH WNIOSKÓW z jednego adresu zamieszkania Ucznia/Uczniów, Studenta/Studentów ubiegających się o stypendium.

II.  W ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 r. będą przyznawane stypendia dla:

UCZNIÓW: 
klas 5-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych 
i STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
- za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
- za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych,
- za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH
- za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
- za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe.

III.  Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:
- wykaz przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa
programowa kształcenia ogólnego z uwzględnieniem religii/etyki,
-  wykaz przedmiotów humanistycznych,
- wykaz przedmiotów ścisłych,
- wykaz dyscyplin sportowych,
- klauzula informacyjna RODO,
- umowa stypendialna (wzór).

IV. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 16 września do 15 października 2021 r. 

 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji –MPS 2021/2022.
  (jest to sposób rekomendowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną). O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego
 • lub osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  Departament Edukacji – MPS 2021/2022 w lokalizacjach:
  - Kraków, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56,
  - Nowy Sącz, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52,
  - Tarnów, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze.

!! UWAGA: Informujemy, iż nie ma możliwości osobistego składania dokumentów
na os. Teatralnym 4A w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników, informujemy, iż od dnia 17 sierpnia 2020 r. do odwołania UMWM zostaje całkowicie zamknięty dla interesantów zewnętrznych – z wyłączeniem przyjmowania dokumentów na dzienniku podawczym w Krakowie (ul. Racławicka 56), Nowym Sączu lub Tarnowie. Tym samym, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem".

V.  Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

VI.  Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sekretariat Departamentu Edukacji:
tel.: 12 61 60 700,
e-mail:
 
Zespół ds. Stypendiów:
Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Inspektor, tel. 12 61 60 743,
Wojciech Kucharski – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 728,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Alicja Burek – Referent, tel. 12 61 60 753.
Nowy Sącz

Łukasz Martyka – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 973,
Piotr Grześków – Inspektor, tel. 12 61 60 975.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel. 14 68 88 810 wew. 119,
Dariusz Niedojadło – Starszy Specjalista, tel. 14 68 88 810 wew. 119.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II DLA MISTRZÓW EDUKACJI PRZYZNAWANE JEST ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c). zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną ucznia (.doc, .pdf)
d). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

UWAGA!!
W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §4 ust. 1 pkt 1-5) Regulaminu. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

3. Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, (.doc, .pdf)
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf)
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §5 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3. Wszystkie konkursy/turnieje artystyczne powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora konkursu/turnieju artystycznego (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4. Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §6 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie osiągnięcia / zawody sportowe powinny być poświadczone zaświadczeniem lub kopią zaświadczenia organizatora zawodów sportowych (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIAW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

1.  W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §7 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie olimpiady/konkursy/turnieje (osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach/ turniejach) z przedmiotów humanistycznych powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora olimpiady/ konkursu/ turnieju z przedmiotów humanistycznych (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUKACH ŚCISŁYCH
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

1.  W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
 a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
 b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
 c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §8 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie olimpiady/konkursy/turnieje (osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach/ turniejach) z przedmiotów ścisłych powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora olimpiady/ konkursu/ turnieju z przedmiotów ścisłych (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
W ZAKRESIE MULTIDYSCYPLINARNYCH OSIĄGNIĘĆ
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

UWAGA!! Kwalifikacja na ten rodzaj stypendium następuje z mocy Regulaminu. Nie ma zatem możliwości składania wniosku celem ubiegania się o ten rodzaj stypendium.

1.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §9 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu, tj.:
- ubiegać się jednocześnie o co najmniej dwa rodzaje stypendiów przewidziane w Regulaminie w §3 ust. 1 oraz 2,
- spełnić warunki formalne podczas ubiegania się o co najmniej dwa rodzaje stypendiów przewidziane w Regulaminie w §3 ust. 1 oraz 2 dla każdego z nich.

2.  Punkty Ucznia/Studenta ubiegającego się o stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć stanowią sumę punktów z poszczególnych (wszystkich) rodzajów stypendiów, o jakie ubiega się Uczeń/Student pierwszego roku z wyłączeniem punktów za: średnią ocen, obszar wiejski, trudną sytuację materialną, wielodzietność, niepełnosprawność, niekorzystną sytuację losową – punkty te zliczane są jednokrotnie.

UWAGA!! Stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć może otrzymać tylko Uczeń lub Student pierwszego roku, który nie kwalifikuje się do udzielenia innego wsparcia stypendialnego o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1), z zastrzeżeniem §9 ust. 1. pkt 2).

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

1.  W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a)  pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b)  wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c)   zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach
 ECTS w roku akademickim 2020/2021 wydane przez dziekanat uczelni
 macierzystej,
d)  zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną Studenta (.doc, .pdf)

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §10 ust. 1 pkt 1-4) Regulaminu. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, wymienione w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

3.  Dodatkowo Student lat wyższych może uzyskać punkty m.in. za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a) decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b) oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf)
c) orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
W ZAKRESIE MULTIDYSCYPLINARNYCH UZDOLNIEŃ
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

1.  W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a) pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b) wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2020/2021 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej,
d) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym lub dodatkowych kierunkach studiów lub inny dokument/dokumenty jednoznacznie potwierdzające tę okoliczność.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §11 ust. 1 Regulaminu.

3. Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające inne osiągnięcie/a, wymienione w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

3.  Dodatkowo Student lat wyższych może uzyskać punkty m.in. za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a)  decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b)  oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf)
c)  orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
d)  dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

1.  W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a).  pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b).  wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c).  zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2020/2021 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §12 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie konkursy/turnieje artystyczne powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora konkursu/turnieju artystycznego. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Student lat wyższych może uzyskać punkty m.in. za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a)  decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b).  oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c).  orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
d).  dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

1.  W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
a)  pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
b)  wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
c)  zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2020/2021 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §13 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie osiągnięcia / zawody sportowe powinny być poświadczone zaświadczeniem lub kopią zaświadczenia organizatora zawodów sportowych. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione
w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Student lat wyższych może uzyskać punkty m.in. za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a)  decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf)
b)  oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c)  orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta.
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.