Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Prezydium

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego:

Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

Zadania Sejmiku:

  • uchwalanie statutu województwa,
  • określanie strategii rozwoju regionu, planów regionalnych,
  • wieloletnich programów wojewódzkich,
  • wybór, odwoływanie i kontrola Zarządu Województwa,
  • zarządzanie wojewódzkimi finansami i mieniem województwa,
  • określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa,
  • podejmowanie decyzji dotyczących współpracy zagranicznej na poziomie regionalnym.

Sejmik może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonania określonych zadań. Obecnie działa 17 komisji.

Zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych pracy sejmiku, jego komisji oraz klubów radnych zajmuje się Kancelaria Sejmiku.