Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Prezydium

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 • Rafał Bochenek

 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 • Kazimierz Barczyk

 • Iwona Gibas

 • Wojciech Grzeszek


Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

Zadania Sejmiku:

 • uchwalanie statutu województwa,
 • określanie strategii rozwoju regionu, planów regionalnych,
 • wieloletnich programów wojewódzkich,
 • wybór, odwoływanie i kontrola Zarządu Województwa,
 • zarządzanie wojewódzkimi finansami i mieniem województwa,
 • określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa,
 • podejmowanie decyzji dotyczących współpracy zagranicznej na poziomie regionalnym.

Sejmik może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonania określonych zadań. Obecnie działa 16 komisji.

Zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych pracy sejmiku, jego komisji oraz klubów radnych zajmuje się Kancelaria Sejmiku.