Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zarząd

Marszałek Województwa Małopolskiego:

Witold Kozłowski

Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego:

Łukasz Smółka
Józef Gawron

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego:

Marta Malec-Lech
Iwona Gibas

Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
  • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.
Zarząd Województwa Małopolskiego działa kolegialnie i podejmuje decyzje w trybie konsultatywnym, rozpatrując sprawy w czasie swoich obrad i rozstrzygając je w drodze uchwał, postanowień i decyzji w granicach kompetencji.

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Organizację pracy Zarządu zapewnia Kancelaria Zarządu.