Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wydarzenia

 • wtorek, 05 grudnia 2017
  W dniu 4.12.2017 roku w Krakowskim Teatrze Scena STU Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczył świadectwa dostępności instytucjom kultury Województwa Małopolskiego, które dostosowały swoje obiekty i ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu zgodnie z Wytycznymi dostępności 2017. (...) więcej

  Świadectwa dostępności zostały przyznane w trzech kategoriach: dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu, niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością ruchową. Łącznie przyznano 61 świadectw dostępności dla 33 obiektów.

 • wtorek, 28 listopada 2017
  W poniedziałek 4 grudnia 2017 w Krakowskim Teatrze Scena STU odbędzie się uroczyste wręczenie świadectw dostępności instytucjom kultury Województwa Małopolskiego. Świadectwa zostaną przyznane tym instytucjom, które dostosowały swoje obiekty i ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu zgodnie z Wytycznymi dostępności 2017 i pozytywnie przeszły audyt. (...) więcej

  Wydarzenie to jest zwieńczeniem pierwszego roku realizacji projektu "Małopolska. Kultura wrażliwa", którego głównym celem jest dostosowanie oferty i przestrzeni instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Świadectwa dostępności zostaną przyznane w trzech kategoriach: dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu, niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością ruchową. Świadectwa otrzymają instytucje, które pozytywnie przeszły ocenę dostępności przeprowadzaną przez zespół ekspertów – przedstawicieli instytucji kultury, nauki i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  W projekcie "Małopolska. Kultura wrażliwa" udział wzięły wszystkie 23 instytucje, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ich pracownicy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zasad savoir-vivre oraz profesjonalnej obsługi odwiedzających z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Przeszkolono w sumie prawie 500 osób. W instytucjach utworzono także funkcję menedżera dostępności. Jest to jeden z pracowników wyznaczony do zajmowania się tematyką dostępności i dostosowywania instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Udziela on informacji na temat dostępności instytucji, planuje dostosowania i monitoruje ich wdrażanie. 

  Które z 23 instytucji kultury Województwa Małopolskiego otrzymają świadectwa i w jakim zakresie? Tego dowiemy się 4 grudnia 2017, o godz. 11.00 w czasie uroczystości w Teatrze STU.

  W ramach wydarzenia zostanie wystawiony spektakl "Mały Książę" w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – z audiodeskrypcją, pętla indukcyjną, tłumaczeniem na polski język migowy oraz przestrzenią dla osób poruszających się na wózkach.

  Gośćmi będą dzieci i ich opiekunowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących im. J. Korczaka , Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, nauki i mediów.

  PROGRAM WYDARZENIA

  11.00–11.45 Wręczenie świadectw dostępności przez Leszka Zegzdę – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego
  11.45–12.15 Lunch prasowy
  12.15–13.30 Spektakl "Mały Książę"

 • wtorek, 14 listopada 2017
  Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Dyrektor Centrum Sztuki Mościce Agnieszka Kawa zapraszają do udziału w spotkaniu Małopolska. Kultura wrażliwa – forum ludzi kultury, które odbędzie się 28 listopada 2017 roku w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. (...) więcej

  Kultura powinna być dostępna dla każdego mieszkańca, bez względu na stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, wiek czy miejsce zamieszkania. Takie przeświadczenie przyświeca Województwu Małopolskiemu w działaniach, których celem jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami udziału w wydarzeniach kulturalnych. Z taką intencją powstał też projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa”, który obejmuje szkolenia, spotkania, wymianę doświadczeń oraz zmiany infrastrukturalne.

  „Małopolska. Kultura wrażliwa – forum ludzi kultury”, które odbędzie się w ramach projektu 28 listopada w Centrum Sztuki Mościce, to wyjątkowa okazja do poszerzenia kompetencji w zakresie dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko uczestniczenia w rozwijającej części wykładowej, ale także bezpośredniego spotkania, zadania pytań i dyskusji z zaangażowanymi i kompetentnymi osobami, działającymi w tym zakresie.

  Zapraszamy do udziału w forum ludzi kultury pracowników domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów i wszystkich tych, którzy czują, że współtworzą lokalną kulturę. Wierzymy, że – poza działaniem instytucjonalnym i zmianami systemowymi – to właśnie pracownicy, ich wiedza, doświadczenie i wrażliwość, pozwolą nam wspólnie wykreować nowy kulturalny świat dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Widzimy różne potrzeby. Dołączcie do nas.

  Więcej informacji, program oraz zapisy na www. bit.ly/kultura-wrazliwa