Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szkolenia

Ważnym elementem projektu są szkolenia i warsztaty dla menedżerów dostępności i osób pierwszego kontaktu.

Menedżer dostępności to jeden z pracowników instytucji wyznaczony do zajmowania się tematyką dostępności i dostosowywania instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Udziela on informacji na temat dostępności instytucji, planuje dostosowania i monitoruje ich wdrażanie. Komunikuje konieczność zmian i ich przebieg zarządowi i pracownikom. Wprowadza nowych pracowników w temat dostępności instytucji, organizuje szkolenia z zasad savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami odwiedzającymi instytucję. Inicjuje przygotowanie oferty instytucji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Utrzymuje kontakt z lokalnym środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

W 2017 roku odbyło się sześć spotkań warsztatowych dla menedżerów dostępności. Poświęcone były między innymi tematyce podstawowych zasad savoir-vivre, a także metod dostosowania tekstów, przestrzeni i wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu,. Warsztaty zostały przeprowadzone przez ekspertów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Fundację Siódmy Zmysł i Fundację Kultury Bez Barier.

Osoby pierwszego kontaktu z instytucji kultury Województwa Małopolskiego zostały w 2017 roku przeszkolone w zakresie zasad savoir-vivre oraz profesjonalnej obsługi odwiedzających z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. W 2017 roku przeszkolono w sumie prawie 500 osób z 23 instytucji kultury Województwa Małopolskiego.

J. Martini-Kielan, MIK 2017, ©

Celem szkoleń było uwrażliwienie ich uczestników na potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, które decydują się skorzystać z oferty instytucji kultury, wskazanie największych barier, jakie napotykają, oraz zaproponowanie rozwiązań umożliwiających kompensowanie skutków niepełnosprawności. Szkolenia łączyły formy prelekcyjne z ćwiczeniami, do których byli zapraszani wszyscy uczestnicy. Umożliwiały one osobiste skonfrontowanie się z sytuacją osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz zapoznanie z zasadami właściwego zachowania się w stosunku do nich.

Szkolenia prowadzili trenerzy z Fundacji Kultury Bez Barier.