Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Badania w Turystyce

Piktogramy turystyczne

Ruch turystyczny w Województwie Małopolskim w 2022 r.

Metodologia
Badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2021 r. zostało zrealizowane w oparciu o wywiad bezpośredni prowadzony przez ankieterów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza ankiety (PEPI – Paper and Pencil Interviewing),metodą pozyskania danych z hurtowni danych teleinformatycznych dla dwunastu miesięcy 2022 roku (są to dane o charakterze obserwacyjnym, rejestrujące rzeczywiste zachowania, pozyskane przez aplikacje i strony mobilne wykorzystywane przez użytkowników smartfonów) oraz  analizie danych zastanych (desk research).
Badanymi ankietowymi były osoby odwiedzające Małopolskę określane w zaleceniach statystycznych UNWTO mianem turystów (korzystający przynajmniej z jednego noclegu) oraz odwiedzających jednodniowych, które przybyły w celu poznawczym, wypoczynkowym, zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym i innych. W badaniach pominięto przyjezdnych, którzy deklarowali pobyt przekraczający 90 dni.
Minimalną liczebność próby oraz operat losowania ustalono w oparciu o dane GUS z roku 2021, dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania.
Ustalono, że próba o liczebności n=5 400 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 1,5%. 

Wyniki i wnioski

  • Rozmiary ruchu turystycznego w Małopolsce wykazywały od wielu lat tendencję rosnącą aż do roku 2020, kiedy to 11 marca 2020 WHO ogłosiło pandemię SARS-CoV-2. Dodatkowo 24 lutego 2022 r. Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę, co spowodowało ogromne ruchy migracyjne uchodźców i wyhamowanie ruchu turystycznego, zwłaszcza zagranicznego. 
  • Spadek dotyczył przede wszystkim liczby odwiedzających z zagranicy – o 43,3%, do wielkości 0,73 mln osób.
  • Rozmiary krajowego ruchu turystycznego zwiększyły się natomiast  o 34,7% w stosunku do roku 2021 i ukształtowały się na poziomie 16,2 mln osób.
  • Zmiany wywołane pandemią  i wojna na Ukrainie, ujawniły się także w zachowaniach turystów a mianowicie: turyści byli bardziej oszczędni i wymagający, ale i bardziej ostrożni, ich pobyty były krótsze, skróceniu uległy też terminy rezerwacji, więcej odnotowaliśmy podróży indywidualnych niż grupowych czy służbowych, wzrosła obawa przed podróżowaniem w związku z wojną na Ukrainie i więcej rezygnacji z rezerwacji, częściej pomijane było pośrednictwo biur podróży, dominowała turystyka krajowa. 
  • Najważniejszymi rynkami zagranicznymi dla Małopolski były: Niemcy i Wielka Brytania oraz Francja. Wśród gości krajowych dominowali Małopolanie oraz goście z województwa śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. 
  • Absolutnie dominującym celem przyjazdów do Małopolski był wypoczynek (43,3 % wskazań), turystyka aktywna (16,6 % wskazań) i  zwiedzanie zabytków (12,5 % wskazań).
  • Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2022 r. wyniosły 11,21mld. zł i były wyższe o ok. 3,7 % w stosunku do roku 2021 r. ( ale o ponad 1/4 mniejsze niż w rekordowym jak dotychczas roku 2019 - 15,2 mld zł).

Lata poprzednie