Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Turystyki

P.O. Dyrektora Departamentu: Piotr Polanek
Zastępca Dyrektora Departamentu: Beata Stachura

Sekretariat:
pok. 402, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Opis lokalizacji
tel. (12) 379 60 00
email:
Adres do korespondencji: 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Departament Turystyki:

  1. koordynuje i monitoruje realizację zadań z zakresu turystyki, w tym inicjuje działania na rzecz rozwoju marki turystycznej Województwa,
  2. nadzoruje i realizuje projekty turystyczne współfinansowane przez Województwo,
  3. opracowuje, wdraża i monitoruje oraz współdziała w tworzeniu strategicznych dokumentów i programów wpływających na rozwój turystyki,
  4. wspiera działania podmiotów w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju regionalnej oferty turystycznej,
  5. prowadzi sprawy związane z rejestrem przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, szkoleniami i nadawaniem uprawnień przewodników górskich oraz kategoryzacją obiektów hotelarskich,
  6. bada i monitoruje ruch turystyczny w regionie,
  7. opracowuje koncepcje funkcjonowania kompleksowego i zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Małopolsce,
  8. realizuje, rozwija i zarządza zintegrowanym system informacji turystycznej w Małopolsce „MSIT”,
  9. koordynuje działania związane z rozwojem i promocją Sieci Tras Rowerowych VeloMałopolska,
  10. działa na rzecz kształtowania spójnej polityki rowerowej w Województwie.