Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program Współpracy

Programy współpracy samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Województwo Małopolskie fundamenty współpracy z organizacjami pozarządowymi opiera na dokumentach, które wyznaczają kierunki działania na poziomie strategicznym – Programy wieloletnie, zaś na poziomie operacyjnym - Programy roczne.
Obecnie obowiązują:

  • Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027.
  • Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Samorząd województwa i organizacje pozarządowe realizują wizję Małopolski silnej społeczeństwem obywatelskim, w której ludzie są odpowiedzialni, gotowi do współpracy, samoorganizujący się i wspierani przez Samorząd Województwa.
Na okres programowania obejmujący lata 2023 – 2027 wyznaczony został cel główny oraz pięć celów szczegółowych, do których, na podstawie diagnozy III sektora, wyznaczone zostały kierunki działania.
Cel główny:
Zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Cele szczegółowe:
1. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
2. Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy regionu.
3. Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
4. Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
5. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.

Klauzula informacyjna