Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Organizacje pozarządowe

Uwaga !!!

Dołącz do nas na facebooku

Otwarte konkursy ofert

Współpraca z NGO

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
ul. Basztowa 22
adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
e-mail:
telefony:
(12) 61-60-538
(12) 61-60-906
(12) 61-60-121
(12) 61-60-982
(12) 61-60-536
(12) 61-60-904
(12) 61-60-988

XX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Wywiady z Laureatami Nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli 2015

Bazy organizacji

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa organizacji w celu aktualizacji danych lub podjęcia współpracy.

Prawo

Zbiórki publiczne

Inicjatywa lokalna

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki temu, we współpracy z województwem, mieszkańcy Małopolski będą mogli aktywnie wpływać na rozwój swojej małej ojczyzny.

Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w poniższym dokumencie.

Najczęściej zadawane pytania

Publikacje