Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Organizacje pozarządowe

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Kancelaria Zarządu

Kontakt
Adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail:
Telefony: 12 61 60 988, 12 61 60 538, 12 61 60 120, 12 61 60 121,
12 61 60 906, 12 61 60 531, 12 61 60 536, 12 61 60 904,
12 61 60 982, 12 61 60 527, 12 61 60 522, 12 61 60 524

logo Pozarządowa Małopolska

Dołącz do nas na facebooku :)

Materiały szkoleniowo-informacyjne dla NGO:

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

Współpraca z NGO:

 

Prawo

Inicjatywa lokalna

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki temu, we współpracy z województwem, mieszkańcy Małopolski będą mogli aktywnie wpływać na rozwój swojej małej ojczyzny.

Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w poniższym dokumencie.

Publikacje