Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Organizacje pozarządowe

Uwaga! 

W obecnej chwili działają wszystkie adresy mailowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Działa również skrzynka: Więcej informacji ...
Generator eNGO działa prawidłowo
i można bez problemów składać oferty w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów - eNGO

Przeczytaj również ! Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju związanej z występowaniem zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2

logo Pozarządowa Małopolska

Dołącz do nas na facebooku :)

Materiały szkoleniowo-informacyjne dla NGO:

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

Współpraca z NGO:

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
ul. Basztowa 22
adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
e-mail:
telefony:

(12) 61-60-988
(12) 61-60-538
(12) 61-60-906
(12) 61-60-121
(12) 61-60-982
(12) 61-60-536
(12) 61-60-904
(12) 61-60-531

Prawo

Inicjatywa lokalna

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki temu, we współpracy z województwem, mieszkańcy Małopolski będą mogli aktywnie wpływać na rozwój swojej małej ojczyzny.

Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w poniższym dokumencie.

Publikacje