Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Organizacje pozarządowe

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Kancelaria Zarządu

!!! Uwaga trwają nabory do Nagrody KRYSZTAŁY SOLI oraz Nagrody AMICUS HOMINUM

Kontakt

Adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail:
Telefony: 12 61 60 988, 12 61 60 538, 12 61 60 120, 12 61 60 121,
12 61 60 906, 12 61 60 531, 12 61 60 536, 12 61 60 904,
12 61 60 982, 12 61 60 527, 12 61 60 522, 12 61 60 524

logo Pozarządowa Małopolska

Dołącz do nas na facebooku :)

Materiały szkoleniowo-informacyjne dla NGO:

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

Współpraca z NGO:

 

Prawo

Inicjatywa lokalna

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki temu, we współpracy z województwem, mieszkańcy Małopolski będą mogli aktywnie wpływać na rozwój swojej małej ojczyzny.

Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w poniższym dokumencie.

Publikacje