Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE (zakończony)

logotypy

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

W projekcie przewidziano przyznanie 8207 stypendiów w 6 kolejnych naborach w latach szkolnych 2016/2017-2021/2022, objęcie wsparciem 4600 uczniów, zawarcie 8207 umów stypendialnych i zrealizowanie 8207 indywidualnych planów rozwoju.  

Całkowita wartość projektu wynosi 55 750 200 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 47 387 670 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 5 575 020 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 2 787 510 zł.