Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego (zakończony)

Przedsięwzięcie strategiczne pn.: Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego, zakłada wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów.

W ramach zadania planowane jest udzielanie następujących rodzajów stypendiów: za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych – w przypadku uczniów oraz
w przypadku studentów: za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów na kierunkach kluczowych).
Uczniowie i studenci zainteresowani udziałem w programie, a znajdujący się w niekorzystnej sytuacji losowej mogą ubiegać się także o przyznanie stypendium losowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji są każdorazowo określane w regulaminie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt RPS finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest uzupełnieniem RPS finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.