Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Aktualności

 • środa, 06 grudnia 2023
  Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w priorytecie 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze. (...) więcej

  28-29 listopada 2023 r. w Muszynie obradował Komitet Monitorujący program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, który zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w priorytecie 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze. Projekty były składane w naborach "klimat" i "bioróżnorodność".

  Listy zatwierdzonych projektów dostępne są na stronie programu Interreg Polska-Słowacja.

 • piątek, 24 listopada 2023
  W październiku 2023 r. został ogłoszony I nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. (...) więcej

  W październiku 2023 r. został ogłoszony I nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Stowarzyszenie "Region Beskidy" w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze. Równocześnie został także ogłoszony I nabór o dofinansowanie małych projektów przez  Samorządowy Kraj Preszowski oraz  Samorządowy Kraj Żyliński w ramach priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronach poszczególnych operatorów Funduszu Małych Projektów:

  W ramach priorytetu 3:

  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - informacje w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej  ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. - informacje w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej  ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

  Stowarzyszenie "Region Beskidy" – informacje w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

  W ramach priorytetu 4:

  Samorządowy Kraj Preszowski - informacje w ogłoszeniu o naborze na stronie  ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

  Samorządowy Kraj Żyliński - informacje w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej:  ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.

  Zachęcamy do składania projektów w ramach ogłoszonych naborów.

 • wtorek, 03 października 2023
  Zaproszenie na wydarzenie roczne - Odkrywaj Pogranicze z Programem Interreg Polska – Słowacja! (...) więcej

  7 października br. (sobota) na Zamku Budatín w Żylinie (Słowacja) odbędzie się plenerowe wydarzenie roczne Programu Interreg Polska – Słowacja. Będzie ono stanowić będzie okazję do poznania tradycji, kultury, najpiękniejszych atrakcji polsko-słowackiego pogranicza oraz efektów współpracy przygranicznych regionów. W programie m.in. stoiska beneficjentów, występy zespołów ludowych, warsztaty i koncerty oraz wiele atrakcji dla najmłodszych.

  Imprezie towarzyszyć będzie gra terenowa. Na uczestników gry czekają liczne zadania i zagadki związane z kulturą pogranicza.

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Programu.

  Serdecznie zapraszamy!

 • środa, 02 sierpnia 2023
  Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021–2027, priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze (drogi). (...) więcej

  1 sierpnia 2023 r. został ogłoszony nabór wniosków w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021–2027. Propozycje projektowe można składać w ramach Priorytetu 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie 1.: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu.

  Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które:

  • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją,
  • znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją.

  Wspierane są działania poprawiające dostępność dla transportu publicznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizowane elementy infrastruktury drogowej powinny poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

  Termin składania wniosków mija 31 października 2023 r. o godz. 23.59.

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

  Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku znajdują się na głównej stronie programu (wiadomości) – link oraz w zakładce nabory - link.

 • piątek, 14 lipca 2023
  Zaktualizowano harmonogram naborów w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. (...) więcej

  Aktualizacja dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie na projekty standardowe w priorytecie 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju (drogi).

  Ogłoszenie naboru zaplanowane jest na sierpień br., z przewidywanym terminem zakończenia naboru w październiku br.

  Planowany budżet naboru wniosków (EFRR) wynosi 14 044 018 EUR.

  Aktualny harmonogram naborów na lata 2022 i 2023 dostępny jest na stronie Programu.

  Logotyp programu Interreg Polska - Słowacja

 • wtorek, 20 czerwca 2023
  Do 29 września 2023 r. trwają nabory w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021–2027 (...) więcej

  Do 29 września 2023 r. trwają nabory w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021–2027. Propozycje projektowe można składać w następujących priorytetach Programu:

  • Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie 2. Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami – link
  • Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – link
  • Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, cel szczegółowy 1. Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron – link

  Termin składania wniosków mija 29 września 2023 r. o godz. 23.59

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

 • środa, 22 marca 2023
  Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. (...) więcej

  Baner promujący nabór ekspertów do programu Interreg Polska-Słowacja. Na banerze tekst w j. polskim i słowackim określający termin naboru: 17.03.-04.04.2023 r.Źródło: www.plsk.eu

  Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

  1. Klimat
  2. Bioróżnorodność
  3. Drogi
  4. Elektromobilność
  5. Turystyka i kultura
  6. Współpraca instytucjonalna
  7. Pomoc publiczna

  Aby wziąć udział w naborze należy złożyć drogą elektroniczną podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

  Wniosek zawiera:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
  • oświadczenie kandydata na eksperta (załącznik nr 1.2),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację Programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, (załącznik nr 1.3),
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

  Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub przesłany w formie skanu wniosku zawierającego własnoręczny podpis eksperta.

  Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: w terminie do 4 kwietnia 2023 r.

  Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://pl.plsk.eu/-/nabor-na-ekspertow-do-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: .

   

 • piątek, 03 lutego 2023
  W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja w dniu 12 stycznia w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej, odbyło się szkolenie dla wnioskodawców na projekty drogowe. Kolejne szkolenie miało miejsce 20 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej miało i dotyczyło tematyki klimatu i bioróżnorodności. (...) więcej

  W trakcie szkoleń omówiono m.in. kwestie związane z przygotowaniem projektu, planowaniem budżetu, działaniami informacyjno-promocyjnymi czy oceną złożonych wniosków.

  Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkań szkoleniowych  - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

  1. Materiały ze szkolenia dotyczącego projektów drogowych dostępne są na stronie internetowej programu Interreg Pl-Sk   TUTAJ.
  2. Materiały ze szkolenia dotyczącego tematyki klimatu i bioróżnorodności  dostępne są  na stronie internetowej programu Interreg Pl-Sk TUTAJ.

  Logotyp programu Interreg Polska - Słowacja

   

   

 • poniedziałek, 02 stycznia 2023
  W związku z trwającym naborem w programie Interreg Polska - Słowacja na projekty drogowe w zakresie priorytetu 2: Lepiej połączone pogranicze (22.12.2022-31.03.2023 r.) zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w Krakowie (Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12). (...) więcej

  Baner promujący szkolenie dla wnioskodawców projektów drogowych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja

  Zainteresowanych udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: , w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat działań kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w projektach dot. infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 2.6 Podręcznika Programu.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty drogowe (drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi):

  • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio do granicy państwa,
  • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy.

  Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące a dofinansowanie wynosi od 500 tys. do 4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  AGENDA SZKOLENIA

 • czwartek, 20 października 2022
  Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zaprasza do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych przygotowujących do nowej edycji Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2021-2027. (...) więcej

  Baner ilustrujacy nowy program Interreg Polska- Słowacja na lata 2021-2027

  Spotkania stanowią znakomitą okazję do zapoznania się z ofertą Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 oraz efektami dotychczasowej współpracy transgranicznej.

  W trakcie wydarzeń przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych.

  W celu dotarcia do jak najszerszego grona osób zainteresowanych Programem, planujemy spotkania w trzech różnych terminach i lokalizacjach:

  • 25 października 2022 r. w Nowym Targu (w siedzibie Euroregionu Tatry);
  • 27 października 2022 r. w Nowym Sączu (w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”);
  • 29 listopada 2022 r. w Chrzanowie  (Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie).

  Spotkania są  kierowane do wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie, w tym m. in. samorządy terytorialne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. W sposób szczególny kierujemy je do osób i podmiotów, które przygotowują lub planują opracować wnioski projektowe do programów Interreg 2021-2027.

  Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację na adres mailowy . tel. 12 29 90 634. Na spotkanie w Nowym Targu należy zapisać się do 21 października br., na spotkanie w Nowym Sączu 25 października br., natomiast na spotkanie w Chrzanowie przed upływem 25 listopada br. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową.

  Zachęcamy do zapoznania się z ramową agendą spotkań oraz szczegółowym programem spotkań w Nowym Targu i Nowym Sączu

  Pobierz: Program Nowy Targ       

  Pobierz: Program Nowy Sącz 

  Pobierz: Program Chrzanów

  Ponadto, zapraszamy do  skorzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja w Krakowie.

  Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK:

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Rozwoju Regionu
  ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
  Grzegorz First
  tel.: +48 12 29 90 634

  Dorota Leśniak
  tel.: +48 12 29 90 671

  Logotyp nowego programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027