Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Aktualności

 • środa, 22 marca 2023
  Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. (...) więcej

  Baner promujący nabór ekspertów do programu Interreg Polska-Słowacja. Na banerze tekst w j. polskim i słowackim określający termin naboru: 17.03.-04.04.2023 r.Źródło: www.plsk.eu

  Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

  1. Klimat
  2. Bioróżnorodność
  3. Drogi
  4. Elektromobilność
  5. Turystyka i kultura
  6. Współpraca instytucjonalna
  7. Pomoc publiczna

  Aby wziąć udział w naborze należy złożyć drogą elektroniczną podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

  Wniosek zawiera:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
  • oświadczenie kandydata na eksperta (załącznik nr 1.2),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację Programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, (załącznik nr 1.3),
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

  Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub przesłany w formie skanu wniosku zawierającego własnoręczny podpis eksperta.

  Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: w terminie do 4 kwietnia 2023 r.

  Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://pl.plsk.eu/-/nabor-na-ekspertow-do-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: .

   

 • piątek, 03 lutego 2023
  W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja w dniu 12 stycznia w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej, odbyło się szkolenie dla wnioskodawców na projekty drogowe. Kolejne szkolenie miało miejsce 20 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej miało i dotyczyło tematyki klimatu i bioróżnorodności. (...) więcej

  W trakcie szkoleń omówiono m.in. kwestie związane z przygotowaniem projektu, planowaniem budżetu, działaniami informacyjno-promocyjnymi czy oceną złożonych wniosków.

  Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkań szkoleniowych  - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

  1. Materiały ze szkolenia dotyczącego projektów drogowych dostępne są na stronie internetowej programu Interreg Pl-Sk   TUTAJ.
  2. Materiały ze szkolenia dotyczącego tematyki klimatu i bioróżnorodności  dostępne są  na stronie internetowej programu Interreg Pl-Sk TUTAJ.

  Logotyp programu Interreg Polska - Słowacja

   

   

 • poniedziałek, 02 stycznia 2023
  W związku z trwającym naborem w programie Interreg Polska - Słowacja na projekty drogowe w zakresie priorytetu 2: Lepiej połączone pogranicze (22.12.2022-31.03.2023 r.) zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w Krakowie (Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12). (...) więcej

  Baner promujący szkolenie dla wnioskodawców projektów drogowych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja

  Zainteresowanych udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: , w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat działań kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w projektach dot. infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 2.6 Podręcznika Programu.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty drogowe (drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi):

  • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio do granicy państwa,
  • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy.

  Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące a dofinansowanie wynosi od 500 tys. do 4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  AGENDA SZKOLENIA

 • czwartek, 20 października 2022
  Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zaprasza do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych przygotowujących do nowej edycji Programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2021-2027. (...) więcej

  Baner ilustrujacy nowy program Interreg Polska- Słowacja na lata 2021-2027

  Spotkania stanowią znakomitą okazję do zapoznania się z ofertą Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 oraz efektami dotychczasowej współpracy transgranicznej.

  W trakcie wydarzeń przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych.

  W celu dotarcia do jak najszerszego grona osób zainteresowanych Programem, planujemy spotkania w trzech różnych terminach i lokalizacjach:

  • 25 października 2022 r. w Nowym Targu (w siedzibie Euroregionu Tatry);
  • 27 października 2022 r. w Nowym Sączu (w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”);
  • 29 listopada 2022 r. w Chrzanowie  (Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie).

  Spotkania są  kierowane do wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie, w tym m. in. samorządy terytorialne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. W sposób szczególny kierujemy je do osób i podmiotów, które przygotowują lub planują opracować wnioski projektowe do programów Interreg 2021-2027.

  Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację na adres mailowy . tel. 12 29 90 634. Na spotkanie w Nowym Targu należy zapisać się do 21 października br., na spotkanie w Nowym Sączu 25 października br., natomiast na spotkanie w Chrzanowie przed upływem 25 listopada br. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową.

  Zachęcamy do zapoznania się z ramową agendą spotkań oraz szczegółowym programem spotkań w Nowym Targu i Nowym Sączu

  Pobierz: Program Nowy Targ       

  Pobierz: Program Nowy Sącz 

  Pobierz: Program Chrzanów

  Ponadto, zapraszamy do  skorzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja w Krakowie.

  Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK:

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Rozwoju Regionu
  ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
  Grzegorz First
  tel.: +48 12 29 90 634

  Dorota Leśniak
  tel.: +48 12 29 90 671

  Logotyp nowego programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027