Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program Działań na rzecz Środowiska i Klimatu (LIFE)

Logo

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowanie się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

W ramach programu realizowane są następujące cele:

  • Wspieranie przejścia w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu; wspieranie sieci Natura 2000 i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów.
  • Poprawa rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych dot. środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora i działanie na rzecz integracji i włączania celów w zakresie środowiska i klimatu.
  • Wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach.
  • Wspieranie wdrożenia 7. programu działań w zakresie środowiska.

Więcej szczegółów na temat programu unijnego Life tutaj.

Warto odnotować fakt, iż Województwo Małopolskie jest koordynatorem innowacyjnego przedsięwzięcia finansowanego w ramach ww. programu pn. Projekt zintegrowany  LIFE  „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r. Jego wartość oszacowano na około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Łącznie projekt będzie zrzeszał 69 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy.

Koordynowany przez Małopolskę projekt LIFE został wyróżniony przez Komisję Europejską jako dobra praktyka. Otrzymał także pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli, a wyniki działań projektu są dostrzegane w terenie całego kraju. W  ramach projektu pracuje obecnie 60 ekodoradców, pozyskujących środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizujących mieszkańców do wymiany przestarzałych pieców, termomodernizacji budynków itp.

We  wrześniu 2018 roku polski rząd ogłosił program antysmogowy "Czyste powietrze" o wartości 103 mld zł. Zgodnie z nim można aplikować o dotacje i pożyczki na termomodernizację domu i wymianę pieca grzewczego.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu LIFE:  www.powietrze.malopolska.pl/life/