Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa

 

W 2024 r. Województwo Małopolskie ponownie przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS"

 Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Boisko z logiem małopolski

Zgodnie z budżetem Województwa Małopolskiego na rok 2024, na zadanie: Program modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst, w ramach którego planowana jest realizacja projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, przeznacza się środki finansowe w wysokości 18 000 000 zł.

Montaż finansowy projektu zakłada dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego maksymalnie do 50% kosztów całkowitych zadania, jednak nie więcej niż 300 000 zł.

Szczegółowe zasady realizacji projektu w 2024 r. przyjęte zostały Uchwałą Nr 19/24 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 9 stycznia br.

Szczegółowe informacje wraz z rozstrzygnięciem projektu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskie

 

Interaktywna mapa:

 

Przejdź do geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Galeria zdjęć