Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa

W 2020 r. Województwo Małopolskie ponownie przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS"

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Na zdjęciu boisko.

Zgodnie z projektem budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2020, na zadanie: Program modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst, w ramach którego planowana jest realizacja projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, przeznacza się środki finansowe w wysokości 12 000 000 zł.

Montaż finansowy projektu zakłada dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego maksymalnie do 70% kosztów całkowitych zadania, jednak nie więcej niż 200 000 zł.

Szczegółowe zasady realizacji projektu w 2020 r. przyjęte zostały Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 10 marca br.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację projektu (zgodnie z załączonym wzorem), należy złożyć na Dzienniku Podawczym - ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu, tj.: Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i wnioskiem dostępne na stronie internetowej BIP

Interaktywna mapa:

Na geoportalu MIIP dostępna jest mapa z rozmieszczeniem obiektów sportowych i miejsc rekreacji, które zostaną zmodernizowane w 2019 r. w ramach projektu.

Przejdź do geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej