Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada Innowacji

Małopolska Rada Innowacji została powołana uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 75/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. jako Komitet Sterujący projektem „Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego”, InnoRegioMalopolska. W styczniu 2008 roku zakończono realizację projektu InnoRegioMalopolska, zatem ten obszar aktywności MRI został zamknięty. 

Mając na uwadze, iż jednym z priorytetowych zadań samorządu regionalnego postulowanym w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacji oraz nowoczesnych technologii, istniała konieczność kontynuowania działania Małopolskiej Rady Innowacji. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 287/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. powołano Małopolską Radę Innowacji jako gremium opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej Województwa.

Z uwagi na postawione przed Województwem Małopolskim zadanie polegające na realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania i wdrażania regionalnych inteligentnych specjalizacji niezbędne stało się zaangażowanie MRI w proces przedsiębiorczego odkrywania, w tym współdziałanie z Grupami Roboczymi ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. W związku z tym, w dniu 12 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 1517 powołującą na nowo Małopolską Radę Innowacji. Zmienił się skład, zadania oraz regulamin Rady. Zgodnie z uchwałą Rada jest gremium opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości Województwa. Stanowi kluczowy element regionalnego systemu innowacji, uczestniczy w procesie przedsiębiorczego odkrywania oraz wdrażania inteligentnych specjalizacji w Województwie Małopolskim. Uchwała wskazuje podmioty, które będą reprezentowane w Radzie. Szefowie tych podmiotów zgłaszają personalne propozycje swoich przedstawicieli, które podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego, działając zgodnie z przyjętymi zapisami regulaminowymi pracy MRI,  dokonał aktualizacji składu Rady zgodnie z Uchwałą nr 1619/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Do zakresu działania Małopolskiej Rady Innowacji należy:

 1. Konsultowanie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
 2. Monitoring programów realizowanych w Województwie Małopolskim stymulujących rozwój innowacji i przedsiębiorczości.
 3. Opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej Województwa Małopolskiego.
 4. Aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania małopolskich inteligentnych specjalizacji oraz procesie przedsiębiorczego odkrywania na zasadzie konsultacyjnej,
 5. Inicjowanie i przygotowywanie działań/projektów mogących być realizowanymi w Województwie Małopolskim, w tym przez poszczególnych Członków Rady, a zawierających się w obszarze innowacji, przedsiębiorczości i małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Skład Małopolskiej Rady Innowacji

zgodnie z Uchwałą nr 1619/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

 • Administracja
 1. Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Rady;
 2. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Zastępca Przewodniczącego Rady;
 3. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM;
 4. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Regionu UMWM;
 5. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Departament Monitorowania Wdrażania FE UMWM;
 6. Przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 7. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie;
 8. Przedstawiciel Miasta Kraków;
 9. Przedstawiciel Miasta Tarnów;
 10. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Nauka
 1. Dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. Przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica;
 3. Przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 4. Przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
 5. Przedstawiciel Politechniki Krakowskiej;
 6. Przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University;
 7. Dwóch przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz – jeden przedstawiciel Krakowskiego Instytutu Technologicznego oraz jeden przedstawiciel Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
 8. Przedstawiciel Centrum Synchrotronowego Solaris.
 • Biznes 
 1. Dwóch przedstawicieli specjalizacji regionalnej - Nauki o życiu (life sciences): Ryvu Therapeutics SA; Eurokreator s.c.;
 2. Dwóch przedstawicieli specjalizacji regionalnej - Energia zrównoważona: Frapol Sp. z o.o., Savona Project Sp. z o.o.;
 3. Przedstawiciel specjalizacji regionalnej - Technologie informacyjne
  i komunikacyjne: Synerise S.A.;
 4. Dwóch przedstawicieli specjalizacji regionalnej – Chemia: Synthos S.A.; Grupa Azoty S.A.;
 5. Przedstawiciel specjalizacji regionalnej - Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych: Protech Sp. z o.o.;
 6. Przedstawiciel specjalizacji regionalnej - Elektrotechnika i przemysł maszynowy: Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Spółka z o.o.;
 7. Dwóch przedstawicieli specjalizacji regionalnej - Przemysły kreatywne i czasu wolnego: Ingarden & Ewý – Architekci sp. z o.o., Reality Games Polska S.A.
 • Otoczenie biznesu
 1. Przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;
 2. Przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego w Kraków Sp. z o.o.;
 3. Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie;
 4. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
 5. Przedstawiciel Jagiellońskiego Centrum Innowacji.
 6. Przedstawiciel Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w zakresie Małopolskiej Rady Przemysłu Przyszłości.
 • Klastry
 1. Przedstawiciel  Forum Klastrów Małopolski;
 2. Przedstawiciel Klastra LifeScience Kraków; 
 3. Przedstawiciel Klastra Zrównoważona Infrastruktura;
 4. Przedstawiciel Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.
 5. Przedstawiciel BIM Klaster - Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.