Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada Innowacji

Małopolska Rada Innowacji została powołana uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 75/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. jako Komitet Sterujący projektem „Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego”, InnoRegioMalopolska. W styczniu 2008 roku zakończono realizację projektu InnoRegioMalopolska, zatem ten obszar aktywności MRI został zamknięty. 

Mając na uwadze, iż jednym z priorytetowych zadań samorządu regionalnego postulowanym w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacji oraz nowoczesnych technologii, istniała konieczność kontynuowania działania Małopolskiej Rady Innowacji. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 287/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. powołano Małopolską Radę Innowacji jako gremium opiniodawczo-doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej Województwa.

Z uwagi na postawione przed Województwem Małopolskim zadanie polegające na realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania i wdrażania regionalnych inteligentnych specjalizacji niezbędne stało się zaangażowanie MRI w proces przedsiębiorczego odkrywania, w tym współdziałanie z Grupami Roboczymi ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. W związku z tym, w dniu 12 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr 1517 powołującą na nowo Małopolską Radę Innowacji. Zmienił się skład, zadania oraz regulamin Rady. Zgodnie z uchwałą Rada jest gremium opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości Województwa. Stanowi kluczowy element regionalnego systemu innowacji, uczestniczy w procesie przedsiębiorczego odkrywania oraz wdrażania inteligentnych specjalizacji w Województwie Małopolskim. Uchwała wskazuje podmioty, które będą reprezentowane w Radzie. Szefowie tych podmiotów zgłaszają personalne propozycje swoich przedstawicieli, które podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Do zakresu działania Małopolskiej Rady Innowacji należy:

 1. Konsultowanie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.
 2. Monitoring programów realizowanych w Województwie Małopolskim stymulujących rozwój innowacji i przedsiębiorczości.
 3. Opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej województwa.
 4. Współdziałanie z Grupami Roboczymi ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji, w tym opiniowanie i rekomendowanie dokumentów przygotowanych przez te Grupy.
 5. Aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania małopolskich inteligentnych specjalizacji oraz procesie przedsiębiorczego odkrywania na zasadzie konsultacyjnej, w tym m.in. opiniowanie i proponowanie zmian w dokumentach przygotowywanych przez Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji.
 6. Informowanie i prezentowanie Małopolskiej Radzie Innowacji projektów realizowanych lub mających być realizowanymi przez Członków Rady.
 7. Inicjowanie i przygotowywanie działań/projektów mogących być realizowanymi w Województwie Małopolskim, w tym przez poszczególnych Członków Rady, a zawierających się w obszarze.

Skład Małopolskiej Rady Innowacji

Przewodniczący:

 • Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 • Augustyński Piotr - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa
 • Bensz Joanna - Prezes Zarządu CH2M Polska Ltd. sp. z o.o.
 • Bułka Jarosław - Wiceprezes Zarządu Silvermedia sp. o.o.
 • Chart-Olasiński Maciej - Koordynator Wytwórni
 • Czekaj Piotr - Członek Zarządu Dragon Poland sp. z o.o. sp. k.
 • Dudziak Tomasz - Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
 • Flis Maria - Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Florkowski Marek - Dyrektor Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB sp. z o.o.
 • Gadecka-Bukało Magdalena - Prezes Zarządu Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.
 • Gambuś Florian - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Rolniczego
 • Głuc Krzysztof - Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University
 • Gutmajer Grzegorz - E&S Chief Engineer Centrum Techniczne Delphi Poland S.A.
 • Hałucha Wiesław - Prezes Zarządu Alwernia S.A.
 • Hernik Konrad - Wiceprezydent ds. Handlu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • Jagiełło Krzysztof - Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A.
 • Kazior Jan - Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Konieczek Zbigniew - Prezes Zarządu Newag S.A.
 • Kopeć Jerzy - Dyrektor Departamentu Skarbu i Gospodarki UMWM
 • Nocuń Tomasz - Prokurent/Kierownik działu finansowego Selvita S.A.
 • Nowak Jan - Wiceprezes Zarządu EDF Polska S.A.
 • Okoń-Horodyńska Ewa - Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Paluchowska Alina - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 • Pocztowski Aleksy - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Popławska Małgorzata - Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Potoczny Marek - Dyrektor Funduszy Publicznych i Projektów Przemysłowych w Valeo Autosystemy
 • Przybylski Wojciech - Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
 • Rzepecki Łukasz - Prezes Zarządu Softhis sp. z o.o.
 • Sady Jan - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Solecki Rafał - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • Szanser Tomasz - Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Szmuc Tomasz - Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Szymański Jakub - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM
 • Dudziak Tomasz - Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
 • Urbanowicz Joanna - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Waszkiewicz Barbara - Dyrektor Sprzedaży Sektora Publicznego Comarch S.A.
 • Zaleski Jacek - Dyrektor Finansowy Nolabel sp. z o.o.
 • Zybura-Skrabalak Maria - Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania