Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – komponent ogólny

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych w ramach 11 obszarów tematycznych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka, fizyka);
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (biologia, matematyka, rozwijanie kompetencji społecznych, geografia);
  3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przedsiębiorczość, matematyka);
  4. Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (chemia);
  5. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (filologia język angielski, filologia język obcy);
  6. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie (chemia, filologia język angielski);
  7. Fundację Centrum Kopernika (rozwijanie kompetencji uczenia się);
  8. Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (informatyka);

W latach 2015-2020 przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjnych wśród spodziewanej grupy 24 000 uczniów uczęszczających do 128 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa. Zajęcia będą prowadzone na podstawie opracowanych w tym celu materiałów edukacyjnych. Zajęcia organizowane będą w trybie on-line z 11 obszarów tematycznych po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Ponadto organizowane będą koła naukowe oraz warsztaty letnie lub weekendowe. Warsztaty letnie będą realizowane w pierwszym tygodniu wakacji, przez 5 dni, w czasie których zostaną zrealizowane ok. 25 h zajęć z każdego przedmiotu. Warsztaty weekendowe realizowane będą w czasie roku szkolnego w wymiarze 10h na przedmiot.

Projekt realizowany będzie w całym województwie. Zajęcia w ramach projektu (zajęcia on-line, koła, warsztaty) będą odbywały się na krakowskich uczelniach/ oraz w Tarnowie i Suchej Beskidzkiej .Zajęcia on-line będą transmitowane do szkół we wszystkich powiatach województwa. Ponadto formy wsparcia będą odbywały się w bibliotekach pedagogicznych i ich filiach oraz MCDN oraz jego filiach.

Drugą grupą docelową kontynuowanego projektu będzie około 2 600 nauczycieli uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez podmioty z sektora i spoza finansów publicznych, mających na celu poprawę kompetencji
w dziedzinie IT, a co za tym idzie włączenie technologii informacyjnej w lekcje przedmiotowe.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia nauki na studiach oraz do wyboru odpowiedniego kierunku. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest również bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Natomiast w przypadku nauczycieli spodziewany jest wzrost kompetencji w dziedzinie IT, a co za tym idzie włączenie technologii informacyjnej w lekcje przedmiotowe.
Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zrealizowanego pilotażowego etapu projektu, z udziałem 5 uczelni wyższych, 14 partnerów projektu: 11 szkół liceów, 9 organów prowadzących szkoły, 1293 licealistów-beneficjentów, obejmującego przeprowadzenie 3 124 godziny zajęć w liceach oraz 1078 godziny zajęć na uczelniach, wskazało na potrzebę realizacji projektu w skali obejmującej całe województwo małopolskie.

Przedsięwzięcie jest pierwszą tak poważną a jednocześnie unikatową inicjatywą na skalę ogólnokrajową, umożliwiającą współpracę szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami, a co za tym idzie uczniów z pracownikami akademickimi. Tak duża sieć powiązań daje szanse zaowocować szerszą współpracą pomiędzy szkołami i uczelniami także w innych obszarach.