Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Laur Sportu

Sport
Nagrody Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej pn. Małopolski Laur Sportu przyznawane są osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego. Nagrody przyznawane są za zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych i Igrzyskach Europejskich oraz za ustanowienie rekordu świata lub rekordu Europy w sportach objętych programem olimpijskim, paraolimpijskim lub programem igrzysk głuchych.

StatuetkaStatuetka Małopolski Laur Sportu

Kandydatów do wyróżnień mogą zgłaszać: osoby fizyczne, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej lub organizacje działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać podmiot uprawniony do nagrody. Na sportowców we wszystkich kategoriach wiekowych czekają nagrody od 2 do 10 tys. zł, natomiast trenerom przyznane zostaną bonusy w wysokości 50% kwoty otrzymanej przez sportowca.

Wnioski o przyznanie nagród, należy składać na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.oo – 16.oo, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Departament Sportu i Igrzysk Europejskich, w terminie:

  • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięty wynik sportowy w 2022 r. oraz w latach kolejnych należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w departamencie właściwym ds. sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w terminie do dnia 1 marca roku następnego po roku, w którym osiągnięty zostanie wysoki wynik sportowy.

Celem przyznawania nagród województwa małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej jest między innymi:

  • podkreślenie znaczenia i roli sportu w województwie małopolskim,
  • promowanie najlepszych sportowców z terenu województwa małopolskiego,
  • wspieranie utalentowanej młodzieży – przyszłych medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy,
  • tworzenie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Więcej informacji można znaleźć poniżej