Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Laur Sportu

Sport
Nagrody przyznawane są za wyniki sportowe o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego, za które uznaje się zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Światowych Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata i Europy, oraz Mistrzostwach Świata i Europy osób niepełnosprawnych, przez sportowców, którzy swoimi osiągnięciami promują Województwo Małopolskie we współzawodnictwie międzynarodowym. Za sporty o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego uznaje się sporty i konkurencje olimpijskie, w których współzawodnictwo prowadzą Polskie Związki Sportowe.

Nagrody województwa małopolskiego promują najlepszych sportowców z naszego regionu, wspierają utalentowaną młodzież, podkreślają znaczenia sportu, tworzą pozytywne wzorce dla dzieci i młodzieży oraz wyróżniają instytucje wspierające kulturę fizyczną.

Kandydatów do wyróżnień mogą zgłaszać osoby fizyczne, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej oraz organizacje działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych. W tym roku na sportowców we wszystkich kategoriach wiekowych czekają nagrody od 2 do 10 tys. zł, natomiast trenerom przyznane zostaną bonusy w wysokości 50% kwoty otrzymanej przez sportowca.

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2019 należy składać na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Departament Turystyki i Sportu. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Celem przyznawania nagród województwa małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej jest między innymi:

  • podkreślenie znaczenia i roli sportu w województwie małopolskim,
  • promowanie najlepszych sportowców z terenu województwa małopolskiego,
  • wspieranie utalentowanej młodzieży – przyszłych medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy,
  • wyróżnienie prężnie działających stowarzyszeń kultury fizycznej, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wspierających kulturę fizyczną,
  • tworzenie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Więcej informacji można znaleźć poniżej