Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Laur Sportu

Sport
Nagrody Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej pn. Małopolski Laur Sportu przyznawane są osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego. Nagrody przyznawane są za zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paralimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych i Igrzyskach Europejskich orazza ustanowienie rekordu świata lub rekordu Europy w sportach objętych programem olimpijskim, paralimpijskim lub programem igrzysk głuchych.

StatuetkaStatuetka Małopolski Laur Sportu

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: osoby fizyczne, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportowy lub Okręgowy Związek Sportowy właściwy dla danego sportu lub organizacje działające w sferze sportu osób
z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do nagrody.
 Na sportowców we wszystkich kategoriach wiekowych czekają nagrody od 2 do 10 tys. zł, natomiast trenerom przyznane zostaną nagrody w wysokości 50% kwoty otrzymanej przez zawodnika. Przewodnik zawodnika z wadami wzroku (od częściowego widzenia do całkowitej ślepoty), rozumiany jest jako sportowiec - nie ma on możliwości wskazania do nagrody swojego trenera.

Dopuszcza się składanie wniosków w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty - na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56;
  • w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego: w Miechowie – ul. Warszawska 10, w Nowym Targu – al. Tysiąclecia 44, w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, w Oświęcimiu – ul. Górnickiego 1, w Suchej Beskidzkiej – ul. J. Piłsudzkiego 23, w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, w Zakopanem – ul. Kościeliska 7.

w terminie:

  • Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięty wynik sportowy należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w departamencie właściwym ds. sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w terminie do dnia 1 marca roku następnego po roku, w którym osiągnięty zostanie wysoki wynik sportowy.

Celem przyznawania nagród województwa małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej jest między innymi:

  • podkreślenie znaczenia i roli sportu w województwie małopolskim,
  • promowanie najlepszych sportowców z terenu województwa małopolskiego,
  • wspieranie utalentowanej młodzieży – przyszłych medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy,
  • tworzenie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 

Galeria zdjęć