Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (JTF)

Grafika programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w języku angelskim: Just Transition Fund

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund, JTF) to jeden z filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji (Just Transition Mechanism), na który zarezerwowano 17,5 mld euro (dane, wrzesień 2020 r.). Instrument ten ma służyć wdrożeniu unijnych celów związanych z europejskim „Zielonym Ładem” i programem na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Celem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest wsparcie państw członkowskich, dla których realizacja unijnej „zielonej polityki” stanowi szczególne wyzwanie i wiąże się z wyższymi niż w przypadku innych krajów kosztami.

Fundusz adresowany jest głównie do państw UE, które borykają się z wciąż wysokim wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł kopalnych i ma za zadanie zachęcić przywódców tych krajów do podejmowania ambitnych celów związanych z transformacją ekologiczną. Wypełnienie owych założeń ma być łatwiejsze dzięki unijnym środkom.

Dwie trzecie całkowitej kwoty ze środków z JTF przypadnie państwom, które nie zadeklarowały znaczących kroków do 2030 r. w kierunku odejścia od węgla na rzecz bardziej przyjaznych środowisku źródeł energii. W tej grupie znajduje się siedem państw: Polska, Niemcy, Czechy, Bułgaria, Rumunia, SłoweniaChorwacja.

Wszystkie te kraje zadeklarowały zmniejszenie zużycia węgla do celów energetycznych do 2030 r. na korzyść ekologicznych technologii. 10 proc. środków z JTF otrzymają kraje, które zamierzają wprawdzie stopniowo rezygnować z węgla, zwiększając jednak wykorzystanie gazu ziemnego tj. Grecja, Węgry, Irlandia i Włochy. Do grupy państw, które są najbliżej całkowitej eliminacji wykorzystania węgla jako źródła energii należą: Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Portugalia, Słowacja i Hiszpania (zob. więcej: Raport "Just Transition or Just Talk").

Polska, w ramach unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, otrzyma 4,4 mld euro. Województwo Małopolskie szacuje, że na swoje projekty uzyska ok. 250 mln euro, przede wszystkim na wsparcie transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej.

Więcej szczegółów na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji TUTAJ.