Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

ERASMUS +

Logo

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Stworzył dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu. Celem programu jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020" na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Do celów szczegółowych programu należy:

  • Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności.
  • Wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.
  • Wspieranie tworzenia i rozpowszechnienia wiedzy o europejskim obszarze uczenia się przez całe życie.
  • Poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia.
  • Poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej.

Więcej szczegółów na temat programu Erasmus + tutaj.