Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Programy transnarodowe

Programy transnarodowe stanowią ważny komponent europejskiej współpracy terytorialnej. Umożliwiają one współpracę w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych. Programy te pozwalają przezwyciężać wyzwania o znaczeniu ponadregionalnym i lepiej wykorzystywać potencjały współpracujących regionów.

W ramach komponentu transnarodowego Polska uczestniczy w następujących programach operacyjnych:

Europa Środkowa (Interreg Central Europe), oprócz Polski w programie tym uczestniczą: Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony)

Logotyp promocyjny programu Interreg Europa Środkowa

Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region), oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz trzy państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony).

Logotyp promocyjny programu Interreg Region Morza Bałtyckiego