Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Interreg Europa

Logotyp Programu Interreg EUROPA

Edycja 2014-2020

Oficjalna strona programu TUTAJ.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IVC/Europa

 Anna Stol

Tel: 22 273 81 76
 

Siedziba:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC/Europa

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109

Program NTERREG Europa 2014-2020 jest programem współpracy międzyregionalnej, którego głównym celem jest poprawa wdrażania polityki programów rozwoju regionalnego. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 11 czerwca 2015 r.

Budżet programu: 359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie dla polskich partnerów może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych,
z zastrzeżeniem możliwości obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Cel Programu:

Współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy.

Obszar Programu:

Obszar programu obejmuje 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Szwajcarię i Norwegię.

Priorytety Programu:

Priorytet 1 „Badania i innowacje”;

Priorytet 2 „Konkurencyjność MŚP”;

Priorytet 3 „Gospodarka niskoemisyjna”;

Priorytet 4 „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”.

Partnerzy:

Beneficjentami Programu mogą zostać władze i instytucje publiczne oraz podmioty prywatne o charakterze non profit. Partnerzy w programie muszą pochodzić z co najmniej 3 państw, z których 2 są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.